Hollandse Avond 2022
RVB: ook aan de gemeentegrens windturbine vrij

RVB: ook aan de gemeentegrens windturbine vrij


Geplaatst op: 23 november 2021

Ronde Venen Belang is de politieke partij die zich vanaf het begin af aan heeft verzet tegen de windmolenwoeker in onze mooie gemeente. De gemeenteraad heeft op 5 juli het amendement van RVB met 18 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen (één onthouding). Samen hebben we dit voor elkaar gekregen. Door dit voorstel zijn er zoekgebieden aangewezen om stroom op te wekken, maar opwekking door windturbines wordt uitgesloten. 

Waar de gemeente De Ronde Venen heel bewust windturbines uitsluit zien we nu dat gemeenten ten noorden van onze gemeente juist hebben gekozen voor windturbines. Deze turbines komen als het aan hen ligt aan de rand van die gemeenten te staan. De gemeente Ouder-Amstel voorziet plaatsing in de buurt van de bestaande windturbine op het knooppunt A2/A9. De gemeente Amsterdam heeft plannen om windturbines te plaatsen aan de zuidkant van Amsterdam Zuidoost. In het Amsterdamse deel van het Geingebied. Abcoude en het Gein krijgen dus mogelijk wel windturbines op korte afstand. Iets waar RVB zwaar tegenstander van is en blijft en waar de fractie al eerder aandacht voor vroeg. Daarom dient RVB tijdens de raadsvergadering van 25 november een motie in.

Inspraak mogelijk

Tegenstanders van windturbines in Amsterdam hebben met de wethouder daar afspraken gemaakt dat over de plaatsing van windturbines klankbordgroepen worden ingesteld. Ook inwoners of inwonersgroepen uit omliggende gemeenten kunnen daar aan deelnemen. Fractievoorzitter van Ronde Venen Belang Maarten van der Greft: “In een vrij vroeg stadium hebben wij ons college gevraagd of zij hiervan op de hoogte waren en welke stappen zij zou nemen om inwoners op de mogelijkheid van deelname te attenderen. De gemeente heeft de mogelijkheid via de gemeentepagina en social media bekend gemaakt, maar wij verwachten meer actie.”

Motie

De fractie van Ronde Venen Belang gaat een motie indienen. In deze motie roept RVB het college op stelling te nemen tegen windturbines aan onze gemeentegrens en dit bij de buurgemeenten duidelijk te maken en aan te geven dat de gemeente de Ronde Venen geen middelen uitsluit om plaatsing van windturbines tegen de gemeentegrens aan te voorkomen.

Kandidaatraadslid en campagneleider Marcelle Buitendam vult van der Greft aan: “RVB heeft zich sterk gemaakt om De Ronde Venen windturbine vrij te houden. Belangrijke reden daarvoor is gezondheidsschade die turbines veroorzaken, gezondheid kent immers geen gemeentegrenzen. Daarnaast kan je jezelf afvragen wat je er aan hebt als er in de eigen gemeente geen windturbines worden geplaatst, maar aan de overkant van de gemeentegrens wel. Een windturbine van 175 meter hoog, of zelfs hoger brengt een onherstelbare verminking toe aan het prachtige polder- en plassenlandschap. Onze gemeente heeft een verantwoordelijkheid naar alle inwoners, ook die in Abcoude en Het Gein. Van der Greft verwacht dat RVB brede steun krijgt van alle fracties in de gemeenteraad. De motie zal in de raadsvergadering van 25 november worden ingediend.


Laatst bewerkt op: 23 november 2021 14:37

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

RVB: ook aan de gemeentegrens windturbine vrij

Ronde Venen Belang is de politieke partij die zich vanaf het begin af aan heeft verzet tegen de windmolenwoeker in onze mooie gemeente. De gemeenteraad heeft op 5 juli het amendement van RVB met 18 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen (één onthouding). Samen hebben we dit voor elkaar … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: