Huif
Aalsmeer kijkt naar proces sociale huurwoningen

Aalsmeer kijkt naar proces sociale huurwoningen


Geplaatst op: 18 februari 2021

Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Diverse colleges van B&W in de regio Amsterdam hebben hiertoe al besloten. In Aalsmeer besluit het college hierover op 2 maart 2021 en de gemeenteraad op 8 april 2021. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in gaat.

Actief zoeken en dringende situaties

Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of aan iemand met een urgentieverklaring. Sociale huurwoningen zijn schaars, de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de hele regio boven de tien jaar. Omdat urgenties alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend, is er nu een groep woningzoekenden die dringend een woning nodig heeft maar daar geen kans op maakt. 

Voordelen van het nieuwe systeem

In het nieuwe systeem komen mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod doordat niet alleen de wachttijd (inschrijfduur) leidend is, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken bouwen woningzoekenden extra punten op. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Ook inwoners van Aalsmeer hebben hieraan mee gedaan. Daarnaast zijn tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis ook ruim 130 inwoners hierover bevraagd. Ook de door Aalsmeerders ingebrachte punten komen grotendeels terug in het nieuwe systeem. 

Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning toegewezen krijgt. Ook worden woningen duidelijker aangeboden, kunnen punten worden afgetrokken als iemand bij een bezichtiging niet komt opdagen, en kunnen urgenten direct naar een woning worden bemiddeld.

Wethouder Wonen Robert van Rijn: “Het nieuwe verdeel systeem van huurwoningen is een verbetering voor mensen die actief zoeken. Door deze aanpassing gaan de woningen naar de mensen die ze het hardst nodig hebben en maken ook jongeren, als ze actief zoeken, meer kans.”

Vaststelling beleidsvoorstel door B&W en gemeenteraad

Alle vijftien gemeenten bereidden zich nu voor op instemming van B&W en behandeling in de raad. Dat gebeurt in de komende twee maanden. Na akkoord van alle raden wordt het beleidsvoorstel door gemeenten verwerkt in de lokale huisvestingsverordeningen. De gewijzigde verordeningen worden naar verwachting medio 2021 vastgesteld in de raden. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in kan gaan.


Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.


Laatst bewerkt op: 23 februari 2021 22:07

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Aalsmeer kijkt naar proces sociale huurwoningen

Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Diverse colleges van B&W in de regio Amsterdam hebben hiertoe al besloten. In Aalsmeer besluit het college hierover op 2 maart 2021 en de gemeenteraad op 8 april 2021. De verwachting is dat … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: