Hollandse Avond 2022
Gladheidbestrijding in de komende winter

Gladheidbestrijding in de komende winter


Geplaatst op: 9 november 2021

Gladheid als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, sneeuw en ijzel kan over het algemeen voorkomen in de periode van 1 november tot 1 april. Ook voor de komende winter neemt de gemeente Uithoorn maatregelen om onveilige situaties door gladheid te voorkomen. Op www.uithoorn.nl/gladheidbestrijding  staat een kaart met alle strooiroutes.

Wegwerkzaamheden en strooien

Op dit moment vinden er in onze gemeente grote infra-projecten plaats. Wegen die de gemeente normaal gesproken meeneemt in de gladheidbestrijding, kunnen nu wellicht door het project niet gestrooid worden. Deze wegen zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. Er zijn omleidingsroutes ingesteld, aangegeven met bebording. Tijdens deze (weg)werkzaamheden worden de omleidingsroutes uiteraard meegenomen in de gladheidbestrijding. Kijk op www.uithoorn.nl/werkinuitvoering naar de actuele werkzaamheden.

Prioriteiten

Om de veiligheid te vergroten regelt de gemeente gladheidbestrijding op wegen en fietspaden. De gladheidsbestrijding is ingedeeld in twee prioriteiten.

· Prioriteit 1: Dit zijn de hoofdroutes en fietspaden die preventief (vooraf) en bij alarmering worden gestrooid met inzet van het benodigde materieel. Hierbij worden de toegangswegen en parkeerplaatsen bij winkelcentra meegenomen. Tijdens extreme situaties, indien gladheid tenminste drie dagen of langer aanhoudt, en tijdens sneeuw of ijzel moet intensiever worden gestrooid. Deze situatie wordt per omstandigheid op maat ingevuld door bijvoorbeeld extra strooibeurten te houden.

· Prioriteit 2: Dit zijn de bushaltes en winkelcentra die curatief (achteraf) worden gestrooid. Deze route wordt hoofdzakelijk in eigen beheer, aansluitend op de hoofdroute, gestrooid. In verband met de toegankelijkheid van openbare gebouwen en centra voor ouderen zal hier speciale aandacht aan gegeven worden. Gemiddeld komt deze situatie 3 à 4 maal per jaar voor.

Extreme weersomstandigheden

Tot slot is bij extreme weersomstandigheden een aparte route aangewezen. Op deze route bevinden zich alleen de belangrijkste doorgaande wegen om enige doorstroom van verkeer te laten plaatsvinden. De gemeente wil er wel op wijzen dat dit niet betekent dat altijd alles sneeuw- of ijsvrij kan zijn. Inwoners van Uithoorn en De Kwakel hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.

Beleidsplan gladheidbestrijding

Hoe de gemeente de gladheid aanpakt, is beschreven in het beleidsplan gladheidbestrijding. Dit kunt u opvragen door een mail te sturen naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding van gladheidbestrijding.


Laatst bewerkt op: 9 november 2021 10:56

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gladheidbestrijding in de komende winter

Gladheid als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, sneeuw en ijzel kan over het algemeen voorkomen in de periode van 1 november tot 1 april. Ook voor de komende winter neemt de gemeente Uithoorn maatregelen om onveilige situaties door gladheid te voorkomen. Op www.uithoorn.nl/gladheidbestrijding  staat een kaart met alle … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: