Huif
Digitaal-sportcafé stimuleert tot indienen sportprojecten

Digitaal-sportcafé stimuleert tot indienen sportprojecten


Geplaatst op: 6 mei 2021

Vanuit het Sportakkoord van Uithoorn werd maandag 19 april 2021 een digitaal sportcafé georganiseerd. Het doel van het Sportakkoord van Uithoorn is verenigingen, organisaties en instellingen, eigenlijk alle aanbieders van sport bij elkaar te brengen en (meer) samen te laten werken. Ook partijen uit de zorg, het welzijn, het onderwijs en het bedrijfsleven doen mee. Het delen van kennis, kunde en middelen heeft veel voordelen voor verenigingen en organisaties en geeft vooral een grote meerwaarde voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel.

Het sportakkoord kan niet direct alle genoemde ideeën realiseren, maar zet alvast een belangrijke stap door in te zetten op vier thema’s:

  1. Iedere inwoner van de gemeente Uithoorn kan sporten en bewegen
  2. Vitale aanbieders, sterke verenigingen
  3. Vreedzame en positieve sportcultuur
  4. Gezonde leefstijl en vaardig in bewegen 

Begin 2020 ondertekenden ruim 50 partijen het Sportakkoord van Uithoorn en is een begin gemaakt met de realisatie van de eerste plannen. Een van die plannen was het organiseren van regelmatig terugkerende sportcafés waarin over bepaalde thema’s kennis kon worden uitgewisseld.

Wat hoorden we in dit Sportcafé?

Vorig jaar dachten we nog dat we in het voorjaar van 2021 wel een echt sportcafé in een sportkantine konden organiseren. Helaas blijft corona roet in het eten gooien. Daarom hebben we besloten een digitaal sportcafé te organiseren. Onze belangrijkste doelstelling was de betrokken partijen, maar ook alle inwoners binnen onze gemeente bij te praten over alles wat we hebben gedaan en nog willen gaan doen. Ruim 40 mensen deden digitaal mee en inmiddels hebben ook al meer dan 150 mensen het sportcafé teruggekeken. Je kunt het ook zelf terugzien op: https://youtu.be/ldAQ8SdVGuE 

Daarbij wilden we vooral aangeven hoe partijen zelf goede ideeën kunnen inbrengen en hoe ze aan stimuleringsbudget kunnen komen voor de realisatie daarvan. Het allerbelangrijkste is daarbij dat de plannen bijdragen aan de doelen van het Sportakkoord, meerdere partijen eraan werken en van profiteren en het geld gebruikt wordt om het plan een eerste zetje te geven, zodat het ook op de langere termijn tot meer beweging leidt. 

Als inspirerende voorbeelden hadden we enkele projectleiders van al lopende initiatieven die we het afgelopen jaar zijn gestart. Zo vertelde Corien Baijens van de Samenwerkende Eerstelijns Zorg Uithoorn over de MQ-scan die we bij de basisscholen zijn gestart. Zo kunnen we vroegtijdig kinderen met een motorische achterstand identificeren en helpen. En Wim Verlaan van AKU en Frank den Butter van Legmeervogels gaven tips hoe je vrijwilligers in je vereniging kunt binden en boeien en hoe je een veilige en positieve sportcultuur kunt creëren. 

En nu?

We vinden het nu vooral belangrijk opvolging te geven aan alle reacties en vragen die we hebben gekregen. Daarom hebben we een pagina aangemaakt op uithoorndenktmee.nl zodat we alle informatie over het Sportakkoord kunnen delen, maar ook iedereen zijn mening kan geven en suggesties kan doen. 

En ook zijn we volop bezig met de verdere realisatie van een paar projecten die we al zijn gestart. Zo hebben veel mensen aangegeven graag een actief beweegrondje te willen in de gemeente. We brengen al die mensen in contact met Rene Noorbergen, die samen met o.a. Liesbeth van Tol probeert een parcours te ontwikkelen met allerlei oefeningen op bestaande werken (speeltuintje, bruggen, etc). En zo is Ineke Hogerwerff met allerlei verenigingen in gesprek om open kennismakingsdagen te organiseren voor de wat oudere inwoners (60+) van onze gemeente. En de vakleerkrachten bewegingsonderwijs Tim Verlaan en Mark Richard buigen zich over de vraag: “Hoe krijgen we de basisschooljeugd nog meer in beweging?” Naast de lopende sportinstuiven die Nick Braakman en zijn collega’s van Videt al organiseren. Kortom: de komende maanden starten er best veel initiatieven voor allerlei doelgroepen: van jong tot oud!

Hoe kun jij meedoen?

De Uithoornse en Kwakelse sport-, onderwijs-, zorg en welzijnaanbieders zijn belangrijke partners in het realiseren van de initiatieven. Tientallen sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijspartners en het bedrijfsleven doen mee zo veel mogelijk inwoners voldoende en met plezier te laten genieten van bewegen en sporten. Op uithoorndenktmee.nl lees je welke partijen al meedoen aan het Sportakkoord. 

Maar we kunnen niet genoeg initiatieven hebben. Daarom willen we zo veel mogelijk goede plannen horen. Daarom hebben we ook een extra innovatiebudget beschikbaar gesteld. 5 projecten maken kans op een innovatiebijdrage van een bedrag dat kan oplopen tot € 6.000. De beste ideeën die we voor 31 mei ontvangen maken kans op die bijdrage. Op uithoorndenktmee.nl lees je hoe je je plan instuurt.

Meer informatie?

Heb je zelf een idee of wil jij namens jouw organisatie ook laten weten dat je achter het Uithoorns Sportakkoord staat? Stuur dan een mail naar sportbeleid@uithoorn.nl of kijken op uithoorndenktmee.nl als je meer informatie wilt lezen over het Sportakkoord.

 


Laatst bewerkt op: 6 mei 2021 18:21

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Digitaal-sportcafé stimuleert tot indienen sportprojecten

Vanuit het Sportakkoord van Uithoorn werd maandag 19 april 2021 een digitaal sportcafé georganiseerd. Het doel van het Sportakkoord van Uithoorn is verenigingen, organisaties en instellingen, eigenlijk alle aanbieders van sport bij elkaar te brengen en (meer) samen te laten werken. Ook partijen uit de zorg, het welzijn, het onderwijs … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: