Vinkefest 2023
Nieuw onderwijsbeleid in De Ronde Venen

Nieuw onderwijsbeleid in De Ronde Venen


Geplaatst op: 20 maart 2023

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een leef- en leeromgeving die veilig en gezond is. Hierdoor worden zij volwassenen die zichzelf kunnen redden. Met dit doel heeft de gemeente samen met alle onderwijspartners nieuw onderwijsbeleid gemaakt. Dit beleid is opgenomen in de Samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026. De gemeente heeft nauw samengewerkt met onderwijspartners om hiertoe te komen. Op dinsdag 14 maart werd de Samenwerkingsagenda Onderwijs feestelijk gepresenteerd.

Belofte aan kinderen

Wethouder Maarten van der Greft: “In het nieuwe onderwijsbeleid staan doelen die concreet zijn en te toetsen zijn. Het is meer dan een verhaal op papier van bestuurders en beleidsmakers. Het is een belofte aan kinderen van onze gemeente om hen optimale kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Het is een gezamenlijke belofte van kinderopvang, scholen, samenwerkingspartners en gemeente.”

Ambities en speerpunten

Het onderwijsbeleid richt zich op kinderen en jong volwassenen tot 27 jaar. De eerste ambitie is om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen. Het gaat dan om kwetsbare kinderen en jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die opgroeien in een gezin dat de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is, kinderen die gebruik maken van jeugdhulp en kinderen die het risico lopen thuiszitter te worden. De tweede ambitie is om inclusief onderwijs te creëren in een rijke leeromgeving. Het gaat dan om zo inclusief mogelijk onderwijs en talentontwikkeling voor alle kinderen. 

Kennis en ervaring delen

Elke 4 jaar wordt het bestaande beleid geëvalueerd. Dit is samen met de schoolbesturen van het primair onderwijs, het VeenLanden College, het RBL, de kinderopvang, de Bibliotheek AVV en de GGD regio Utrecht gedaan. Elke partner is vanuit een eigen rol verantwoordelijk om een kind een kansrijke start te geven. Met de kennis en ervaring van deze partners wordt ook elke 4 jaar het nieuwe beleid vastgesteld. Alle onderwijspartners bekijken regelmatig of de doelen behaald worden. Een ding is zeker: de gemeente en alle onderwijspartners hebben hart voor kinderen.


Laatst bewerkt op: 20 maart 2023 15:11

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Nieuw onderwijsbeleid in De Ronde Venen

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een leef- en leeromgeving die veilig en gezond is. Hierdoor worden zij volwassenen die zichzelf kunnen redden. Met dit doel heeft de gemeente samen met alle onderwijspartners nieuw onderwijsbeleid gemaakt. Dit beleid is opgenomen in de Samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026. De gemeente heeft nauw samengewerkt met … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: