Hollandse Avond 2022
Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren afgerond

Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren afgerond


Geplaatst op: 5 oktober 2021

Kunnen we op de locatie van Thamen honk- en softbal en jeu-de-boules-vereniging Boule Union Thamen (verder gezamenlijk Thamen genoemd) woningen bouwen die passen bij de woonbehoefte van Uithoorn en De Kwakel? En om dat mogelijk te maken Thamen verhuizen naar Legmeer-West en daar verenigbaar maken met de plannen voor een Legmeerbos? Helaas niet binnen de huidige kaders, zo concludeert het college van Burgemeester en Wethouders na het bestuderen van alle onderzoeksresultaten. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om de woningbouw op de huidige locatie van sportverenigingen Thamen aan de Vuurlijn en de verplaatsing van deze verenigingen naar De Legmeer niet door te zetten. In week 41 staat het onderwerp op de agenda van de commissie Wonen en werken en op 28 oktober debatteert de gemeenteraad erover.

De resultaten van het onderzoek

Uit het vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren blijkt dat het bouwen van woningen op de huidige locatie van Thamen ingewikkeld is. Om positief te beginnen: het is mogelijk om er woningen te bouwen. Sterker nog, er kunnen een behoorlijk aantal sociale woningen en betaalbare woningen komen. Precies het soort woningen waarin in Uithoorn en De Kwakel veel behoefte is. In het plan is bovendien ruimte voor eigen initiatieven van inwoners van de gemeente. Eén van de weinige manieren om ervoor te zorgen dat koopwoningen ook echt voor eigen inwoners zijn. Ook als we kijken naar het effect van het plan op de groenzone, zijn de resultaten bemoedigend: het plan maakt het mogelijk de groenzone en liniedijk te behouden en te versterken. De groenzone wordt zelfs groter.

Daar staat tegenover dat de inwoners zich zorgen maken over de bebouwing in de groenzone. Ook vragen zij aandacht voor het parkeren en het toenemende verkeer. Daarnaast komt de nieuwe wijk dichtbij de sportvelden van Qui Vive en de Stelling van Amsterdam. Te dichtbij. Ook is de ontsluiting van de wijk aan de krappe kant. In Legmeer-West is weliswaar ruimte voor een mooi, nieuw sportpark en een Legmeerbos.

Maar de ruimte voor het Legmeerbos wordt volgens de initiatiefnemers en de meerderheid van de deelnemers aan de gehouden enquête te klein. Deze deelnemers maken zich bovendien zorgen, vooral over overlast van de sportvelden en het afsluiten van de Randhoornweg. Financieel geeft het plan een tekort. Het college concludeert dan ook dat de inpassing van woningen niet optimaal is en de kosten hoger dan gewenst.

Het volledige onderzoeksverslag met de uitkomsten van de participatie is te vinden op www.uithoorndenktmee.nl. Daar kunt u ook filmpjes bekijken van de plannen voor de beide locaties.

Waarom is dit onderzoek gedaan?

In Uithoorn is nog maar weinig plek over voor de bouw van nieuwe woningen, terwijl de behoefte hieraan wel groot is. Dit komt voor een groot deel door de beperkingen die de nabijheid van Schiphol met zich meebrengt. Zo mag er op veel locaties niet gebouwd worden. Een ingewikkeld vraagstuk dus. De gemeenteraad heeft het college van Burgemeesters en Wethouders daarom opdracht gegeven om creatief na te denken over mogelijke kansen voor woningbouw. Een van de ideeën was bouwen op de sportvelden in De Kwakel. Deze liggen namelijk op een locatie waarop onder bepaalde voorwaarden wel woningen gebouwd mogen worden. Uit de resultaten van het onderzoek is nu gebleken dat dit plan binnen de huidige kaders niet haalbaar is.


Laatst bewerkt op: 5 oktober 2021 15:53

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren afgerond

Kunnen we op de locatie van Thamen honk- en softbal en jeu-de-boules-vereniging Boule Union Thamen (verder gezamenlijk Thamen genoemd) woningen bouwen die passen bij de woonbehoefte van Uithoorn en De Kwakel? En om dat mogelijk te maken Thamen verhuizen naar Legmeer-West en daar verenigbaar maken met de plannen voor een … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: