Eerste voorjaarsnota nieuw De Ronde Venen in teken bezuinigingen


Geplaatst op: 27 mei 2011

Het college van B en W heeft dinsdag 24 mei de eerste voorjaarsnota van de nieuwe gemeente De Ronde Venen vastgesteld. Om de gemeentefinanciën weer op orde te krijgen, stelt het college een aantal ingrijpende maatregelen voor. "De bezuinigingen zijn fors, voelbaar, maar doenbaar", aldus Pieter Palm, wethouder Financiën. Het gaat in totaal om een structureel bedrag van ruim drie miljoen, waarvan in dit voorstel tachtig procent al concreet is ingevuld.

De grootste bezuiniging die het college voorstelt, betreft een bezuiniging van € 1,5 miljoen op de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Verder wil het college bezuinigen op het onderhoud van wegen en groen. Ook wordt vijf procent gekort op de jaarlijkse subsidies aan onder meer welzijns- en culturele instellingen, dorpshuizen en andere maatschappelijke organisaties. Deze uitgewerkte bezuinigingen brengen het begrotingstekort terug met tachtig procent, zo is vastgelegd in de voorjaarsnota.
Nieuw is dat de voorjaarsnota in twee delen rapporteert over de voortgang van het financiële traject. In het eerste deel staan de al genoemde concrete bezuinigingsvoorstellen. Het tweede deel van de voorjaarsnota vermeldt een aantal nog nader te bepalen bezuinigingen. Voor de invulling ervan kan en wil het college meer tijd nemen. Meer tijd om de mogelijke bezuinigingsopties met nader onderzoek te onderbouwen en samen met raad en samenleving te verkennen.

Voor deze resterende twintig procent geeft college een ruim aantal mogelijkheden: van gevoelige onderwerpen als bezuinigingen op openbare veiligheid (cameratoezicht en politiesurveillanten), het niet voortzetten van bepaalde projecten, het sluiten van het Meerbad in Abcoude, tot onderwerpen die nader onderzoek vergen. Denk hierbij aan een kleinere lokale overheid tegen lagere kosten en het kritisch doorlichten van alle begrotingsposten (de ‘kaasschaafmethode'). Andere genoemde mogelijkheden om het financiële gat te dichten zijn de inkomsten van de gemeente te verhogen door bijvoorbeeld het kostendekkend maken van de tarieven voor gemeentelijke diensten en het niet verder verlagen van de belastingopbrengsten. Wethouder Pieter Palm (Financiën): "Voor alle duidelijkheid: om de gemeentefinanciën gezond te maken, hoeven we niet al deze bezuinigingsopties te benutten. Welke bezuinigingen het uiteindelijk moeten worden, wil het college in overleg met raad en samenleving bepalen."

Daarnaast heeft het college op 17 mei de programmarekeningen 2010 van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen vastgesteld. Deze jaarrekeningen laten samen een tekort zien van € 1,5 miljoen. Daar bovenop komt voor 2010 een extra tegenvaller van € 1,2 miljoen. Dit bedrag wordt veroorzaakt doordat de gronden van de gemeente minder waard zijn geworden. Deze eenmalige tegenvallers worden gedekt uit de financiële reserves. Deze resultaten over 2010 bevestigen het beeld van de huidige economische tegenwind en onderbouwen de ingezette bezuinigingskoers van de gemeente.

De voorjaarsnota 2011 en de programmarekeningen 2010 staan geagendeerd voor de commissievergadering en de raadsvergadering van juni. Houd u voor de exacte datum van de commissie- en raadsbehandeling van dit voorstel de agenda's van raad- en commissievergaderingen op de gemeentepagina in de gaten of kijk op de vergaderkalender op www.derondevenen.nl onder Bestuur en Organisatie.

De voorjaarsnota en beide programmarekeningen zijn te vinden op www.derondevenen.nl

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Eerste voorjaarsnota nieuw De Ronde Venen in teken bezuinigingen

Het college van B en W heeft dinsdag 24 mei de eerste voorjaarsnota van de nieuwe gemeente De Ronde Venen vastgesteld. Om de gemeentefinanciën weer op orde te krijgen, stelt het college een aantal ingrijpende maatregelen voor. "De bezuinigingen zijn fors, voelbaar, maar doenbaar", aldus Pieter Palm, wethouder Financiën. Het … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: