College komt met nieuw beleid over woonarken Aalsmeer


Geplaatst op: 19 juli 2011

Eén van de prioriteiten van het huidige Aalsmeerse college van B&W is het verschaffen van helderheid over het gebruik, de afmetingen en de locaties van woonarken. Een nieuw bestemmingsplan ‘Woonschepen' geeft een eenduidige regeling voor alle arken en ondervangt de problemen die als gevolg van onduidelijke regelgeving zijn ontstaan bij de verlening en handhaving van ligplaatsvergunningen. In februari stemde de gemeenteraad al in met de uitgangspunten voor deze regeling.

Het college heeft met de aan de raad voorgestelde beleidsregels opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar het bestemmingsplan. Op 19 juli nam het college een standpunt in over de maximale afmetingen van woonarken. De gemeenteraad zal zich in september over het collegevoorstel buigen. Het college gaat voor de maatvoering uit van een verschillend regime voor woonschepen voor permanente bewoning en voor woonschepen voor niet-permanente bewoning. Het gebruik voor wonen stelt nu eenmaal hogere eisen dan het gebruik voor recreatie. Dit is een wijziging ten opzichte van het beleid van voorgaande jaren. Voorheen heeft het verschil tussen het gebruik voor wonen of recreëren nooit een rol gespeeld bij de besluitvorming over te vergunnen maten. Het college wil een verdere aantasting van het kwetsbare landschap van de Westeinderplassen en De Bovenlanden voorkomen. De omvang van woonarken moet om die reden zoveel mogelijk worden beperkt. Om het aantrekkelijke landschap van de Westeinderplassen en de Bovenlanden te beschermen, wordt - in samenhang met het bestemmingsplan - een beeldkwaliteitplan opgesteld.

Afmetingen
Woonschepen voor niet-permanente bewoning mogen voortaan een omvang hebben van maximaal (lxbxh) 15x5x3 meter. Dit betekent dat maximaal één volwaardige bouwlaag boven water is toegestaan. Voor woonschepen voor permanente bewoning wordt onderscheid gemaakt tussen woonschepen met een ligplaats in landelijk gebied en woonschepen in stedelijk gebied. Woonschepen in landelijk gebied (buiten de voormalige rode contour) mogen maximaal de afmetingen hebben van (lxbxh) 15x5x4,5 meter en woonschepen in stedelijk gebied (binnen de voormalige rode contour) 18x6x5 meter. Zowel in landelijk en stedelijk gebied zijn met deze afmetingen woonarken mogelijk met twee volwaardige woonlagen. De uitgangspunten gelden uitdrukkelijk alleen voor nieuwe gevallen; niemand gaat er dus op achteruit.
Meer informatie hierover is te vinden op www.aalsmeer.nl/bestemmingsplannen.

Illegale situaties
Het college heeft aan de raad voorstellen gedaan over de wijze waarop met bestaande illegale situaties zal worden omgegaan. Het college stelt voor om handhavend te gaan optreden tegen volledig illegale arken (zonder enige vergunning). Permanent wonen op recreatiearken wordt via een persoonsgebonden beschikking gedoogd. Voor zover de illegaal gerealiseerde maten van arken groter zijn dan vergund maar wel binnen de nieuwe regels passen, zullen deze arken in het bestemmingsplan worden gelegaliseerd. Voor uitbreidingen die zonder vergunning zijn gerealiseerd en die de nieuwe maten overschrijden, geldt dat niet. Deze arken komen niet in aanmerking voor volledige legalisering. Het college stelt voor deze gevallen objectgebonden te gedogen.

Reactie wethouder
Gertjan van der Hoeven, wethouder en portefeuillehouder van dit dossier, vindt dat met de nieuwe uitgangspunten vooruitgang wordt geboekt. ‘De grootste winst is de pragmatische benadering van dit college om tot heldere regelgeving voor woonarken te komen. Ik ben tevreden over de uitgangspunten die nu zijn geformuleerd voor de maatvoering van woonschepen. In de eerste plaats, omdat niet wordt getornd aan bestaande rechten van mensen. In de tweede plaats, omdat wij er in zijn geslaagd een balans te vinden tussen het landschappelijke belang en de noodzaak van comfortabel gebruik voor wonen of recreëren. Het zal zeker nog een heel gepuzzel zijn om alle ligplaatsen goed in het bestemmingsplan opgenomen te krijgen. Door middel van het vaststellen van beleidsregels hebben we nu al één van de doelstellingen van het bestemmingsplan kunnen realiseren: verbeterde en vereenvoudigde regelgeving en een eenduidig vergunningenstelsel.'

Persoonlijk bericht
In september dit jaar spreekt de raad zich uit over de nieuwe normen voor de afmetingen. Er is al veel voorwerk gedaan, zodat na besluitvorming door de raad het bestemmingsplan vrij snel voor inspraak zal kunnen worden voorgelegd. Iedereen ontvangt persoonlijk bericht over de gegevens die over zijn of haar ark(en) bij de gemeente bekend zijn met de mogelijkheid deze op juistheid en volledigheid te controleren.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College komt met nieuw beleid over woonarken Aalsmeer

Eén van de prioriteiten van het huidige Aalsmeerse college van B&W is het verschaffen van helderheid over het gebruik, de afmetingen en de locaties van woonarken. Een nieuw bestemmingsplan ‘Woonschepen' geeft een eenduidige regeling voor alle arken en ondervangt de problemen die als gevolg van onduidelijke regelgeving zijn ontstaan bij … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: