001 - OrMontre

Ernstige zorgen over verdeling zon en wind in gemeente


Geplaatst op: 26 mei 2021

De Ronde Venen stevent af op een gespreide verdeling van zonnevelden en windturbines over de gemeente.  Het voorstel dat onlangs gepresenteerd is leidt onherroepelijk tot een ‘confetti-oplossing: het over de gemeente uitstrooien van windturbines en zonnevelden, wat een zeer onwenselijk scenario is. Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen pleit voor een aanpak waarbij als eerste over alle deelgebieden heen het effect op natuur en landschappelijke kwaliteit wordt vastgesteld. 

In het proces van het benoemen van geschikte locaties is het totale gebied opgedeeld in kleine deelgebieden ofwel ‘zoekgebieden’. Deze worden los van elkaar beoordeeld op hun geschiktheid voor zonnevelden of windturbines of een combinatie daarvan. 

Een probleem hierbij is dat de gemeente -gedurende het proces- de criteria heeft veranderd waarop deze zoekgebieden worden beoordeeld op geschiktheid; zij heeft een prioritering aangebracht, nieuwe criteria toegevoegd en verzuimd een aantal belangrijke aspecten mee te nemen in haar overwegingen. 

Dit alles leidt tot een viertal zeer verschillende ‘voorkeursdeelgebieden’ die als eerste worden onderzocht omdat ‘daar veel ervaring mee wordt opgedaan’. Naast dat dit ook leidt tot de eerdergenoemde ‘confetti-oplossing’ beschouwt De Groene Venen dit als een non-argument. 

Selectiecriteria

Er wordt geprioriteerd op nieuwe criteria die vooral economisch van aard zijn. 

Zo worden windturbines langs infrastructuren naar voren geschoven omdat wind het meest effectief is, en omdat een beperkt aantal grotere aansluitingen lagere kosten met zich meebrengt. Gebieden met een lagere landbouwkwaliteit komen eerder in aanmerking dan gebieden met een hogere kwaliteit. Deze -nieuwe-, criteria tellen zwaarder dan het gegeven dat deze oplossingen een zwaardere druk op landschap, natuur en leefomgeving tot gevolg hebben. 

Tegelijkertijd zijn belangrijke maatschappelijke en milieu-gerelateerde aspecten zoals bodemkwaliteit en biodiversiteit niet meegenomen als criterium. 

Zon op daken moet meer prioriteit krijgen

Een voortvarende aanpak van zon op daken zal de noodzaak van zonnevelden en windturbines doen afnemen. Veel algemene locaties zoals parkeerterreinen en busstations lenen zich er uitstekend voor om zon op daken versneld toe passen. Denk aan P&R kruising A2/N201, busstations op- en afrit Abcoude, zwembad Wilnis, Rondweg Mijdrecht, Golfbanen, Zandeiland 1. Waar blijven subsidieregelingen en regelgeving? Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds bouwvergunningen worden afgegeven zonder verplichting om zon op daken te installeren. 

Inspreken

De Groene Venen heeft de inspraakavond aangegrepen om haar visie op dit complexe dossier te ventileren: 

-de zelfopgelegde opgave voor de te produceren energie in De Ronde Venen is veel te hoog en moet te snel gerealiseerd worden. Dit leidt tot onnodige schade aan landschap en natuur

-regie op hoger bestuurlijk niveau is gewenst omdat afwegingen op grotere schaal leiden tot minder kwaliteitsverlies. 

-De Groene Venen is voor een duurzame energietransitie en sluit niet alles uit. Wij pleiten -onder bepaalde voorwaarden- voor onderzoek van de volgende locaties:

  • Extra windmolen op bedrijventerrein Mijdrecht en bij oksel A2/A9 (levert geen extra landschap en natuurschade op)
  • Zoekgebied B – Geingebied zuid: zonneveld Indijk, West Kanaalweg en spoorlijn
  • Zoekgebied O – Polder Groot Mijdrecht west: zonneveld bij fruittelers tegen Waverveen aan
  • Zoekgebied Q – Polders Derde bedijking en Veldzijde: zonnepanelen nabij glastuinbouw en bij golfbaan.   

Meer informatie op onze visie? Zie ons Manifest wind- en zonvoorzieningen in De Ronde Venen.

Laatst bewerkt op: 26 mei 2021 17:43

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Ernstige zorgen over verdeling zon en wind in gemeente

De Ronde Venen stevent af op een gespreide verdeling van zonnevelden en windturbines over de gemeente.  Het voorstel dat onlangs gepresenteerd is leidt onherroepelijk tot een ‘confetti-oplossing: het over de gemeente uitstrooien van windturbines en zonnevelden, wat een zeer onwenselijk scenario is. Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen pleit voor … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: