001 - Week van de ontmoeting
Samen aan de slag tegen laaggeletterdheid

Samen aan de slag tegen laaggeletterdheid


Geplaatst op: 22 september 2022

Bijna 50 organisaties in de regio – waaronder De Ronde Venen – gaan zich inzetten om laaggeletterdheid terug te dringen. Dat hebben ze afgesproken in het Taalakkoord regio Groot-Amsterdam. Vorige week hebben 8 gemeentes en bijna 40 maatschappelijke organisaties deze overeenkomst ondertekend.

De omvang van het probleem is groot, blijkt uit cijfers van Stichting Lezen en Schrijven. Landelijk zijn er 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. In de regio Groot-Amsterdam gaat het om 14% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar. Bij de regiobewoners boven de 65 jaar ligt dit percentage op 25%. En 24% van de jongeren tot 15 jaar loopt het risico om laaggeletterd te worden.

Meer schulden

Mensen met laaggeletterdheid hebben moeite met lezen, spreken, schrijven en/of rekenen. Ook vinden ze het bijhouden van de administratie en financiën vaak lastig en zijn ze digitaal niet zo vaardig. Deze taalachterstand drukt een zwaar stempel op hun privé- en werksituatie. Zo is ongeveer de helft van de mensen met problematische schulden laaggeletterd. Ook heeft deze groep een grotere kans om langdurig in armoede te leven en heeft vaker schuldhulpverlening nodig.

Slechtere gezondheid

Mensen met laaggeletterdheid hebben meer moeite een baan te vinden en zijn vaker afhankelijk van een uitkering. Degenen die wel een baan gevonden hebben, zijn vaker ziek en presteren dikwijls onder hun kunnen. Vergeleken met niet-laaggeletterden zijn laaggeletterden gemiddeld ongezonder en maken ze meer gebruik van zorg, concludeert Stichting Lezen en Schrijven.

Communiceren in eenvoudige taal

De ondertekenaars van het Taalakkoord regio Groot-Amsterdam willen met verschillende activiteiten laaggeletterdheid tegengaan. Medewerkers van de ondertekenende organisaties krijgen een gratis training. Daardoor leren ze taalachterstand sneller herkennen en weten ze beter wat ze moeten doen. Ook kunnen ze deelnemen aan een korte cursus ‘Communiceren in eenvoudige taal’. Medewerkers die niet taalvaardig zijn, krijgen de mogelijkheid om de taal op de werkvloer te leren.

Ondertekening door 2 wethouders

Met de ondertekening door 2 wethouders benadrukt gemeente De Ronde Venen het belang dat zij hecht aan het Taalakkoord. Wethouder Cees van Uden (Participatie): “Meedoen aan de samenleving begint met een goede beheersing van de taal. Laaggeletterdheid bemoeilijkt die participatie. Hoe meer hulp met


Laatst bewerkt op: 22 september 2022 11:38

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Samen aan de slag tegen laaggeletterdheid

Bijna 50 organisaties in de regio – waaronder De Ronde Venen – gaan zich inzetten om laaggeletterdheid terug te dringen. Dat hebben ze afgesproken in het Taalakkoord regio Groot-Amsterdam. Vorige week hebben 8 gemeentes en bijna 40 maatschappelijke organisaties deze overeenkomst ondertekend. De omvang van het probleem is groot, blijkt … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: