Gemeente Aalsmeer bovenaan in economische groei in Nederland


Geplaatst op: 1 juli 2011

Qua economische groei stond Aalsmeer in 2010 bovenaan in Nederland. Gemeente Aalsmeer staat ook bovenaan in de Ranglijst Economische Prestatie in de Regio Groot-Amsterdam. Deze Economische Prestatie bestaat uit economische groei en economische kracht. Hierin zitten weer variabelen als winstgroei, werkgelegenheidsfunctie en arbeidsproductiviteit. Deze cijfers komen uit een onderzoek van de Rabobank De Kracht van Regio Schiphol. Hierin staan de prestaties van het bedrijfsleven in de regio. Wethouder van Economische Zaken van gemeente Aalsmeer Ad Verburg: 'Ik ben natuurlijk heel blij met deze cijfers en trots op ons hele bedrijfsleven. Als we deze goede resultaten willen handhaven, dan moeten we blijven investeren in onze economie. Met name via het samenwerkingsverband Greenport Aalsmeer. Onze internationale concurrentiepositie staat namelijk onder druk.'

Wethouder Verburg: 'Hele belangrijke zaken spelen nu, waar zeer binnenkort beslissingen over genomen moeten worden. We moeten vooraan aan tafel zitten. Het is van groot belang voor de Greenport dat we blijven investeren in de economische kracht van de regio. Als gemeente kunnen we dat doen door te investeren in capaciteit en door tevens geld hiervoor vrij te maken. De besluiten die nu genomen moeten worden, kunnen in de toekomst veel voor onze en de Nederlandse economie betekenen. Je moet dan denken aan het ontwikkelen van Bloomin'Holland, waar honderdduizenden bezoekers per jaar op afkomen. Maar ik denk ook aan grote subsidiestromen die vrijkomen. We constateren ook een aantal minder positieve kanten. Het rendement op eigen vermogen blijft iets achter op het landelijk gemiddelde en we staan voor grote uitdagingen om de bereikbaarheid te verbeteren.'

Blijven investeren
De samenwerkende partners, Provincie Noord-Holland, zes gemeenten en het bedrijfsleven in de Greenport Aalsmeer, voeren het ontwikkelde beleid uit. Dit heeft tot op heden geresulteerd in de opzet van verschillende projecten, zoals Bloomin'Holland (Promotie Sierteelt), de Ongestoorde Logistieke Verbinding (Bereikbaarheid Greenport), Warmtenet (Duurzaamheid), Herstructurering van Glastuinbouw (bieden van Ruimte voor bedrijven) en Carrièreplaza (populariteit vergroten van sierteelt onder studenten). Deze fase van uitvoering vergt veel meer tijd dan de fase van beleidsvorming. Dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de aan de Greenport deelnemende gemeenten. De capaciteit van de verschillende partijen, waaronder die van de gemeente Aalsmeer, is niet meegegroeid met de vraag vanuit deze uitvoerende fase. Daarom moeten we extra investeren in een compacte, maar slagvaardige Greenportorganisatie. Dit is nodig om het doel van Greenport Aalsmeer te bereiken, namelijk het aan de top te blijven in de ranglijst van economisch goed presenterende regio's.

Tuinbouw absolute topsector
Op landelijk en Metropoolregio Amsterdam niveau zijn er veel ontwikkelingen voor wat betreft samenwerking in de sierteeltsector. Landelijk is de sierteelt- en tuinbouwsector, in het advies van het Topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, benoemd als absolute topsector. Daarnaast zijn de nieuwe ministeries, die raakvlakken hebben met de Greenport, zich opnieuw aan het oriënteren over de door hen te varen koers. De nieuwe organisatie van Greenport Holland en de Ministeries van V&W en EL&I zijn zich aan het beraden over hoe de Greenports het beste bediend kunnen worden. De overlegsituaties, die bepalend zijn voor de externe financiering van projecten binnen de Greenport zijn dus groeiende en kosten dus meer tijd.


Regionale samenwerking
Regionale samenwerking is essentieel om duurzaam en internationaal te kunnen concurreren, de innovatiekracht te vergroten en het imago van de hele sector te verbeteren. In Greenport Aalsmeer werkt al een groot aantal partijen samen onder het motto ‘verbinden en versterken'. Enkele aansprekende resultaten zijn dat de financiering rond is voor de aanleg van een ongestoorde vrachtverbinding, OLV Greenport, van de bloemenveiling naar Schiphol en het project Bloomin'Holland.

Bloomin'Holland
Bloomin'Holland wordt een permanente wereld met een passie voor bloemen. Daar ontmoeten mensen elkaar, rijzen ideeën, wordt kennis uitgewisseld en ontstaan trends. Bloomin'Holland wordt een plek waar onderwijs, onderzoek, ondernemers en markt elkaar ontmoeten en zal bijdragen aan krachtenbundeling in de sector. Aalsmeer en omgeving zullen door deze ontwikkeling een blijvend prominente plek in de sierteeltbranche kunnen behouden. Onderdeel van Bloomin'Holland is het themapark, hét kennis- en belevingscentrum van de sierteeltsector. Twee paviljoens van dit themapark zullen te zien zijn tijdens de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 in Venlo. Het is de bedoeling dat na afloop van de Floriade deze paviljoens en de tentoonstellingen naar Aalsmeer komen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Gemeente Aalsmeer bovenaan in economische groei in Nederland

Qua economische groei stond Aalsmeer in 2010 bovenaan in Nederland. Gemeente Aalsmeer staat ook bovenaan in de Ranglijst Economische Prestatie in de Regio Groot-Amsterdam. Deze Economische Prestatie bestaat uit economische groei en economische kracht. Hierin zitten weer variabelen als winstgroei, werkgelegenheidsfunctie en arbeidsproductiviteit. Deze cijfers komen uit een onderzoek van … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: