001 -Family

Protestantse Gemeente Mijdrecht blijft aan de weg timmeren


Geplaatst op: 8 juli 2011

Mijdrecht - De renovatie werkzaamheden van de Janskerk, FASE I, zijn op een paar details na afgerond. Het balkon is, na de verplaatsing van de beeld- en geluidtechniek bijna klaar, alleen de vergulde valuten naast de klok moeten nog worden aangebracht.

Het Liturgisch Centrum is bouwkundig gereed, de verwarmingsradiatoren zullen in FASE II verwijderd worden. Het Liturgisch meubilair staat er, maar een aantal details moeten nog worden aangebracht. We hebben het dan over de vergulde accenten, op onder andere de Avondmaalstafel. Op Kansel en Lezenaar zal geluid en licht definitief in orde worden gemaakt.

Op dit moment worden speciaal glazen schalen voor het Doopvont en de Kaarsenstandaard, naar ontwerp van de architect, geproduceerd. De beamers voor de projectie op de muren van het Liturgisch Centrum zijn inmiddels op een andere hoogte ingesteld waardoor de leesbaarheid is vergroot. De restauratie van de gefigureerde ramen is nagenoeg gereed en deze zullen binnen enkele weken hun plaats krijgen in de toren.

RESTAURATIE FASE II kan van start, Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed kent subsidie toe.

In de laatste week van juni werd duidelijk dat de subsidie aanvraag die de Protestantse Gemeente te Mijdrecht op 15 januari dit jaar bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed had ingediend gehonoreerd was.

Op gezette tijden hebben we gemeld dat, voordat er een aanvang genomen zou kunnen worden met de start van FASE II - de uiteindelijke restauratie van het bouwkundige deel van de Janskerk - er eerst zekerheid zou moeten zijn over de toekenning van de subsidie van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Alleen met die subsidie valt de financiering van de restauratie plannen pas goed tot uitvoer te brengen. rond kunnen krijgen.

Zonder de financiële bijdrage van de Rijksdienst, die uitkomt op een bijdrage van ruim EUR 416.000,=, zou de beoogde restauratie bijna onmogelijk zijn. Eind augustus staat er al weer een bouwvergadering gepland, in die vergadering starten we met de voorbereidingen voor FASE II. Naar verwachting zal er begin 2012 met de definitieve werkzaamheden begonnen kunnen worden.

Die werkzaamheden in FASE II zullen met name bestaan uit het:

  • Deels ontpleisteren, opnieuw pleisteren en schilderen van de buitengevel.
  • Uitnemen van de stalen ramen, het opnieuw conserveren van de ramen en weer terug plaatsen.
  • Ontpleisteren en opnieuw pleisteren van de binnenwanden.
  • Pleisteren van het gewelf.
  • Opnieuw schilderen van alle muren en gewelf in een nog veder te bepalen kleur.
  • Verder marmeren van nog te marmeren delen rond het orgel.
  • Een accentkleur aanbrengen op de bogen van het gewelf.
  • Verwijderen van de dekvloer, aanleggen van vloerverwarming op de ondervloer, alles voorzien van een afwerkvloer met daaroverheen tegels die in kleur - en mogelijk ook in formaat - aansluiten op de vloer in het Liturgisch Centrum.
  • Verwijderen van niet meer noodzakelijke verwarmingsradiatoren.

Na het bouwkundige gedeelte in FASE II zal een keuze gemaakt worden voor het overige Avondmaalsmeubilair en de stoelen in de kerkzaal. Verder zal er een besluit worden genomen over een kunstwerk op de achterwand van het Liturgisch Centrum.

Hoe lang de werkzaamheden in FASE II zullen duren is nog moeilijk te zeggen, we verwachten daar medio december een beter beeld van te hebben.

Omdat we, als Protestantse Gemeente Mijdrecht liever geen leningen willen afsluiten voor deze restauratie zullen we in de komende tijd ook gaan proberen geld bij elkaar te krijgen. Hiervoor zal enerzijds een beroep op gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Mijdrecht gedaan worden, maar anderzijds zullen wij ook tal van mogelijke (externe) subsidiegevers gaan aanspreken en sponsors gaan benaderen.

De toren van de Janskerk is eigendom van gemeente De Ronde Venen en zij heeft nog geen plannen om ook de toren te gaan restaureren. Wel zijn we heel dankbaar dat we binnenkort de restauratieplannen kunnen voltooien, waarmee we ook voor de komende 50 jaar een in goede staat verkerend monumentaal kerkgebouw mogen beheren.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Protestantse Gemeente Mijdrecht blijft aan de weg timmeren

Mijdrecht - De renovatie werkzaamheden van de Janskerk, FASE I, zijn op een paar details na afgerond. Het balkon is, na de verplaatsing van de beeld- en geluidtechniek bijna klaar, alleen de vergulde valuten naast de klok moeten nog worden aangebracht. Het Liturgisch Centrum is bouwkundig gereed, de verwarmingsradiatoren zullen … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: