001 -Family

Buurtregels in De Borsaliastraat Mijdrecht


Geplaatst op: 18 juli 2011

Op dinsdag 12 juli is om 19.30 uur door de Bewonerswerkgroep Speelplek De Borsaliastraat en opbouwwerker Annelies de Hoop van Stichting De Baat een bord met buurtregels onthuld. Met de buurtregels wil de werkgroep bereiken dat het woon- en speelklimaat op en rond de speelplek aan de Borsaliastraat verbetert.

Ondanks het slechte weer waren dinsdagavond toch een aantal belangstellenden, al dan niet gewapend met paraplu, gekomen om de onthulling bij te wonen. De onthulling geschiedde door één van de aanwezige kinderen die, op de schouders van Wijkagent Job van Bennekom zittend, het bord onthulde. Hierna las een ander kind de regels op het bord voor en is er met de kinderen en ouders gesproken over het hoe en waarom van de regels.

Terugkerende geluidsoverlast
Voorafgaand aan de onthulling vertelde opbouwwerker Annelies de Hoop kort waarom het bord er gekomen is. Aanleiding was de voortdurend terugkerende geluidsoverlast die bewoners in de afgelopen jaren hebben ondervonden. Voor het Wijkteam Proostdijland, een samenwerkingsverband van gemeente, Westhoek Wonen, de politie en De Baat in het kader van wijkgericht werken, waren de klachten aanleiding om met bewoners in gesprek te gaan. Vanuit het wijkteam is verder onderzoek gedaan in de omgeving. Hieruit bleek dat de overlast breed herkend werd.

De overlast bestaat vooral uit geluidsoverlast veroorzaakt door grote groepen kinderen, op zomerse avonden vaak laat in de avond. Het voetballen op de speelplek die daar niet voor bedoeld is. Hierdoor kunnen kleinere kinderen, waarvoor de plek wel bedoeld is, er niet veilig spelen. Vervuiling door het achterlaten van allerlei snoepverpakkingen, chipszakken, blikjes, e.d. en een respectloze houding van kinderen ten opzichte van bewoners die hen op hun ongewenste gedrag aanspreken. Nadat het wijkteam de resultaten gepresenteerd had aan alle bewoners is hieruit een werkgroep ontstaan die vervolgens samen met het opbouwwerk en het wijkteam aan de slag is gegaan.

Buurtregels handhaven
Één van de maatregelen om de situatie rond de speelplek te verbeteren is het opstellen van buurtregels. Gehoopt wordt dat kinderen zich aan de regels houden, maar ook dat hun ouders daar op gaan toezien. De regels zijn tussentijds ter beoordeling voorgelegd aan bewoners uit de omliggende straten. Het wordt nu ook makkelijker om elkaar op ongewenst gedrag aan te kunnen spreken met verwijzing naar de regels op het bord.
De situatie is bekend bij de wijkagent en het wijkbureau. De komende tijd zal de politie zich regelmatig laten zien.

Herinrichting speelplek
De werkgroep buigt zich met het Wijkteam nog over mogelijkheden tot herinrichting van de speelplek om de plek leuker te maken voor de doelgroep peuters, kleuters en kleine kinderen. Voetballen is er verboden. Dat kan op andere locaties zoals het Cruyffcourt en het nabijgelegen trapveldje aan de Hoofdweg.

Meer informatie
Voor meer informatie of reacties kan contact worden opgenomen met Opbouwwerker Annelies de Hoop, telefoonnummer: (0297) 230280 of per mail: a.dehoop@stichtingdebaat.nl

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Stichting De Baat

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Buurtregels in De Borsaliastraat Mijdrecht

Op dinsdag 12 juli is om 19.30 uur door de Bewonerswerkgroep Speelplek De Borsaliastraat en opbouwwerker Annelies de Hoop van Stichting De Baat een bord met buurtregels onthuld. Met de buurtregels wil de werkgroep bereiken dat het woon- en speelklimaat op en rond de speelplek aan de Borsaliastraat verbetert. Ondanks … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: