Hollandse Avond 2022
Levenslang leren met flexibel karakter blijft populair

Levenslang leren met flexibel karakter blijft populair


Geplaatst op: 9 november 2021

Er is een onderzoek uitgevoerd door NCOI waaruit blijkt dat een grote meerderheid van werkende mensen door wil leren. De helft van de respondenten die meegedaan hebben aan het onderzoek heeft echter te weinig tijd om naast het drukke werkbestaan te leren. Degene die een studie willen volgen hechten waarde aan het volgen van onderwijs met een flexibel karakter. Uit het onderzoek gepubliceerd op Personeelsnet.nl blijkt dat zelfs 92% de wijze waarop onderwijsinstellingen flexibiliteit bieden van belang vindt.

Flexibel onderwijs

Flexibel leren betekent dat de onderwijsinstelling rekening houdt met het drukke leven van werkenden. Hierdoor is het mogelijk om naast de drukte van het werk en vrije tijd in het privéleven een opleiding te volgen. De flexibele invulling van het onderwijs kent wat dat betreft verschillende facetten. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om buiten werkuren om lessen te volgen in het weekend of in de avond net als op afstand, zoals thuis. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om variabele instroommomenten aan te bieden. Door in flexibele mogelijkheden te voorzien, is het voor werkenden gemakkelijker om zich steeds te blijven ontwikkelen in het kader van levenslang leren.

Private opleiding krijgt de voorkeur

Het genoemde onderzoek wijst ook uit dat flexibel leren bij een private onderwijsinstelling de voorkeur krijgt. Dat heeft onder meer te maken met de positieve blik van de respondenten aangaande hoe de organisatie van een onderwijsinstelling met privaat karakter vorm krijgt. In verhouding vinden de deelnemers aan het onderzoek dat er bij publieke onderwijsinstellingen vaker sprake is van achterhaalde onderwijsmethodiek. Onder jongeren is dat percentage overigens groter dan onder ouderen.

Hoe dragen werkgevers bij aan levenslang leren?

Op HPdeTijd.nl is te lezen dat de helft van de werkenden in Nederland verantwoordelijk is in eigen tijd bijscholing te regelen. In 21% van de situaties geldt dat een werkgever niets regelt voor personeel dat zich met het volgen van bijscholing verder wil ontwikkelen. 15% van het personeel wordt in Nederland verplicht door de werkgever om een opleiding te volgen. Het is ook zo dat 52% aangeeft dat er sprake is van het vergoeden van studiekosten in het kader van ontwikkeling door bijscholing of onderwijs te volgen. Bijvoorbeeld door aan een NCOI opleiding deel te nemen om binnen of buiten een bepaald vakgebied met flexibel leren nieuwe kennis op te doen. Dat past goed binnen het format van levenslang leren en een leven lang ontwikkelen, wat op deze wijze voor iedereen mogelijk is.


Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Levenslang leren met flexibel karakter blijft populair

Er is een onderzoek uitgevoerd door NCOI waaruit blijkt dat een grote meerderheid van werkende mensen door wil leren. De helft van de respondenten die meegedaan hebben aan het onderzoek heeft echter te weinig tijd om naast het drukke werkbestaan te leren. Degene die een studie willen volgen hechten waarde … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: