PvdA/GroenLinks stelt vragen over beperken overlast houtrook

PvdA/GroenLinks stelt vragen over beperken overlast houtrook


Geplaatst op: 3 oktober 2023

Steeds meer inwoners hebben een houtkachel voor de verwarming van hun woning. Dit kan een duurzamere manier zijn om de woning te verwarmen, maar zorgt ook voor steeds meer luchtvervuiling. Overlast kan beperkt worden door te zorgen voor goede filters, het tijdig schoonmaken van schoorstenen, het op een goede manier stoken met droog hout en het niet stoken bij mist of windstil. PvdA/GroenLinks vindt het belangrijk dat inwoners hier over geïnformeerd worden en dat de regels duidelijk zijn. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Raadslid Ernst Schreurs: “Veel mensen beleven plezier aan het stoken van hout. Maar als dat op de verkeerde manier gedaan wordt of op het verkeerde moment, kan dat voor veel overlast zorgen. Zeker voor mensen met longaandoeningen. Zo is houtstook nu verantwoordelijk voor zo’n 14% van de gezondheidsschade van alle binnenlandse bronnen van luchtvervuiling. Kortom: voorlichting over houtstook en duidelijke regels zijn nodig!”

Goed stoken en duidelijke regels voorkomen overlast

Het stoken van hout zorgt voor de uitstoot van veel verschillende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dan gaat het behalve om fijnstof, ook om koolmonoxide, roet, verschillende vluchtige organische stoffen (VOS) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). De overlast die inwoners ervaren kan echter erg verschillen. Het moment van stoken en de manier waarop is daarop sterk van invloed.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 krijgt de gemeente nieuwe mogelijkheden om hier duidelijke regels voor te stellen en waar nodig maatregelen te nemen. Het doel is dan de bescherming van de gezondheid van omwonenden en de bescherming van het milieu. Zo kan bijvoorbeeld geregeld worden dat er niet gestookt mag worden bij windstil of mist, en wanneer er dus een negatief advies geldt voor houtstook vanuit de stookwijzer of het stookalarm van het RIVM. 

Schriftelijke vragen aan het college

PvdA/GroenLinks heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil weten of het college bekend is met de negatieve effecten van houtstook en of het college extra in wil zetten op voorlichting nu het nieuwe stookseizoen begint. Met name als het gaat om voorlichting geven over de beste manier van stoken, de soorten hout die geschikt zijn en het niet stoken bij mist of windstil. Ook wil de partij weten of de gemeente hierover duidelijke regels op kan stellen. Zo stelt de partij voor om bij mist en/of windstil een stookverbod in te stellen en alleen de installatie van kachels toe te staan die voldoen aan de huidige EN-norm. Dat is al het geval bij alle nieuwe kachels, maar niet bij alle tweedehands kachels. Als laatste vraagt de partij welke andere mogelijkheden het college ziet om de overlast door houtrook te beperken.


Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

PvdA/GroenLinks stelt vragen over beperken overlast houtrook

Steeds meer inwoners hebben een houtkachel voor de verwarming van hun woning. Dit kan een duurzamere manier zijn om de woning te verwarmen, maar zorgt ook voor steeds meer luchtvervuiling. Overlast kan beperkt worden door te zorgen voor goede filters, het tijdig schoonmaken van schoorstenen, het op een goede manier … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: