001 - OrMontre
Gemeente aan de slag met recreatieve, groene zone tussen Westeinderplassen en Amstel

Gemeente aan de slag met recreatieve, groene zone tussen Westeinderplassen en Amstel


Geplaatst op: 2 maart 2021

Voldoende groen in de gemeente is belangrijk voor een goed en gezond leefklimaat voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Dat vindt niet alleen het college van burgemeester en wethouders, maar ook Buurtbeheer De Legmeer. Zij ontwikkelden het initiatief voor een recreatieve, groene verbindingszone tussen de Westeinderplassen en de Amstel, stelden een Masterplan hiervoor op en legden dit voor aan het college. Het college besloot dit idee te omarmen en stelt de raad voor een eerste verkenning naar de haalbaarheid van deze zone uit te voeren. 

De term Legmeerbos is wellicht wat verwarrend. In dit masterplan gaat het namelijk niet om een werkelijk bos, maar om een aaneenschakeling van kleine gebieden waar gewandeld, gefietst, maar bijvoorbeeld ook gesport kan worden. Kortom, recreëren op kleine afstand van waar gewoond en gewerkt wordt. Water en groen spelen hierin een belangrijke rol. Deze voorgestelde ‘recreatieve, groene zone’ loopt van de Westeinderplassen via Thamerpolder en Legmeer-West naar de Amstel. Ook de zone van het Zijdelmeer tot de Amstel hoort hierbij. In een tijd waarin een grote vraag naar nieuwe woningen en goede bereikbaarheid bestaat, is het creëren van een gezonde en prettige leefomgeving een essentieel, maar tegelijkertijd een ingewikkeld traject. Het vergroenen van de wijk Legmeer-West vormt in het masterplan Legmeerbos een apart uitgewerkte schakel, met een eigen looptijd.     

Het voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor om de haalbaarheid van de volledige groene recreatieve verbindingszone eerst globaal te verkennen. Deze brede zone raakt namelijk meerdere partijen en initiatieven en reikt zelfs verder dan de gemeentegrenzen. Omdat in het gebied meerdere ontwikkelingen om aandacht vragen, zullen de resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de Omgevingsvisie van gemeente Uithoorn. In april beslist de gemeenteraad of deze eerste verkenning naar de haalbaarheid uitgevoerd kan gaan worden.

De verkenning in stappen en de Omgevingsvisie

Bij de vraag of de gedroomde groene verbindingszone in de toekomst ook uitvoerbaar is, wordt het idee vanuit vele kanten bekeken. Zo wordt een eerste inventarisatie gemaakt van welke partijen binnen het gebied betrokken zijn, en op welke manier. Ook wordt er een eerste inschatting gemaakt van kansen en uitdagingen die een mogelijke realisering kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het veilig oversteken van allerlei wegen. Het gebied heeft invloed op de hele regio. Van de buurgemeenten Amstelveen en Aalsmeer tot Metropoolregio Amsterdam. En op vele vlakken: van juridisch tot financieel en maatschappelijk. Daarnaast is dit niet van vandaag op morgen te realiseren. Zo’n recreatieve, groene zone is een ontwikkeling op de lange termijn en betreft een breed gebied. 

Daarom wordt het onderzoek naar de haalbaarheid opgeknipt in verschillende stappen. Aan de raad wordt nu gevraagd om de eerste twee stappen in gang te zetten: een eerste verkenning naar de haalbaarheid en een plan van aanpak met vervolgstappen. Na deze twee stappen wordt bekeken wat de vervolgstap zal zijn op basis van de onderzoeksresultaten. 

Omdat er zoveel raakvlakken zijn met verschillende gebieden, worden alle stappen in het onderzoek naar de haalbaarheid samen met de Omgevingsvisie voor Uithoorn ontwikkeld. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting eind 2021 door de raad vastgesteld. Op dat moment kan er ook een inschatting van de haalbaarheid van de recreatieve zone gemaakt worden.

 


Laatst bewerkt op: 2 maart 2021 09:52

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente aan de slag met recreatieve, groene zone tussen Westeinderplassen en Amstel

Voldoende groen in de gemeente is belangrijk voor een goed en gezond leefklimaat voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Dat vindt niet alleen het college van burgemeester en wethouders, maar ook Buurtbeheer De Legmeer. Zij ontwikkelden het initiatief voor een recreatieve, groene verbindingszone tussen de Westeinderplassen en de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: