Hollandse Avond 2022
Meer ruimte voor wonen en werken in De Ronde Venen dankzij regionale samenwerking

Meer ruimte voor wonen en werken in De Ronde Venen dankzij regionale samenwerking


Geplaatst op: 4 november 2021

Samen met 15 Utrechtse gemeenten heeft De Ronde Venen in de afgelopen jaren gewerkt aan het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). Dit visiedocument beschrijft de uitdagingen waar de regio tot 2040 voor staat op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen, energie en gezondheid. Met als doel de prettige woon- en werkomgeving te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De ambities om in De Ronde Venen 4.800 woningen te bouwen tot 2040 en het bedrijventerrein Mijdrecht met minimaal 12 hectare uit te breiden zijn in het IRP opgenomen. Dit versterkt de positie van de gemeente om de doelstellingen op het gebied van wonen en werken daadwerkelijk te realiseren.

De regionale aanpak van 16 Utrechtse gemeenten zorgt er niet alleen voor dat de uitdagingen op een evenwichtige manier over de regio worden verdeeld. Het versterkt bovendien de positie van de individuele gemeenten bij de provincie voor het realiseren van de ambities. Wethouder Rein Kroon is tevreden met het resultaat dat hij namens De Ronde Venen heeft behaald. “Voor de toekomst van onze gemeente is het van groot belang dat wij meer ruimte krijgen voor wonen en werken. Het IRP steunt ons voornemen om tot 2040 4.800 woningen te bouwen. Voor eigen inwoners – met speciale aandacht voor starters en senioren – én voor nieuwe gezinnen. Het biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden buiten de bestaande dorpsgrenzen te bouwen. Wonen en werken zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom is het een belangrijk resultaat dat de uitbreiding van het bedrijventerrein Mijdrecht met het IRP een stap dichterbij komt. Het bedrijventerrein Mijdrecht staat in de regio op nummer 1 als locatie om uit te breiden. Deze uitbreiding is hard nodig om ondernemers de benodigde ruimte te bieden.”

Gezamenlijke lobby gemeente en ondernemers

In 2019 liet de gemeente een ruimtebehoefte-onderzoek uitvoeren onder ondernemers. Uit de peiling bleek dat voor een vitaal bedrijventerrein Mijdrecht behoefte was aan een uitbreiding met 12 hectare aan de noord- of oostzijde van het huidige gebied. Dit was voor gemeente De Ronde Venen dan ook een belangrijk onderwerp bij de gesprekken over het IRP.

Daniël Storm, voorzitter van de Vereniging Industriële Belangen (VIB) is enthousiast dat de beoogde uitbreiding in het visiedocument is opgenomen. “Het college, ambtenaren en de gemeenteraad staan altijd open voor overleg. Ons gezamenlijke doel is een gezonde lokale economie, met duurzame ontwikkelingen, kansen voor iedereen, betere bereikbaarheid en een aantrekkelijke werkomgeving… dat alles draagt bij aan een fijn ondernemersklimaat. Gemeente en VIB hebben zich de afgelopen jaren in de regio samen hard gemaakt voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Mijdrecht. De gemeenteraad heeft hier medio 2020 mee ingestemd. Dat het is opgenomen in het IRP is een fraai resultaat van onze gezamenlijke lobby.”

Gemeenteraden aan zet

Het Integraal Ruimtelijk Perspectief wordt in de komende maanden besproken in de gemeenteraden van de 16 aangesloten Utrechtse gemeenten. Naar verwachting buigt de Rondeveense raad zich in november over het IRP. Als de gemeenteraden hebben ingestemd met het IRP volgen er afspraken om met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen de uitvoering op te pakken.


Laatst bewerkt op: 4 november 2021 09:14

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Meer ruimte voor wonen en werken in De Ronde Venen dankzij regionale samenwerking

Samen met 15 Utrechtse gemeenten heeft De Ronde Venen in de afgelopen jaren gewerkt aan het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). Dit visiedocument beschrijft de uitdagingen waar de regio tot 2040 voor staat op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen, energie en gezondheid. Met als doel de prettige woon- en … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: