Teleurstelling over voorstel GS om fietstunnel onder N201 te schrappen

Teleurstelling over voorstel GS om fietstunnel onder N201 te schrappen


Geplaatst op: 9 juli 2024

Gemeente De Ronde Venen is uitermate teleurgesteld over het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om geen fietstunnel aan te leggen onder de N201. Het college gaat op verschillende manieren bezwaar maken tegen dit voorstel van GS aan Provinciale Staten (PS). De gemeenteraad heeft donderdag 4 juli een door alle fracties ondersteunde motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen zich maximaal in te spannen om de fietstunnel toch gerealiseerd te krijgen.

De gemeente vindt de aanleg van de fietstunnel van groot belang voor de verkeersveiligheid van fietsers die van Waverveen of het nieuwe bedrijventerrein De Bocht naar Mijdrecht rijden en vice versa. De N201 wordt ter hoogte van het bedrijventerrein verlegd, waardoor de bocht bij Mijdrecht uit het tracé verdwijnt. Verkeer kan daardoor beter doorstromen. Om de veiligheid voor overstekende fietsers te verbeteren, is in de plannen de aanleg van een fietstunnel opgenomen.

GS hebben echter aan PS laten weten de aanleg te willen schrappen. Volgens GS zijn er te weinig fietsers die van de tunnel gebruik zullen maken om de investering van 13 miljoen euro te rechtvaardigen. Na de zomer spreken Provinciale Staten (PS) over het voorstel van GS en moet blijken of ook PS het schrappen van de tunnel steunt.

Grote verrassing

Het voorstel van GS is met grote teleurstelling in De Ronde Venen ontvangen. Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): ,,Dit voorstel kwam voor ons als een grote verrassing. Provinciale Staten hebben anderhalf jaar geleden nog unaniem een motie aangenomen waarin GS werd opgedragen de aanleg in de plannen op te nemen. Eerder dit jaar is er een bijeenkomst geweest waarin inwoners is gevraagd mee te denken over de fietstunnel. Gezien het grote belang en de verwachtingen die zijn gewekt vinden we als college zeer belangrijk dat de fietstunnel er komt.’’

Bezwaar maken

Het college gaat op verschillende manieren bezwaar maken tegen het voorstel van GS om de aanleg van de tunnel te schrappen, onder andere door van het spreekrecht tijdens de behandeling van het onderwerp in PS gebruik te maken. De provincie en de gemeente werken op alle vlakken nauw samen om de N201 te verbeteren, dus het college zal in die samenwerking alles in het werk stellen om GS op andere gedachten te brengen. Daartoe zal het college zo nodig een second opinion uitvoeren om te onderzoeken of de door GS gehanteerde uitgangspunten, die hebben geleid tot het voorstel de aanleg te schrappen, juist zijn.

Motie gemeenteraad

Ook de gemeenteraad van De Ronde Venen is uitermate teleurgesteld over het voorstel van GS. De raad heeft donderdag 4 juli unaniem een door alle partijen onderschreven motie aangenomen waarin het college wordt verzocht ‘Een maximale inspanning te verrichten ten behoeve van het tóch inpassen van een fietstunnel in de plannen’. Het college kan daarbij ‘alle mogelijke manieren gebruiken die het nodig acht om druk uit te oefenen’. Ook de gemeenteraad vindt de aanleg van de tunnel ‘van essentieel belang voor de verkeersveiligheid en doorstroming op de ‘nieuwe’ N201’, zo staat in de aangenomen motie. De gemeenteraad vindt het ‘zeer ongewenst’ als de tunnel niet wordt aangelegd gezien de lange voorbereidingstijd en bij de inwoners gewekte verwachtingen.


Laatst bewerkt op: 9 juli 2024 17:59

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Teleurstelling over voorstel GS om fietstunnel onder N201 te schrappen

Gemeente De Ronde Venen is uitermate teleurgesteld over het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om geen fietstunnel aan te leggen onder de N201. Het college gaat op verschillende manieren bezwaar maken tegen dit voorstel van GS aan Provinciale Staten (PS). De gemeenteraad heeft donderdag 4 juli een door alle fracties … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: