001 -Family
Gemeente investeert komende jaren fors in schoolgebouwen en gymzalen

Gemeente investeert komende jaren fors in schoolgebouwen en gymzalen


Geplaatst op: 15 februari 2023

Het college van B en W heeft dinsdag 14 februari het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorziening (IHP) vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Het IHP geeft een overzicht van de investeringen die de komende jaren nodig zijn in schoolgebouwen en gymzalen om kinderen in De Ronde Venen goed onderwijs te kunnen bieden. Als een van de eerste maatregelen is uitbreiding van de basisscholen Schakel in Vinkeveen en Piet Mondriaan in Abcoude nodig. Ook zijn investeringen nodig om de levensduur van verschillende gymzalen te verlengen.

Het IHP is in overleg met schoolbesturen opgesteld. Er is gezamenlijk gekeken welke doelen de schoolbesturen en de gemeente op het gebied van onderwijs willen bereiken en wat dit betekent voor de scholen. Zo leeft bijvoorbeeld bij verschillende besturen de wens om ook kinderopvang in de gebouwen onder te brengen. Dit is voor ouders met kinderen in verschillende leeftijden aantrekkelijk en zorgt voor een soepeler overgang van kinderen uit de opvang naar de basisschool.

Afspraken voor de komende jaren

Wethouder Cees van Uden (verantwoordelijk voor schoolgebouwen): ,,Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en de gymzalen, zeg maar de stenen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor beheer en exploitatie. In het IHP staan afspraken voor de komende 15 jaar. We hebben gekeken wat nodig is qua schoolgebouwen en gymzalen om goed onderwijs te bieden aan kinderen. Welke ontwikkeling zien de besturen en op welke trends moeten we inspelen met de gebouwen? Dat hebben we vertaald in het IHP. Het geeft overzicht wanneer we wat doen en geeft duidelijkheid aan scholen. Omdat het lastig is om ver vooruit te kijken, hebben we afgesproken elke 4 jaar het IHP tegen het licht te houden en te kijken of aanpassingen nodig zijn.’’

Forse ambitie

Heb Huibers, voorzitter van het college van bestuur van de stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Vechtstreek en Venen is blij met het IHP. ,,Het geeft richting en duidelijkheid en spreekt een forse ambitie uit. Fijn dat de gemeente De Ronde Venen deze stap zet in het belang van alle leerlingen. De professionele begeleiding van een extern bureau, de gedrevenheid van de wethouder en de betrokken ambtenaren en de open en professionele houding van alle bestuurders maken dit tot een prachtig gezamenlijk gedragen document.’’

Uitbreiding scholen en investeren in gymzalen

Het IHP geeft concreet aan wanneer er investeringen in welke schoolgebouwen en gymzalen nodig zijn. Zo staat voor dit jaar uitbreiding van de basisscholen Schakel in Vinkeveen en Piet Mondriaan in Abcoude op het programma. Basisschool Piet Mondriaan heeft 2 extra lokalen nodig om het toegenomen aantal leerlingen goed onder te kunnen brengen. Ook basisschool Schakel wil uitbreiden vanwege het toegenomen aantal leerlingen, maar tevens om ruimte te creëren voor kinderopvang.

Voorzitter Jacco Kroese van het schoolbestuur van de Schakel: ,,We zijn heel blij met dit daadkrachtige IHP. De Schakel biedt kleinschalig onderwijs met focus op persoonlijke zorg en aandacht voor iedere leerling. Door een mooie groei in leerlingenaantallen is er een dringende noodzaak om nog eenmaal uit te breiden zodat er genoeg ruimte is voor 8 zelfstandige klassen. Daarnaast zien we een Onderwijs Kind Centrum als dé toekomst binnen het onderwijs en als goede kwaliteitsuitbreiding van onze school. We zijn dankbaar dat gemeente De Ronde Venen de urgentie erkent en ons al op korte termijn in deze plannen ondersteunt."

Verlengen van levensduur

In het IHP staan verschillende maatregelen om de levensduur van de gemeentelijke gymzalen De Brug, De Eendracht en De Phoenix te verlengen. Hetzelfde geldt voor de niet-gemeentelijke gymzalen van De Springbok in De Hoef en De Vijf Bogen in Baambrugge. Het gaat om maatregelen als verbeteren van de isolatie, plaatsing van zonnepanelen en nieuwe dakbedekking. De investering in de uitbreiding van de scholen en maatregelen die de levensduur van de gymzalen verlengen bedragen ruim 7,7 miljoen euro.

Margreet Kokshoorn, voorzitter van het bestuur van dorpshuis De Springbok in De Hoef: ,,Dankzij de vele vrijwilligers is De Springbok een goed onderhouden gebouw met een gymzaal die voldoet aan de normen. We willen graag moderniseren en verduurzamen om zoveel mogelijk energieneutraal te zijn. Dat vraagt investeringen in zowel het gebouw als de installaties die wij zelf niet kunnen financieren. Met het huisvestingsplan kunnen we dat wel en is ook groot onderhoud in de toekomst geen financiële zorg meer. We zijn dan ook heel blij met het voorstel dat er nu ligt.’’

Behandeling IHP in gemeenteraad

Het college van B en W heeft het IHP aangeboden aan de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd het IHP vast te stellen en het benodigde geld beschikbaar te stellen. De gemeenteraad praat waarschijnlijk in de politieke commissie van maart over het IHP.


Laatst bewerkt op: 15 februari 2023 15:58

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente investeert komende jaren fors in schoolgebouwen en gymzalen

Het college van B en W heeft dinsdag 14 februari het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorziening (IHP) vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Het IHP geeft een overzicht van de investeringen die de komende jaren nodig zijn in schoolgebouwen en gymzalen om kinderen in De Ronde Venen goed onderwijs te kunnen bieden. … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: