001 -Family
Inspraak Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, leefbaar en bereikbaar Uithoorn’

Inspraak Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, leefbaar en bereikbaar Uithoorn’


Geplaatst op: 1 december 2021

Voor de zomer heeft de gemeente inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Uithoorn gevraagd naar hun mening over de mobiliteit in Uithoorn. De uitkomsten van de enquête en online bijeenkomsten zijn verwerkt in de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, Leefbaar en Bereikbaar Uithoorn’. De Burgemeester en Wethouders hebben dit concept op 30 november goedgekeurd.

Graag hoort de gemeente ook van inwoners, ondernemers en bezoekers wat zij vinden van de visie. U kunt tot en met 12 januari 2022 reageren op het concept via Uithoorndenktmee.nl – Projecten – Mobiliteitsvisie. De gemeente neemt uw mening mee bij het maken van de definitieve Mobiliteitsvisie. Daarna moet de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 goedkeuren.

De belangrijkste denkrichtingen

De mobiliteitsvisie helpt ons bij het maken van mobiliteitsplannen voor de toekomst. En om Uithoorn voor iedereen goed bereikbaar te houden. De auto is voor veel inwoners een belangrijk vervoermiddel. Vooral om mee naar het werk te gaan. De gemeente Uithoorn is, en blijft daarom ook in de toekomst goed bereikbaar met de auto. In de Mobiliteitsvisie staan nog een aantal belangrijke denkrichtingen.

Bestemmingsverkeer

We zien dat er nog veel verkeer door Uithoorn rijdt wat niet uit Uithoorn komt, of Uithoorn als bestemming heeft. Dit ongewenste verkeer willen we weren uit Uithoorn, zonder dat de inwoners van Uithoorn daar erg veel last van hebben.

Aandacht voor langzaam verkeer Fietsers en voetgangers krijgen in de toekomst meer aandacht. Hiervoor zijn goede voet- en fietspaden nodig. Deze moeten ook goed aansluiten op de voet- en fietspaden in de regio en in recreatiegebieden.

Openbaar vervoer

De komst van de Uithoorntram verbetert de bereikbaarheid van Uithoorn en de regio met het openbaar vervoer. We stellen voor om een nieuwe halte bij de McDonald’s aan te leggen. Met daarbij voldoende parkeerplaatsen voor mensen uit de regio.

Ook wil de gemeente het gebruik van de Uithoorntram stimuleren. Bijvoorbeeld door het gebruik van deelfietsen mogelijk te maken bij de haltes in Uithoorn.

Parkeren

Parkeren in het dorpscentrum wordt steeds lastiger. In de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 stellen we dat het parkeren in het centrum vooral bedoeld is voor bewoners en direct belanghebbenden. We kijken of we bezoekers meer aan de randen van het dorpscentrum kunnen laten parkeren. Hiervoor kijken we naar het beter benutten van de huidige parkeerplaatsen en -garages en het bijbouwen van parkeergelegenheid waar dit kan.

Met deze visie op parkeren – bezoekers aan de buitenkanten van het dorpscentrum laten parkeren – kunnen ook andere ontwikkelingen in het dorpscentrum mogelijk gemaakt worden.

Ook staan in het visiedocument de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit beschreven. Zoals deelauto’s, deelscooters, slimme verkeerslichten en apps om mee te reizen.

Wij horen graag uw mening

De gemeente hoort graag wat u vindt van het concept Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, Leefbaar en Bereikbaar Uithoorn’. U kunt de hele visie lezen op www.Uithoorndenktmee.nl onder Projecten – Mobiliteitsvisie – Concept mobiliteitsvisie. U kunt uw mening geven door het reactieformulier op deze pagina in te vullen.

Heeft u vragen over de mobiliteitsvisie? Verduidelijkende vragen kunt u stellen tijdens een online vragenuur op dinsdag 14 december van 19.30 – 20.30 uur. U kunt zich aanmelden voor het vragenuur op www.Uithoorndenktmee.nl  onder Projecten – Mobiliteitsvisie. U krijgt de link dan toegestuurd.


Laatst bewerkt op: 1 december 2021 07:28

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Inspraak Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, leefbaar en bereikbaar Uithoorn’

Voor de zomer heeft de gemeente inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Uithoorn gevraagd naar hun mening over de mobiliteit in Uithoorn. De uitkomsten van de enquête en online bijeenkomsten zijn verwerkt in de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, Leefbaar en Bereikbaar Uithoorn’. De Burgemeester en Wethouders hebben dit concept … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: