Huif
Goede samenwerking bij oprichting Informatiepunt Digitale Overheid

Goede samenwerking bij oprichting Informatiepunt Digitale Overheid


Geplaatst op: 23 februari 2021

Half maart start de Bibliotheek met het Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Hiermee sluit de Bibliotheek aan bij landelijke Bibliotheekprogrammering. 


Het doel van het IDO is de inwoner te helpen om overheidszaken digitaal te regelen. Veel inwoners hebben hier moeite mee; oud en jong, hoog of laag opgeleid. En specifiek de inwoners die niet (digi)taalvaardig zijn en daardoor niet bij de goede informatie kunnen komen.  


Het IDO is dan ook enerzijds gericht op inhoudelijke ondersteuning van de inwoners bij het gebruik van de e-overheid, anderzijds op de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Landelijk gezien is de ervaring dat een goed functionerend IDO bij de burger leidt tot onder meer een positiever zelfbeeld, toegenomen zelfredzaamheid en participatie, minder financiële problemen, minder stress en gezondheidsproblemen. 

Praktisch gezien betekent het IDO dat een inwoner niet zelf op zoek hoeft te gaan naar informatie en regelingen. Elke inwoner kan met vragen terecht in de Bibliotheek. Afhankelijk van de vraag kan de bibliotheekmedewerker de inwoner óf meteen helpen, óf doorverwijzen naar een partner-organisatie. En omgekeerd zullen partnerorganisaties inwoners naar de computercursussen van de Bibliotheek verwijzen. 

Samenwerking

De Bibliotheek werkt bij de opzet van het Informatiepunt nauw samen met sociale partners binnen de gemeentes: Gemeente De Ronde Venen, Servicepunten & Tympaan-De Baat, het Geldpunt en Vluchtelingenwerk.

De afgelopen maanden hebben partijen met elkaar gesproken over het nut en noodzaak van een dergelijk informatiepunt, en over de onderlinge samenwerking. Vanwege Corona zijn hiertoe in beide gemeentes online bijeenkomsten georganiseerd.  

Alle partijen zien het belang van een succesvolle doorverwijzing van de inwoner naar de juiste organisatie. Daarmee voorkomen we dat een inwoner verstoken blijft van hulp. Vanuit ieders eigen deskundigheid hebben de diverse organisaties duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over de wijze van doorverwijzen naar elkaar. Op die manier willen ze een zo groot mogelijke groep inwoners bereiken en samen werken aan het gezamenlijke hoofddoel: de inwoner zelfstandig maken en helpen. 


Laatst bewerkt op: 23 februari 2021 00:07

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Goede samenwerking bij oprichting Informatiepunt Digitale Overheid

Half maart start de Bibliotheek met het Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Hiermee sluit de Bibliotheek aan bij landelijke Bibliotheekprogrammering.  Het doel van het IDO is de inwoner te helpen om overheidszaken digitaal te regelen. Veel inwoners hebben hier moeite mee; oud en jong, hoog of laag opgeleid. En specifiek de inwoners die niet (digi)taalvaardig zijn en … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: