001 -Family

Hoe veilig zijn LPG-tankstations in onze regio?


Geplaatst op: 12 juli 2011

LPG- tankstations zijn bedrijven met een verhoogd risico voor de veiligheid van mensen en de omgeving. De calamiteit bij een chemische fabriek in Moerdijk toont opnieuw het belang van milieuregels aan. De Milieudienst Noord-West Utrecht en het Regionaal Milieuteam van de Politie Utrecht hebben afgelopen maanden controles uitgevoerd specifiek gericht op de veiligheid bij LPG-tankstations in de regio. De resultaten van deze controles waren eind juni bekend: zeven van de achttien tankstations hadden de zaak prima op orde, bij de overigen zijn ernstige en minder ernstige overtredingen geconstateerd.

De controles
Het doel van het project is het verhogen van de veiligheidssituatie binnen de LPG-tankstations. De Milieudienst en de Politie willen dit bereiken door de veiligheid binnen bedrijven te waarborgen en controleren. En advies te geven over hoe deze te verbeteren. Als het nodig is treden de partijen bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk op.
Tijdens de controles is speciaal aandacht gegeven aan de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op het station, die in staat zijn om op te treden tijdens calamiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het dagelijkse controleren van de LPG-installatie op lekkages en de beschikbaarheid van voldoende blusmiddelen. Maar ook aan de manier waarop training van het personeel is geregeld.
De Milieudienst en de Politie hebben een checklist opgesteld en gebruikt zodat de controles in de regio (gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden en De Ronde Venen) uniform werden uitgevoerd.

De resultaten
Bij de meeste tankstations wordt dagelijks meer of minder uitgebreid een interne controle op gebreken, beschadigingen en functioneren van installaties en de voorzieningen uitgevoerd. De verplichte voorzieningen zoals noodstop, blusmiddelen, hekwerk rond LPG-tank, opschriften, aanrijdbeveiliging zijn bij alle stations in orde bevonden.

Bij zeven LPG-tankstations was de kennis van de met toezicht belaste persoon ver beneden de maat. Deze mensen zijn vervangen door kundige personen. Bij vier stations bestond sterke twijfel of de verantwoordelijke persoon in geval van een calamiteit adequaat op kan treden.

Eén LPG-tankstation bleek te zijn omgebouwd van een bemand station met beperkte openingsuren tot een onbemand station dat 24 uur per dag open is. Het afleven van LPG zonder toezicht is verboden. Deze activiteiten zijn dus onmiddellijk stilgelegd.
De bedrijven waar overtredingen zijn geconstateerd, zijn door de Milieudienst aangeschreven. Bij drie bedrijven was de ernst van de overtredingen reden voor het opmaken van een proces-verbaal door de Politie.

De overtredingen bleken bij de hercontroles grotendeels ongedaan gemaakt. Reguliere controles bij LPG-tankstations blijven noodzakelijk om de veiligheid bij LPG-stations op peil te houden.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Milieudienst Noord-West Utrecht

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Hoe veilig zijn LPG-tankstations in onze regio?

LPG- tankstations zijn bedrijven met een verhoogd risico voor de veiligheid van mensen en de omgeving. De calamiteit bij een chemische fabriek in Moerdijk toont opnieuw het belang van milieuregels aan. De Milieudienst Noord-West Utrecht en het Regionaal Milieuteam van de Politie Utrecht hebben afgelopen maanden controles uitgevoerd specifiek gericht … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: