001 - OrMontre
VVD blikt terug op de behandeling raadsvoorstel zoekgebieden Zon & Wind

VVD blikt terug op de behandeling raadsvoorstel zoekgebieden Zon & Wind


Geplaatst op: 7 juli 2021

Na een intensief traject heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het raadsvoorstel met betrekking tot de zogenaamde zoekgebieden zon en wind. Dit zijn gebieden waarbinnen gekeken kan gaan worden of en zo ja wat de mogelijkheden zijn om aan energie opwek te doen. VVD De Ronde Venen kijkt met een lach en een traan terug op de genomen besluiten. Bart Richter, fractievoorzitter: “Blij zijn we met het besluit om opwekking van elektriciteit door windturbines in alle gebieden uit te sluiten. Er is onvoldoende draagvlak, er is onduidelijkheid over gezondheidsrisico’s en over de effecten op flora en fauna. Dit is het juiste besluit”. Het amendement (wijzigingsvoorstel op het raadsvoorstel) van Ronde Venen Belang (RVB) en VVD is mede ingediend door de Seniorenpartij, het CDA en Lijst 8 kernen en met meerderheid van stemmen aangenomen. 

Een aantal amendementen van D66 en CDA, D66 en CU/SGP om in bepaalde gebieden die in het voorstel uitgesloten waren, nu toch mogelijkheden te creëren voor opwek van zonne-energie hebben het niet gehaald. Dit is naar de mening van de VVD maar goed ook. Gebieden op het laatste moment openstellen terwijl die in het voorstel als uitgesloten opgenomen staan is in hun ogen het misleiden van inwoners en niet transparant. 

Geïnspireerd door de inbreng van dorpsinitiatieven en inwoners heeft de VVD ook een amendement ingediend om de indeling van de zoekgebieden in twee gebieden te clusteren in plaats van 9 aparte gebieden. Het idee hierachter is ruimte geven aan initiatieven om tot invulling van de opgave te komen en onnodige “plukjes zonnevelden” te voorkomen. Dit amendement hebben zij samen met RVB, de Seniorenpartij en het CDA ingediend en is aangenomen. Om dorpsinitiatieven voorrang te geven op commerciële partijen is er een gezamenlijke motie (opdracht aan het college) door CDA, VVD, RVB, D66, PVDA/GL en de Seniorenpartij ingediend die unanieme steun kreeg. 

Een ander belangrijk onderwerp is het stimuleren van zonnepanelen op daken. De gemeente communiceert tot nu toe uitsluitend over de partij winstuitjewoning. Lokale ondernemers, die niet aangesloten zijn bij die partij, worden niet genoemd. Dit is naar de mening van de VVD volstrekt onterecht. Bart geeft aan: “Lokale ondernemers zijn van groot belang voor de werkgelegenheid en voor allerlei ondersteuning in de dorpen.  De mogelijkheden van lokale ondernemers zouden op z’n minst meegenomen moeten worden in de communicatie. Inwoners kunnen vervolgens zelf een keuze maken”. Een motie van de VVD is met grote meerderheid aangenomen, alleen D66 en PVDA/GL konden zich hier niet in vinden.

Alle aangenomen amendementen zullen worden verwerkt in het definitieve besluit waarna het college aan de slag kan. Het doel van dit alles is het bijdragen aan de duurzaamheidsopgave waar iedere gemeente een bijdrage aan moet leveren. Dit is voor de VVD belangrijk maar wel op een verantwoorde, behapbare en realistisch manier die zij ook in de toekomst blijven bewaken. Meer informatie is te vinden op hun website www.vvdderondevenen.nl


Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

VVD blikt terug op de behandeling raadsvoorstel zoekgebieden Zon & Wind

Na een intensief traject heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het raadsvoorstel met betrekking tot de zogenaamde zoekgebieden zon en wind. Dit zijn gebieden waarbinnen gekeken kan gaan worden of en zo ja wat de mogelijkheden zijn om aan energie opwek te doen. VVD De Ronde Venen kijkt met … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: