Hollandse Avond 2022
Aalsmeer ontwikkelt een nieuwe Mobiliteitsagenda

Aalsmeer ontwikkelt een nieuwe Mobiliteitsagenda


Geplaatst op: 6 oktober 2021

In de afgelopen tijd is er gewerkt aan een Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer. Deze agenda bepaalt het beleid voor verkeer en vervoer voor de komende jaren en heeft als doel een toekomstbestendig, bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Aalsmeer. Vanaf vrijdag 8 oktober 2021 tot en met vrijdag 5 november 2021 ligt de Mobiliteitsagenda ter inzage en kan iedereen hierop reageren.

De agenda laat via de drie uitgangspunten: Aalsmeer via alle modaliteiten bereikbaar, Aalsmeer verkeersveilig en toegankelijk en Aalsmeer innovatief duurzaam bereikbaar zien hoe de verkeerstoekomst van Aalsmeer eruit ziet.

Wethouder Robert van Rijn: “Om Aalsmeer bereikbaar en toekomstbestendig te houden werken we aan een goed wegennet en goede (logistieke) verbindingen in de regio. Dit houdt in goed onderhoud, veilige wegen voor auto, fiets en loper en goede openbaar vervoer verbindingen. Op dit moment lopen er veel infrastructurele projecten in Aalsmeer om zo het achterstallige onderhoud in te lopen en Aalsmeer toekomstbestendig bereikbaar te houden. Om ook op nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe vormen van logistiek, de elektrische fiets en auto en de groei van Aalsmeer in te spelen is nieuw mobiliteitsbeleid voor Aalsmeer belangrijk.”

De agenda noemt aan de ene kant concrete maatregelen en richtingen en aan de andere kant laat de agenda ook ruimte voor invulling. Deze ruimte is nodig om in te kunnen spelen op de exacte gevolgen van grote infrastructuurprojecten als de Burgemeester Kasteleinweg, Middenweg en Burgemeester Hoffscholteweg en de langetermijngevolgen van de Covid-19-pandemie voor verkeer en vervoer die nu nog niet bekend zijn.

Vervolgtraject

Na afloop van de reactietermijn worden de inspraakreacties beantwoord in een ‘Nota van Beantwoording’. Vervolgens legt het college van B en W naar verwachting in december 2021 alle stukken ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Vanaf 8 oktober 2021 kunt u de Mobiliteitsagenda bekijken op aalsmeer.nl/mobiliteitsagenda.’’


Laatst bewerkt op: 6 oktober 2021 11:59

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Aalsmeer ontwikkelt een nieuwe Mobiliteitsagenda

In de afgelopen tijd is er gewerkt aan een Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer. Deze agenda bepaalt het beleid voor verkeer en vervoer voor de komende jaren en heeft als doel een toekomstbestendig, bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Aalsmeer. Vanaf vrijdag 8 oktober 2021 tot en met vrijdag 5 november 2021 ligt de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: