001 -Family
Aan de slag met inwonerparticipatie

Aan de slag met inwonerparticipatie


Geplaatst op: 2 december 2022

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het inwonerparticipatiebeleid vast te stellen. Hiermee wordt invulling gegeven aan een belangrijke doelstelling uit het coalitieakkoord ‘In het hart’. Het beleid heeft de naam ‘Afspraken voor lokaal samenspel’. Met 8 duidelijke afspraken legt dit beleid vast hoe de gemeente met inwoners, ondernemers en organisaties wil samenwerken. En hoe we dit met elkaar steeds beter kunnen doen.

Wethouder Maarten van der Greft is blij dat het voorstel er ligt

“De gemeente zijn we samen: Inwoners, bestuur en gemeentelijke organisatie. Vaak werken we goed samen, maar soms begrijpen we elkaar niet goed genoeg. De afspraken uit het inwonerparticipatiebeleid helpen ons om dit te voorkomen. Het is mijn ambitie dat alle inwoners in De Ronde Venen zich betrokken en gehoord voelen als ze met de gemeente te maken hebben.”

In de afspraken voor lokaal samenspel wordt uitgelegd waarom inwonerparticipatie belangrijk is

Ieders belang komt daardoor in beeld en besluiten worden aangevuld met goede ideeën. Dat zorgt voor meer draagvlak. We leven allemaal samen in onze gemeente en een goede samenwerking laat zien dat we rekening met elkaar houden.

Het beleid maakt in 8 afspraken duidelijk hoe we dit kunnen doen

1. De inwonerparticipatie-aanpak draagt bij aan 4 doelen: Zorgvuldig besluiten nemen, betere plannen maken, prettig samenleven, draagvlak creëren.
2. Direct geraakt? Dan meer te zeggen! Zodat u invloed heeft op plannen in uw eigen buurt.
3. Ieders belang weegt mee (inclusief). Ook het belang van mensen die het lastiger vinden om dat te laten horen.
4. Samenwerken begint met luisteren. En proberen te begrijpen wat de ander drijft.
5. Elk vraagstuk heeft zijn eigen aanpak. Omdat elk vraagstuk anders is en andere betrokkenen heeft.
6. Inwonerparticipatie start zo vroeg mogelijk. Soms zelfs als er nog geen ideeën zijn over oplossingen.
7. Communicatie over inwonerparticipatie is duidelijk. Zodat iedereen weet wat hij kan verwachten.
8. Inwoners met een initiatief voelen zich welkom bij de gemeente. Er is een duidelijk loket waar iedereen goed geholpen wordt.

Dit lokaal samenspel gaat niet om wat er op papier staat, maar om wat we er samen mee doen

De gemeente zal zich deze afspraken eigen moeten maken. Dit moet doordringen tot het DNA van de gemeente en de medewerkers. Naast de 8 afspraken is opgenomen hoe nu al wordt samengewerkt en

welke instrumenten daarbij worden ingezet. En is op een rij gezet op welke manieren de gemeente zich verder kan verbeteren. Bijvoorbeeld door vaker meteen bij de start van een plan bij inwoners langs te gaan of door meer over te laten aan inwoners die dat willen.

Op dinsdagavond 20 december neemt de gemeenteraad een besluit over het beleid

Het voorstel bespreekt de raad in De Ronde Venen eerst tijdens de politieke commissie. Deze is op 7 of 8 december en begint om 19.30 uur. Daarna neemt de gemeenteraad op dinsdag 20 november tijdens de raadsvergadering een besluit over het voorstel. Deze vergadering is om 19.30 uur. Live zijn de vergaderingen te volgen via RTV De Ronde Venen (Ziggo kanaal 41) of https://derondevenen.raadsinformatie.nl/live.


Laatst bewerkt op: 2 december 2022 06:48

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Aan de slag met inwonerparticipatie

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het inwonerparticipatiebeleid vast te stellen. Hiermee wordt invulling gegeven aan een belangrijke doelstelling uit het coalitieakkoord ‘In het hart’. Het beleid heeft de naam ‘Afspraken voor lokaal samenspel’. Met 8 duidelijke afspraken legt dit beleid vast hoe de gemeente met inwoners, ondernemers … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: