001 - DenOuden
Inspraak ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 en ontwerp Visie Groene recreatieve zone

Inspraak ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 en ontwerp Visie Groene recreatieve zone


Geplaatst op: 9 juni 2022

UITHOORN, De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van de Omgevingsvisie Uithoorn 2040. Deze toekomstvisie beschrijft de doelen van de gemeente voor de lange termijn. Naast de ontwerp Omgevingsvisie is ook de ontwerp gebiedsvisie Groene recreatieve verbindingszone Uithoorn (GRZ) opgesteld. Op 24 mei heeft het college van Burgemeester en Wethouders de ontwerp Omgevingsvisie en deze ontwerp gebiedsvisie goedgekeurd. Graag hoort de gemeente ook van inwoners, ondernemers en belanghebbenden wat zij vinden van deze visies. Van 2 juni tot en met 13 juli liggen beide ontwerp visies – samen met de Horecavisie en de visie Recreatie en Toerisme - ter inzage op het gemeentehuis. Ook kunt u op de visies reageren via https://uithoorndenktmee.nl Projecten – Omgevingsvisie en GRZ.

Voor het inrichten en gebruiken van de leefomgeving heeft de gemeente te maken met veel wetten en regels. Al deze bestaande wet- en regelgeving is door de rijksoverheid aangepast en gebundeld in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Een belangrijke stap daarin is het maken van nieuw beleid: een Omgevingsvisie en een omgevingsplan.

Wat is de omgevingsvisie precies?

Alles wat je ziet, voelt, hoort en ruikt noemen we de fysieke leefomgeving. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, het verkeer, sloten, rivieren, weilanden en een schone lucht. Hoe we de fysieke leefomgeving inrichten, leggen we vast in de Omgevingsvisie. Zo helpt de Omgevingsvisie ons bij het maken van plannen in de toekomst.

De omgevingsvisie beantwoordt vragen als: welke kwaliteiten van Uithoorn willen we behouden en versterken? Hoe en waar wonen, werken en recreëren we in de toekomst? Hoe gaan we om met nieuwe uitdagingen zoals energieopwekking en klimaatverandering?

Wat is de Groene recreatieve verbindingszone precies?

In 2021 is de haalbaarheid van een groene en recreatieve verbindingszone tussen de Westeinderplassen en de Amstel onderzocht. De gemeente heeft hiervoor een gebiedsvisie opgesteld, die handvatten geeft voor het maken van concrete plannen voor dit gebied.

Participatie

In de Omgevingswet staat de gebruiker van de leefomgeving centraal. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie Uithoorn 2040 en de gebiedsvisie is dan ook een uitgebreid participatietraject voorafgegaan.

Tijdens de participatieweek in oktober 2020 kon op verschillende momenten en manieren worden meegedacht over de Omgevingsvisie Uithoorn 2040 en de Groene recreatieve verbindingszone Uithoorn (GRZ). De opbrengst van deze participatieweek is mede verwerkt in het document Op weg naar de Omgevingsvisie Uithoorn 2040, dat in februari 2022 is aangenomen door de gemeenteraad.

Om tot de visies te komen zijn in maart en april nog twee participatieweken georganiseerd. Op verschillende plekken en verschillende momenten konden inwoners middels een groot zeil de gemeente Uithoorn van de toekomst ‘inkleuren’. Ook zijn verschillende sessies georganiseerd en gesprekken gevoerd. Deze input is verwerkt in beide ontwerp visies.

Wij horen graag uw mening

Wij horen graag wat u vindt van de ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040, de ontwerp visie Groene recreatieve verbindingszone Uithoorn, de Horecavisie en de visie Recreatie en Toerisme. Een exemplaar van alle visies ligt vanaf 2 juni ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt de visies ook lezen op https://uithoorndenktmee.nl onder Projecten – Omgevingsvisie en GRZ. U kunt uw mening geven door het reactieformulier op deze pagina in te vullen. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de definitieve Omgevingsvisie en gebiedsvisie. De Omgevingsvisie is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identificatiecode NL.IMRO.0451.OVUithoorn2040-ON01.

Heeft u vragen over (een van) de visies? Dan nodigen wij u van harte uit voor een van de bijeenkomsten op donderdag 16 juni op het gemeentehuis:

16.00 -16.30 uur: Groene recreatieve verbindingszone
16.30 - 17.00 uur: Horecavisie
17.00 – 17.30 uur Omgevingsvisie Uithoorn
17.30 – 18.00 uur: Visie Recreatie en Toerisme 2040
18.30 - 19.00 uur: Groene recreatieve verbindingszone
19.00 – 19.30.00 uur: Horecavisie
19.30 – 20.00 uur Omgevingsvisie Uithoorn 2040
20.00 – 20.30 uur: Visie Recreatie en Roerisme

Aanmelden via omgevingsvisie@uithoorn.nl


Laatst bewerkt op: 9 juni 2022 05:00

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Inspraak ontwerp Omgevingsvisie Uithoorn 2040 en ontwerp Visie Groene recreatieve zone

UITHOORN, De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van de Omgevingsvisie Uithoorn 2040. Deze toekomstvisie beschrijft de doelen van de gemeente voor de lange termijn. Naast de ontwerp Omgevingsvisie is ook de ontwerp gebiedsvisie Groene recreatieve verbindingszone Uithoorn (GRZ) opgesteld. Op 24 mei heeft het college van Burgemeester … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: