001 -Family

Jeugdsportsubsidie tot 2013 op zelfde leest geschoeid


Geplaatst op: 1 juni 2011

De regelingen voor jeugdsportsubsidie zoals die bestonden in de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen blijven ook voor 2011 en 2012 gelden. Dat heeft het college van B en W dinsdag 31 mei besloten. In 2012 wordt het sport(subsidie)beleid geëvalueerd en wordt de Kadernota Sport geactualiseerd.
De voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen kenden ieder een aparte regeling voor jeugdsportsubsidie. In Abcoude kregen clubs voor elk jeugdlid een bedrag van 16 euro. In de voormalige gemeente De Ronde Venen is in 2010 een pilot (proef) uitgevoerd waarbij jeugdsportsubsidie kon worden aangevraagd voor activiteiten op basis van een van te voren vastgesteld thema. B en W hebben 31 mei besloten de aanpak van Abcoude tot 2013 te laten gelden voor clubs op het grondgebied van de voormalige gemeente Abcoude en de Rondeveense methode voor verenigingen die op het grondgebied van die voormalige gemeente zijn gevestigd.

Verenigingen in Abcoude hebben eind vorig jaar al de beschikking ontvangen dat ze dit jaar het subsidiebedrag krijgen zoals ze dat in Abcoude gewend waren. 2012 wordt door het college van B en W als overgangsjaar gezien waarbij de subsidie in ieder geval 5 procent wordt gekort, net zoals dat gebeurt bij andere maatschappelijke instellingen. Daarmee komt het subsidiebedrag op 15 euro per jeugdlid.

Voor verenigingen op het gebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen geldt dat zij subsidie kunnen aanvragen voor jeugdsportactiviteiten die in het teken staan van het thema: ‘Binden en Verbinden'. De subsidieaanvraag dient voor 1 oktober 2011 te worden ingediend en gericht te zijn op het binden en verbinden van jeugdleden aan de sportvereniging, bijvoorbeeld door middel van een project om middelbare schooljeugd te verbinden aan een club.
Er worden minimaal vijf projecten gehonoreerd met een subsidie van maximaal € 3.000,-. Als verenigingen achteraf kunnen aantonen dat de beoogde doelstellingen zijn bereikt, kunnen zij aanspraak maken op een bonus van € 1.000,- welke vrij besteed mag worden aan de stimulering van jeugdsport in De Ronde Venen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Jeugdsportsubsidie tot 2013 op zelfde leest geschoeid

De regelingen voor jeugdsportsubsidie zoals die bestonden in de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen blijven ook voor 2011 en 2012 gelden. Dat heeft het college van B en W dinsdag 31 mei besloten. In 2012 wordt het sport(subsidie)beleid geëvalueerd en wordt de Kadernota Sport geactualiseerd. De voormalige gemeenten … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: