Gezamenlijk werken aan een veilige gemeente

Gezamenlijk werken aan een veilige gemeente


Geplaatst op: 22 maart 2023

Bestrijden van criminaliteit en cybercrime, het vergroten van de digitale veiligheid en versterking van toezicht en handhaving. Dat zijn enkele speerpunten uit het Integraal Veiligheidsplan dat het college van B en W de gemeenteraad heeft aangeboden ter vaststelling. Om de speerpunten te realiseren is goede samenwerking noodzakelijk tussen verschillende partijen, zoals politie, jongerenwerk, handhavers en andere deskundigen.

Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 beschrijft de aanpak hoe De Ronde Venen een gemeente blijft waar het veilig en plezierig wonen, werken en recreëren blijft. Om een goed beeld te krijgen van wat er onder inwoners leeft op het gebied van veiligheid, is een enquête gehouden onder inwoners. Daarnaast is gesproken met veel professionals op het gebied van veiligheid, zoals politie, jongerenwerk, boa’s en experts van het regionaal informatie- en expertisecentrum.

Inwoners geven veiligheid een 7,9

Uit de enquête, die door meer dan 1000 inwoners is ingevuld, blijkt dat 9 van de 10 inwoners zich altijd of meestal veilig voelen in de gemeente. De inwoners geven de veiligheid in de gemeente het cijfer 7,9. Inwoners noemen ‘te hard rijden’, ‘rommel op straat’, ‘hondenpoep’ en ‘agressief verkeersgedrag’ als voorvallen en misdrijven die het meest voorkomen. 39 procent van de ondervraagden vindt dat de veiligheid in hun buurt moet worden verbeterd. Op de vraag welke maatregelen de gemeente moet nemen, antwoordt 52 procent ‘voldoende toezicht op straat’, 42 procent antwoordt ‘meer aandacht voor verkeersveiligheid’ en 39 procent ‘buurt veiliger inrichten’.

Samenwerking is van groot belang

Burgemeester Maarten Divendal: ,,Veiligheid is een onderwerp waar heel veel partners zich mee bezighouden. Denk hierbij aan politie, boa’s, gemeente, belastingdienst, Openbaar Ministerie, jongerenwerk en de veiligheidsregio. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat al die partijen goed samenwerken, met elkaar informatie delen en op de hoogte zijn van elkaars plannen. Door goed samen te werken kunnen we de veiligheid in de gemeente verder verbeteren. Daarbij is ook de inzet en samenwerking met inwoners nodig. Zij lopen dagelijks door hun buurt en zien daar verdachte situaties en personen. Door dat te melden of uit te kijken bij een oproep van Burgernet kan de politie snel en gericht in actie komen.’’

Prioriteiten Integraal Veiligheidsplan

In het Integraal Veiligheidsplan worden 5 prioriteiten benoemd voor de komende jaren:

  • Bestrijding van georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit
  • Dit gebeurt onder andere door regelmatig samen met politie, douane, Belastingdienst en andere organisaties verspreid over de gemeente gerichte controles uit te voeren. Daarbij wordt gecontroleerd of er illegale activiteiten zijn. Daarnaast neemt de gemeente een medewerker BIBOB in dienst die de achtergrond van een bedrijf of een persoon kan screenen als daar aanleiding toe is. Ook wordt een plan van aanpak gemaakt om te voorkomen dat jongeren afglijden naar (drugs)criminaliteit.
  • Vergroten digitale veiligheid en bestrijding cybercrime
  • Dit gebeurt door inwoners en bedrijven weerbaarder te maken en te communiceren over digitale veiligheid. Er worden oefeningen gehouden en de gemeente gaat op pad met een ‘medialab’ waar inwoners bewust worden gemaakt van de gevaren op cybergebied
  • Behouden van maatschappelijke stabiliteit
  • Het maatschappelijk debat verscherpt de laatste jaren. Dat was onder andere merkbaar tijdens de coronacrisis. Om te voorkomen dat spanningen tussen bevolkingsgroepen oplopen wordt een lokaal netwerk opgezet. Daarin zitten sleutelfiguren uit verschillende geledingen van de samenleving
  • Borgen en versterken verbinding domein Zorg en veiligheid
  • Er wordt extra capaciteit vrijgemaakt voor specialistisch jongerenwerk. Doel is om verbinding te maken met (probleem)jongeren en hen perspectief te bieden om te voorkomen dat ze in de criminaliteit belanden.
  • Versterking integraal toezicht & handhaving

De samenwerking tussen hulpverleningsdiensten en inwoners wordt verbeterd. Sociale controle, de bereidheid om misstanden te melden en anderen aanspreken op gedrag wordt gestimuleerd. Ook wordt de samenwerking gezocht met andere gemeenten op het gebied van toezicht en handhaving om boa’s te kunnen inzetten op specialistische taken of in geval van onverwachte gebeurtenissen.

Veiligheid speelt op veel gebieden

Veiligheid speelt op veel terreinen een rol. Denk daarbij aan verkeersveiligheid, rommel op straat, onderhoud van groen en de openbare ruimte. Binnen het college is afgesproken dat elke wethouder binnen zijn of haar portefeuille kijkt hoe hij of zij kan bijdragen aan veiligheid. De coördinatie van veiligheidsontwikkeling en handhaving ligt bij wethouder Anja Vijselaar. ,,Als iedereen zicht heeft op wat hij of zij hieraan kan bijdragen en die verantwoordelijkheid neemt, werken we daadwerkelijk samen aan een veilige en plezierige leefomgeving’’, aldus Vijselaar.

De gemeenteraad bespreekt het Integraal Veiligheidsplan waarschijnlijk in de politieke commissie van 13 april en in de gemeenteraad van 20 april


Laatst bewerkt op: 22 maart 2023 17:00

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gezamenlijk werken aan een veilige gemeente

Bestrijden van criminaliteit en cybercrime, het vergroten van de digitale veiligheid en versterking van toezicht en handhaving. Dat zijn enkele speerpunten uit het Integraal Veiligheidsplan dat het college van B en W de gemeenteraad heeft aangeboden ter vaststelling. Om de speerpunten te realiseren is goede samenwerking noodzakelijk tussen verschillende partijen, … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: