001 -Family

Aalsmeer als watersportdorp heeft de toekomst


Geplaatst op: 19 juli 2011

Aalsmeer heeft met de Westeinderplassen en de Uiterweg een goed toekomstperspectief voor watersportrecreatie en -toerisme. Op 7 juli 2011 is door ondernemers aan de Uiterweg de brochure ‘Wenkend perspectief Watersport Aalsmeer' aan de gemeente gepresenteerd. Met de brochure geeft het bedrijfsleven inzicht in concrete toekomstbeelden voor de sector en het gebied. Voorafgaand aan het aanbieden van de brochure werd het Toekomstplan Watersportbedrijven Uiterweg gepresenteerd, dat in juni 2011 door het College van B&W is vastgesteld als een van de bouwstenen voor de integrale ruimtelijke beleidsvisie voor de Uiterweg.

Toekomstplan
Het toekomstplan is in opdracht van de gemeente en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven opgesteld. Uit het plan komt een duidelijk beeld naar voren van het type jachthavenondernemer op de Uiterweg, van de investeringswensen en -mogelijkheden en van de kansen die ondernemers zien voor de toekomst van de watersport voor Aalsmeer. Kansen worden gezien in het toevoegen van dagrecreatie (verhuur van boten en kano's, horeca) en van verblijfsrecreatiemogelijkheden. Uitgangspunt voor ontwikkelingen is, ook voor ondernemers, de landschappelijke context van het gebied. Het Toekomstplan Uiterweg is opgesteld vanuit het Uitvoeringsprogramma economisch beleid, waarin door de gemeente, de Kamer van Koophandel en de Ondernemersvereniging Aalsmeer wordt gewerkt aan concrete projecten ter versterking van economie, toerisme en recreatie en watersport.

Wenkend perspectief
Door de Hiswa, Kamer van Koophandel en de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie is vervolgens een verdiepingsslag gemaakt door met een aantal ondernemers verder te praten over een wenkend perspectief voor de toekomst. Uitgangspunt voor deze sessies was de methodiek van Havens a la carte, waarvan het uitgangspunt is dat er zeer veel verschillende jachthavens bestaan, waardoor je onmogelijk kunt praten over dé jachthaven. Door met elkaar te bepalen welk type havens passend zijn voor Aalsmeer of de Uiterweg, kwamen er goede beelden beschikbaar voor toekomstige ontwikkelingsrichtingen. Ondernemers werden uitgedaagd om mee te denken buiten het kader van hun eigen havens om. De uitkomsten kunnen worden samengevat in: versterking van Aalsmeer als verblijfsgebied, versterking van Aalsmeer als bestemming en het zoeken naar specialisatiemogelijkheden, waardoor bedrijven onderscheidend worden. Piet Harting: ‘Op de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen', dat is de boodschap die we willen uitstralen. Vernieuwing en innovatie zijn nodig om de toekomst van de watersport met vertrouwen tegemoet te zien."

En verder?
Het toekomstplan en de brochure bieden waardevolle informatie over en voor de watersportsector. Beiden worden door de gemeente gezien als input vanuit de sector voor de
integrale beleidsvisie die de gemeente gaat opstellen in het kader van de herziening van het bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers. In het proces van beleidsvorming zal -naast de jachthavenondernemers- nadrukkelijk ook de ruimte worden gegeven aan alle bewoners en gebruikers van het gebied, zoals bijvoorbeeld de trekheesterondernemers en landschaps- en natuurbeschermingsorganisaties om hun visie en wensen kenbaar te maken.


Natuurlijk zijn er ook buiten de ruimtelijke kaders voldoende mogelijkheden voor de ondernemers om de sector te versterken door bijvoorbeeld betere promotie en het versterken van de samenwerking tussen de ondernemers.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: ‘We kunnen terugkijken op een goed verlopen proces. De ondernemers hebben - gestimuleerd door de Kamer van Koophandel, Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie Aalsmeer en de Hiswa - vanaf het begin een sterke betrokkenheid getoond. Nu is de gemeente aan zet om de volgende stap te zetten door een integrale beleidsvisie te maken voor het gebied. Na de zomer starten we met dat proces ‘.

Meer informatie is te vinden op de website van de kamer van koophandel Amsterdam: www.kvk.nl en op de website van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Aalsmeer als watersportdorp heeft de toekomst

Aalsmeer heeft met de Westeinderplassen en de Uiterweg een goed toekomstperspectief voor watersportrecreatie en -toerisme. Op 7 juli 2011 is door ondernemers aan de Uiterweg de brochure ‘Wenkend perspectief Watersport Aalsmeer' aan de gemeente gepresenteerd. Met de brochure geeft het bedrijfsleven inzicht in concrete toekomstbeelden voor de sector en het … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: