001 - OrMontre
CO2 leiding in glastuinbouwgebied PrimA4a in gebruik genome

CO2 leiding in glastuinbouwgebied PrimA4a in gebruik genome


Geplaatst op: 27 mei 2021

OCAP heeft een nieuw aangelegde CO2 leiding naar het glastuinbouwgebied PrimA4a in gebruik genomen. De eerste kassen in het gebied zijn op deze leiding aangesloten en kunnen nu stoppen met het verstoken van aardgas om aan de noodzakelijke CO2 te komen. In plaats daarvan kunnen ze nu de CO2  hergebruiken die is afgevangen bij de industrie in het Rotterdamse havengebied. Met dat hergebruik realiseren de glastuinbouwbedrijven in het gebied op termijn een reductie van ruim 20 kiloton CO2-uitstoot per jaar en besparen ze de stook van ca. 12 miljoen m3 aardgas.

Vanwege de milieuvoordelen stelden zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer een subsidie van respectievelijk vier en ruim drie miljoen euro beschikbaar. De provinciale subsidie is zowel voor de nu gerealiseerde leiding, als voor de verlenging daarvan naar het glastuinbouwgebied De Kwakel-Kudelstaart in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer. Deze verlenging zal naar verwachting in 2022 gerealiseerd worden. Greenport Aalsmeer heeft zich de afgelopen jaren volop ingezet om deze uitbreiding mogelijk te maken.

Essentieel
Voor glastuinbouwbedrijven is CO2 essentieel om hun gewassen te laten groeien. Als ze niet over externe CO2 kunnen beschikken, zijn ze gedwongen om hun warmteketels te stoken voor de groei van de gewassen. Dat betekent in de praktijk dat er in de zomer wordt gestookt, als de planten het meest groeien, terwijl de warmte niet wordt gebruikt.  

OCAP vangt al ruim 15 jaar CO2  af bij onder meer Shell en Alco Energy in het Rotterdamse havengebied en levert deze via een pijpleiding aan diverse tuinbouwgebieden. Dat resulteert in een jaarlijkse besparing van 600.000 ton CO2  die de glastuinders anders zouden moeten produceren door zo’n 330 miljoen m3 aardgas te verstoken.

Verduurzaming
Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw en Economie bij de provincie Noord-Holland, is trots dat de CO2 leiding in PrimA4a nu in gebruik genomen is. “Met deze CO2-leiding hebben we een belangrijke randvoorwaarde ingevuld voor de verduurzaming van de glastuinbouw. Het is prachtig dat de glastuinbouw het restproduct CO2 van de industrie op deze wijze nuttig kan toepassen voor de teelt van onze bloemen, planten en groenten.” 

Wethouder Mariëtte Sedee van gemeente Haarlemmermeer feliciteert de aangesloten glastuinbouwbedrijven en OCAP met de realisatie van dit project. “Er is jaren over dit project gesproken en het is mooi dat het nu eindelijk gerealiseerd is. Dit project draagt substantieel bij aan CO2-reductie en verduurzaming.” 

Randvoorwaarde
Jeroen Larrivee, consultant energietransitie glastuinbouw bij Greenport Aalsmeer: “Met deze CO2 voorziening is de basis gelegd voor verduurzaming van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer. De opgave in deze greenport is om ongeveer 190 miljoen m3 aardgasequivalent te verduurzamen. Het CO2-net van OCAP levert hierin een substantiële bijdrage en is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van duurzame warmtebronnen”.

Voor bloemenkweker Jaap Vreeken in Rijssenhout, is de aansluiting op de OCAP-leiding een lang gekoesterde wens. “Wij willen ons bedrijf zo duurzaam mogelijk maken en zijn daarom ruim vijftien jaar bezig geweest om externe CO2 te krijgen. Het voelt echt niet goed als je in de zomer gas moet gaan verstoken om de voor ons noodzakelijke CO2 te krijgen, terwijl je weet dat het een stuk verderop uit een schoorsteen stroomt. Een paar jaar geleden hebben we geïnvesteerd in een CO2 -opslagtank, maar CO2 over de weg aanvoeren is niet de beste oplossing. Over een paar dagen kunnen we eindelijk CO2 direct van de industrie in onze kas doseren. We besparen daarmee aanzienlijk op ons gasverbruik en dus op onze eigen CO2-uitstoot.  

Over OCAP
OCAP levert zuivere CO2 aan ondernemers in de glastuinbouw. Deze CO2 wordt afgevangen bij industriële bronnen en zou anders worden uitgestoten in de atmosfeer. OCAP levert deze CO2 via een transportpijpleiding en een uitgebreid distributienetwerk aan de glastuinbouw. Dit jaar verwacht OCAP een kleine 600.000 ton CO2 te leveren aan glastuinbouwondernemers die daardoor op hun aardgasverbruik besparen en hun CO2-uitstoot verminderen. Dit levert een unieke winst op voor zowel het milieu en de glastuinbouw.


Laatst bewerkt op: 27 mei 2021 16:24

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

CO2 leiding in glastuinbouwgebied PrimA4a in gebruik genome

OCAP heeft een nieuw aangelegde CO2 leiding naar het glastuinbouwgebied PrimA4a in gebruik genomen. De eerste kassen in het gebied zijn op deze leiding aangesloten en kunnen nu stoppen met het verstoken van aardgas om aan de noodzakelijke CO2 te komen. In plaats daarvan kunnen ze nu de CO2  hergebruiken … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: