001 -Family
Ontwerpbestemmingsplan Vinkeveense Plassengebied 2023 ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan Vinkeveense Plassengebied 2023 ter inzage


Geplaatst op: 1 mei 2023

De bestemmingsplanprocedure voor de Vinkeveense Plassen gaat van start met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. In het nieuwe bestemmingsplan staan regels voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het gebied en in het bijzonder de legakkers. Dit maakt het voor eigenaren van de legakkers duidelijk wat zij met hun perceel/eiland mogen doen. En daarnaast focust het bestemmingsplan zich op het behoud van de legakkerstructuur en de prachtige natuur rondom de Vinkeveense Plassen. Op dinsdag 25 april 2023 stemde het college van B&W van gemeente De Ronde Venen in om het ontwerpbestemmingsplan Vinkeveense Plassen 2023 van 29 april tot en met 9 juni 2023 ter inzage te leggen. Iedereen kan – als hij of zij dat wil – een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Vervolgens neemt de gemeenteraad volgens planning later dit jaar een besluit over het bestemmingsplan.

Lees ook: Nieuw afvalbeleid eerlijker en eenvoudiger voor inwoners

Wethouder Huib Zevenhuizen: ,,De Vinkeveense Plassen zijn enorm waardevol als natuur- en recreatiegebied. Daar moeten we voorzichtig mee om gaan. De afgelopen jaren spraken we bij de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan met verschillende belangengroepen, allemaal met hun eigen belangen. Dit was nodig om tot een goed gedragen oplossing te komen voor het in stand houden van dit unieke gebied. Ook geeft dit ontwerpbestemmingsplan eigenaren van legakkers meer duidelijkheid over wat wél kan. Zodat iedereen straks op zijn of haar manier kan genieten van dit prachtige plassengebied.”

Om welk gebied gaat het precies?

Het bestemmingsplan gaat over de Noordplas, Zuidplas en Kleine plas, exclusief het gebied Botshol (onderdeel van bestemmingsplan Buitengebied Abcoude uit 2009) en exclusief de om de plassen liggende linten (onderdeel van het bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen, Kom Vinkeveen of Dorpskernen). Tot het plassengebied behoort ook het recreatiegebied Winkelpolder. Ook de legakkers in de plassen, inclusief het gebied met legakkers ten zuiden van het lint van Achterbos, ’t Meertje’, maken deel uit van het plangebied.

Wat staat er in het ontwerpbestemmingsplan?

In het bestemmingsplan staan onder andere:

  • regels over bouw- en gebruiksregels van de percelen in het gebied, waaronder de legakkers en de zandeilanden;
  • duidelijkheid over het gebruik van recreatieverblijven.+

Het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen bekijken

Geïnteresseerden kunnen het ontwerpbestemmingsplan bekijken bij de receptie van het gemeentehuis in Mijdrecht. Ook is het ontwerpbestemmingsplan online te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Van 29 april tot en met 9 juni 2023. Iedereen kan in die tijd schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Hierbij is het belangrijk om de brief ook te ondertekenen. De gemeenteraad beoordeelt de zienswijzen en deze worden daarna verwerkt in een nota zienswijzen. Vervolgens stelt het college de gemeenteraad voor om het definitieve bestemmingsplan vast te stellen waarbij zij rekening proberen te houden met de ingediende zienswijzen. Dit vindt waarschijnlijk eind 2023 plaats. Tegen het besluit van de gemeenteraad staat beroep open bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 


Laatst bewerkt op: 1 mei 2023 09:29

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Ontwerpbestemmingsplan Vinkeveense Plassengebied 2023 ter inzage

De bestemmingsplanprocedure voor de Vinkeveense Plassen gaat van start met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. In het nieuwe bestemmingsplan staan regels voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het gebied en in het bijzonder de legakkers. Dit maakt het voor eigenaren van de legakkers duidelijk wat zij met hun perceel/eiland mogen … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: