Aanpak drukke weg N201 stap dichterbij

Aanpak drukke weg N201 stap dichterbij


Geplaatst op: 5 juli 2024

Gedeputeerde André van Schie van provincie Utrecht en wethouder Hans van den Akker van gemeente Stichtse Vecht bekrachtigden donderdag 4 juli de overeenkomst voor de uitvoering van het maatregelenpakket N201 binnen gemeente Stichtse Vecht. Daarmee komt de aanpak van de provinciale weg – met als doel meer veiligheid, verbeterde leefbaarheid en bereikbaarheid - een flinke stap dichterbij.

De provinciale weg N201 vormt al jaren het grootste doorstromingsknelpunt in de provincie Utrecht. De weg loopt door een karakteristiek en natuurrijk landschap en is een belangrijke ontsluitingsader voor de aanliggende kernen Mijdrecht, Vinkeveen, Loenersloot en Vreeland. Met een breed pakket aan maatregelen, zoals een verlaging van de maximumsnelheid, een nieuw wegtracé bij Mijdrecht en verlenging van de op- en afritten bij de aansluiting Vinkeveen, geeft de provincie een flinke impuls aan de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het gebied. De eerste schop gaat in 2025 de grond in bij Vreeland.

Akkoord voor aanpak N201 in Stichtse Vecht

Voor de uitvoering van de maatregelen op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht voor de kernen Loenersloot en Vreeland, sloten provincie en gemeente op 4 juli 2024 een akkoord tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de fietstunnel op de Binnenweg in Loenersloot. Tijdens een inloopbijeenkomst in Vreeland op 3 juli zijn circa 60 bewoners verwelkomd die interesse hadden in de plannen. Het merendeel van de bezoekers waren enthousiast over het nieuwe wegontwerp voor de Singel, maar zagen onder meer nog verbeterpunten voor voetgangers. Bewoners ervaren langs de N201 ter hoogte van Vreeland geluidsoverlast en spraken de hoop uit voor meer geluidsmaatregelen.

Een greep uit de verbeteracties voor deze kernen:

  • Verbreding van het huidige kruispunt bij Loenersloot met twee opstelstroken voor rechtdoorgaand verkeer in elke rijrichting. Dat leidt tot betere doorstroming. Geluidsreducerende maatregelen ter hoogte van de Binnenweg. Welk soort geluidwering hier komt, wordt later bekend.
  • De snelheid gaat terug naar 60 kilometer per uur bij het kruispunt Loenersloot. Er komt een plateau in de N201 om de snelheidsverlaging te ondersteunen. Bij het kruispunt N201-N402 komt een extra opstelstrook voor verkeer van Hilversum naar de A2. Doel is betere doorstroming van het verkeer.
  • Het fietspad langs de N201 wordt verbreed naar 4 meter, vanaf het kruispunt met de Binnenweg in Loenersloot tot aan de provinciegrens ten oosten van Vreeland.
  • De oversteek voor fietsers naar de Singel wordt veiliger ingericht. Ook hier nemen we geluidsmaatregelen. De geluidsreducerende ‘Whiswall’ bij kruispunt Singel wordt verlengd. Een geluidswerende maatregel bij de woningen aan 't Sluisje is één van de afspraken. Op dit moment wordt onderzocht welk soort geluidwering voor deze locatie de beste oplossing biedt.

Maatregelen voor gemeente Ronde Venen

De provincie Utrecht en gemeente De Ronde Venen ondertekenden eerder, op 14 december 2023, een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project Toekomst N201. Het project Toekomst N201 omvat binnen de gemeentegrenzen van De Ronde Venen twee ingrijpende wegaanpassingen: het strekken van de bocht bij Mijdrecht en het verlengen van de op- en afritten bij de aansluiting Vinkeveen. Daarnaast wordt het fietspad breder en beter afgeschermd van de provinciale weg. Ook geluidswerende maatregelen en snelheidsverlaging op de kruisingen naar 60 km/uur gaan de weg voor alle gebruikers en omwonenden veiliger en leefbaarder maken.

Fietstunnel Mijdrecht

Eén van deze maatregelen is een nieuw kruispunt op het nieuwe N201-tracé bij Mijdrecht. Een voorstel om voor deze fietsoversteek een fietstunnel op te nemen, lijkt na diverse onderzoeken en raadplegingen niet haalbaar. De meest logische locatie voor een fietstunnel – gezien de te verwachten fietsroutes - is het nieuwe kruispunt nabij de Veenweg in Mijdrecht. Echter: het geringe aantal fietsers dat op deze plek gebruik gaat maken van de fietstunnel, staat niet in verhouding tot het forse kostenplaatje van 13 miljoen euro. Gedeputeerde Staten stellen om die reden voor de oorspronkelijke maatregelen te realiseren om de veiligheid van fietsers te borgen: verlaging van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur en een snelheidsremmend plateau op de kruising van een gelijkvloerse fietsersoversteek met verkeerslichten. Provinciale Staten buigen zich na de zomer over het voorstel en nemen het uiteindelijke besluit over de fietstunnel.

In overleg met de omgeving

Tijdens inloopbijeenkomsten en ontwerpsessies is de omgeving intensief betrokken bij de keuzes voor de maatregelen aan de N201. Ook over de fietsoversteek bij Mijdrecht is uitgebreid gesproken. De provincie stimuleert het gebruik van de fiets en heeft fietsveiligheid hoog in het vaandel. De provincie blijft komende tijd in nauw contact met de omgeving, gemeenten en andere betrokkenen. Doel is om oog te hebben voor ieders belangen om na de zomer een breed gewogen en gedragen besluit over de fietstunnel te kunnen nemen in Provinciale Staten.

Meer informatie

Via onder meer de website www.toekomstN201.nl houdt de provincie de omgeving op de hoogte van de voortgang. U kunt zich hier ook abonneren op de nieuwsupdate. Vragen kunt u mailen naar toekomstn201@provincie-utrecht.nl.

 


Laatst bewerkt op: 5 juli 2024 08:23

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Aanpak drukke weg N201 stap dichterbij

Gedeputeerde André van Schie van provincie Utrecht en wethouder Hans van den Akker van gemeente Stichtse Vecht bekrachtigden donderdag 4 juli de overeenkomst voor de uitvoering van het maatregelenpakket N201 binnen gemeente Stichtse Vecht. Daarmee komt de aanpak van de provinciale weg – met als doel meer veiligheid, verbeterde leefbaarheid … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: