Nachtsluiting Schiphol voor Uithoorn geen oplossing

Nachtsluiting Schiphol voor Uithoorn geen oplossing


Geplaatst op: 25 mei 2024

Omwonenden van Schiphol, waaronder inwoners van Uithoorn en De Kwakel, ervaren al jaren grote overlast van Schiphol. Overdag, ’s avonds en ’s nachts. De stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV) spande onlangs een rechtszaak aan om omwonenden te beschermen. Afgelopen maart oordeelde de rechtbank dat de Nederlandse Staat meer moet doen om omwonenden te beschermen. In april debatteerde de Tweede Kamer over mogelijke oplossingen, waaronder nachtsluiting. Het debat wordt binnenkort voortgezet. Gemeente Uithoorn blijft bij het standpunt dat krimp van Schiphol de enige échte oplossing is om de hinder voor haar inwoners terug te dringen.

Nachtsluiting

Schiphol en een aantal Tweede Kamerleden noemen nachtsluiting als een oplossing voor slaapverstoring. Wethouder Hoekstra: “Ik begrijp deze oplossing voor omwonenden die ’s nachts wakker worden van de vliegtuigen. In “de nacht” zoals Schiphol die definieert, ervaren Uithoorn en De Kwakel minder overlast, omdat dan de Aalsmeerbaan niet mag worden gebruikt. Maar de overlast is tijdens de avondpiek tussen 21.00 en 22.00 uur juist groot. En de avond is de nacht van onze kinderen. Ook uit GGD-onderzoek blijkt dat slaapverstoring al veel eerder optreedt dan het tijdstip dat Schiphol als nacht definieert. Om slaapverstoring écht te voorkomen moet je dus niet alleen naar de Schipholnacht kijken. Maar ook naar de zwaarste pieken tussen 20.00 en 8.00 uur. Voor onze gemeente is nachtsluiting dus alleen een oplossing als ook de avondpiek voor Uithoorn en De Kwakel wordt meegenomen.” 

Minder vluchten enige oplossing

De grootste zorg van de gemeente Uithoorn is waar de nachtvluchten (de slots) heen gaan bij een nachtsluiting. Want als het totaal aantal vluchten niet vermindert, betekent dat automatisch dat dit leidt tot het verschuiven van vluchten naar de dag, avond of randen van de nacht. Met negatieve gevolgen voor Uithoorn als hierdoor de Aalsmeerbaan vaker wordt gebruikt.

Wethouder Hoekstra: “Slaapverstoring is erg. Maar constante stress en geluidsoverlast overdag en ’s avonds zijn óók slecht voor de gezondheid. De boodschap van de gemeente is daarom kort: minder vluchten op de Aalsmeerbaan. Ook bij een nachtsluiting. Voor de beeldvorming: in 2023 is het aantal starts vanaf de Aalsmeerbaan toegenomen met 60% ten opzichte van 2022. Voor de Kaagbaan was dit 10%. Daarnaast is de Aalsmeerbaan de enige baan waar in 2023 de normen van het handhavingspunt zijn overschreden. Zelfs met 19%. We hebben er schoon genoeg van om dat steeds te moeten aankaarten.”

De gemeente zet zich actief in voor minder overlast door Schiphol. Zo sprak wethouder Ferry Hoekstra voor het Tweede Kamerdebat in april met verschillende Kamerleden. Hij benadrukte dat de groei van Schiphol voor een groot deel heeft plaatsgevonden op de Aalsmeerbaan. Tijdens het debat kwamen deze inbreng duidelijk naar voren. Verschillende Kamerleden hebben de demissionair minister gevraagd welke maatregelen hij gaat nemen om de normen te handhaven, te zorgen dat Schiphol krimpt en dat overlast afneemt. De minister heeft aangegeven dat hij met aanpassing van wet- en regelgeving de overlast voor omwonenden wil verminderen. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk. Op korte termijn stuurt hij een brief naar de Tweede Kamer over de vervolgstappen die hij gaat nemen.

Procedure voor krimp

Het demissionair kabinet staat nog steeds achter het krimpbesluit. Daarvoor loopt nu ook een procedure in Brussel, de zogenaamde Balanced Approach. Maar er lopen meer juridische procedures. Aan de ene kant wordt de Staat gedwongen om meer rekening te houden met omwonenden. Aan de andere kant mag de Staat niet zomaar het vrije verkeer en de vrije markt beperken. En vanwege de grote belangen van de luchtvaartmaatschappijen, zoals ook in het debat werd benadrukt, blijft het een ingewikkelde discussie.

Inmiddels ligt er een hoofdlijnenakkoord. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het nieuwe kabinet de rechtsbescherming van omwonenden op orde wil brengen, met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Tegelijkertijd wordt groei op de langere termijn en met stillere en schonere vliegtuigen niet uitgesloten.

Alle seinen op rood

De gemeente blijft zich in elk geval inzetten voor minder hinder en een gezonde leefomgeving voor haar inwoners.  Wethouder Hoekstra: “Elke maatregel die Schiphol neemt, zou daaraan moeten bijdragen. Dus ook een nachtsluiting. Het idee dat een maatregel tot méér vluchten op de Aalsmeerbaan zou kunnen leiden, zet alle seinen op rood. Dat kunnen we niet accepteren.”


Laatst bewerkt op: 24 mei 2024 20:04

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Nachtsluiting Schiphol voor Uithoorn geen oplossing

Omwonenden van Schiphol, waaronder inwoners van Uithoorn en De Kwakel, ervaren al jaren grote overlast van Schiphol. Overdag, ’s avonds en ’s nachts. De stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV) spande onlangs een rechtszaak aan om omwonenden te beschermen. Afgelopen maart oordeelde de rechtbank dat de Nederlandse Staat meer … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: