Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen

Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen


Geplaatst op: 24 maart 2023

Gemeente De Ronde Venen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om elektriciteit duurzaam op te wekken zijn, naast zonnepanelen op daken, ook zonnevelden nodig. Zonnevelden zijn velden met zonnepanelen. De gemeenteraad heeft windturbines uitgesloten. Het college biedt de raad nu beleid aan voor grote zonnevelden. Hierin staat duidelijk aangegeven waaraan een plan voor een groot zonneveld moet voldoen om een vergunning te krijgen. Dit geeft ook lokale energie-initiatieven meer helderheid en biedt het de mogelijkheid om verdere stappen te zetten. 

Wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid): “Het klimaatneutraal maken van onze gemeente is een lastige opgave. We hebben te maken met veel verschillende belangen. Daarover hebben we met diverse boeren, belangengroepen en inwoners gesproken. Zorgvuldigheid, kwaliteit en participatie blijven ook bij grote zonnevelden erg belangrijk. Dit verwerkte het college tot concrete toetsingscriteria in het beleid.”

Wat houdt het beleid voor grootschalige zonnevelden in?

Het beleid maakt duidelijk waaraan plannen voor grootschalige zonnevelden moeten voldoen om een vergunning te krijgen. Na vaststelling van het beleid nodigt de gemeente initiatiefnemers uit om met plannen voor zonnevelden te komen. Per plan start dan een ‘ruimtelijke procedure’. Hierin toetst de gemeente het plan aan het beleid.

Er is geen sprake van volgorde in bepaalde gebieden. Een initiatiefnemer kan een aanvraag om vergunning voor een groot zonneveld indienen. Het beleid maakt duidelijk hoe kansrijk een gebied is, of dat zonnevelden op die plek juist zijn uitgesloten.

Waar kunnen zonnevelden komen?

Een kaartje met de gebieden waar zonnevelden kunnen komen staat op www.duurzaamderondevenen.nl/zonnevelden. Het betekent niet dat alle plekken die geschikt zijn voor zonnevelden straks vol met zonnepanelen komen te liggen. Dit is afhankelijk van de initiatiefnemers en van het participatieproces waarin ook buurtbewoners zijn betrokken.

Wanneer is het mogelijk om een vergunning aan te vragen voor een zonneveld?

Als de raad dit voorstel aanneemt, is het mogelijk voor initiatiefnemers om vergunningen aan te vragen voor zonnevelden. De gemeente toetst deze aanvragen aan het nieuwe beleid. Zo kijkt de gemeente bijvoorbeeld of mensen uit de buurt betrokken zijn en de grondeigenaar toestemming geeft. Het is niet mogelijk een zonneveld te bouwen zonder toestemming van de grondeigenaar. 

Wanneer start de bouw van een zonneveld?

Na het succesvol doorlopen van de ruimtelijke procedure, krijgen de initiatiefnemers een vergunning. Een belangrijk punt voor het verkrijgen van een vergunning is dat een initiatiefnemer altijd participatie moet organiseren rond zijn project. Zodat de buurt op tijd en op een goede en duidelijke manier betrokken wordt bij de plannen. Na het krijgen van de vergunning kan de initiatiefnemer starten met de bouw en het exploiteren van de zonnevelden. 

Wanneer besluit de gemeenteraad over het nieuwe beleid voor zonnevelden?

Op woensdag 12 of donderdag 13 april 2023 staat het voorstel op de agenda van de politieke commissie. Op 20 april 2023 bespreekt de raad het voorstel. Het is dan mogelijk om in te spreken. Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken. De vergadering is live te volgen via RTV Ronde Venen (Ziggo kanaal 41) of https://derondevenen.raadsinformatie.nl/live.


Laatst bewerkt op: 24 maart 2023 10:35

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om elektriciteit duurzaam op te wekken zijn, naast zonnepanelen op daken, ook zonnevelden nodig. Zonnevelden zijn velden met zonnepanelen. De gemeenteraad heeft windturbines uitgesloten. Het college biedt de raad nu beleid aan voor grote zonnevelden. Hierin staat duidelijk aangegeven waaraan een … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: