001 - Week van de ontmoeting
Ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinderhage’ door B&W vastgesteld

Ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinderhage’ door B&W vastgesteld


Geplaatst op: 8 december 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag het ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinderhage’ vastgesteld. Daarmee is een volgende stap gezet naar de bouw van 267 woningen in Kudelstaart. Het project Westeinderhage is gepland tussen de Bilderdammerweg en de Herenweg. 

“De woningen in project Westeinderhage gaan variëren van appartementen tot vrijstaande woningen. Zowel koop als huur”, zegt wethouder Ruimtelijke Ordening Bart Kabout. “Voor elke levensfase is er een woning gepland. Van jong tot oud, van single tot gezin. We volgen uiteraard de woonagenda die uitgaat van 25% sociale en 30% middeldure woningen. Voor Aalsmeer en Kudelstaart is dit weer een mooie stap in het vervullen van een enorme behoefte aan woningen”.

Woningbouw met ruimte

Het project is ontworpen door Kuiper-Compagnons en wordt uitgevoerd door Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers. “De nieuwe wijk wordt ruim opgezet. Dit project past qua uitvoering, aantal woningen en schaalgrootte in de huidige uitstraling van Kudelstaart”, zegt Bart Kabout.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Om omwonenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen, legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Het is vanaf 17 december tot en met 27 januari 2022 digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en het is gedurende die tijd –op afspraak- ook op papier in te zien in het raadhuis.

Beeldkwaliteitsplan

Aanvullend op de regels van het bestemmingsplan, is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied nastreeft. Het beeldkwaliteitsplan vormt na vaststelling door de gemeenteraad het toetsingskader voor welstand. Het gaat tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan op dezelfde wijze ter inzage.

Exploitatieplan

Omdat de gemeente niet met alle particuliere grondeigenaren een anterieure overeenkomst gesloten heeft, diende ter zekerstelling van het gemeentelijke kostenverhaal ook een exploitatieplan vastgesteld te worden. Dit exploitatieplan is gereed om als ontwerp ter inzage te worden gelegd voor zienswijzen.


Laatst bewerkt op: 8 december 2021 11:04

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinderhage’ door B&W vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag het ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinderhage’ vastgesteld. Daarmee is een volgende stap gezet naar de bouw van 267 woningen in Kudelstaart. Het project Westeinderhage is gepland tussen de Bilderdammerweg en de Herenweg.  “De woningen in project Westeinderhage gaan variëren van appartementen tot vrijstaande woningen. Zowel … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: