College van De Ronde Venen legt Regionale Energie Strategie voor aan de raad

College van De Ronde Venen legt Regionale Energie Strategie voor aan de raad


Geplaatst op: 14 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen legt de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) voor aan de raad. Dit document is belangrijk voor een duurzame toekomst. In de RES 1.0 staat hoe en waar binnen de RES-regio U16 duurzame energie opgewekt kan worden. En welke warmtebronnen regionaal beschikbaar zijn. Dat is nodig om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. De Ronde Venen brengt 50% van de lokale opgave in bij de RES. Waarbij de gemeente fors inzet op zonnepanelen op grote daken en zonnepanelen op de grond (zonnevelden). Maar ook op het besparen van energie. De gemeenteraad bespreekt de RES 1.0 eerst tijdens de politieke commissie. Daarna in de raadsvergadering. Op dit moment zijn deze vergaderingen nog niet ingepland. Via de nieuwsbrief Duurzaamheid informeert de gemeente inwoners hierover. Inschrijven kan via www.derondevenen.nl/duurzaam.

Waarom werkt de gemeente samen binnen de RES U16?

Duurzame energie opwekken is veel zichtbaarder en vraagt meer ruimte dan fossiele energie. Het kunnen zien van een zonneveld of een windpark stopt niet bij de grens van de gemeente. Net als de (ondergrondse) energie-infrastructuur. Daarom is samenwerking binnen en ook tussen regio’s enorm belangrijk. Dit gebeurt landelijk binnen 30 verschillende Regionale Energie Strategieën (RES). Iedere regio moet een bijdrage leveren om minder CO2 uit te stoten.

Wat is de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0?

Binnen de Regionale Energie Strategie (RES) U16 werkt de gemeente samen met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. Deze partners stelden de RES 1.0 is op. De regio U16 heeft woensdag 23 juni de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 gepubliceerd. Hierin beschrijft de energieregio hoe zij 1,8 Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken. Ook staat hierin welke warmtebronnen mogelijk beschikbaar zijn. De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 staat op www.energieregioutrecht.nl. 

Waarom staat er geen definitieve bijdrage van De Ronde Venen in de RES 1.0?

Toen de RES 1.0 naar buiten werd gebracht had de gemeenteraad nog geen besluit genomen over hoeveel energie de gemeente duurzaam op wil wekken in 2030. Tijdens de raadsvergadering van maandag 5 juli besloot de gemeenteraad hoeveel De Ronde Venen inbrengt in deze regionale samenwerking. Dat is 410 TeraJoule (0,114 Terrawattuur) duurzame energie voor 2030. De Ronde Venen zet hierbij fors in op zonnepanelen op grote daken en zonnepanelen op de grond (zonnevelden). Maar ook op het besparen van energie. Het lokale proces is hierbij enorm belangrijk. De gemeente informeerde de deelnemers van de RES welke gebieden in De Ronde Venen geschikt zijn voor zonnevelden. 

De RES wordt elke 2 jaar bijgewerkt

Zodat de regio U16 voldoende flexibel is en in kan spelen op nieuwe technieken en andere ontwikkelingen. De RES 1.0 is de eerste uitgewerkte Regionale Energie Strategie van de regio U16. Over 2 jaar wordt de RES 2.0 ter besluitvorming voorgelegd. In bijgaande afbeelding staat het pad tot 2050.

Meer informatie?

In de Gespreksassistent van de landelijke overheid staat meer informatie en data over onderwerpen die in gesprekken over de RES vaak ter tafel komen. Denk aan kernenergie, waterstof of het effect van zonne- en windenergie op het Nederlands landschap. 

Meer weten over duurzaamheid?

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.


Laatst bewerkt op: 14 augustus 2021 06:40

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College van De Ronde Venen legt Regionale Energie Strategie voor aan de raad

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen legt de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) voor aan de raad. Dit document is belangrijk voor een duurzame toekomst. In de RES 1.0 staat hoe en waar binnen de RES-regio U16 duurzame energie opgewekt kan worden. En welke warmtebronnen regionaal beschikbaar … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: