De Baat (2e)

Inloopspreekuur MER Bovenlanden in De Meijert


Geplaatst op: 18 mei 2011

In De Meijert in Mijdrecht wordt door de provincie Utrecht op maandag 23 mei van 16.30 uur tot 20.30 uur een inloopspreekuur gehouden over het Milieueffectrapport (MER) voor het project de Wilnisse Bovenlanden.

Belangstellenden kunnen hier hun vragen stellen en, indien gewenst, ook mondeling een zienswijze indienen. U kunt zich voor het inloopspreekuur aanmelden door een e-mail te sturen naar inge.rommes-nonhebel@provincie-utrecht.nl. Het adres van De Meijert is Dr. J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht.

Dit spreekuur vindt plaats in het kader van de m.e.r.-procedure voor het Utrechtse deel van de Wilnisse Bovenlanden. Het MER ligt tot en met 29 mei 2011 ter inzage, samen met de ontwerpvoorkeursvariant voor de toekomstige inrichting van dit gebied. Het betreft hier natuurontwikkeling als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

Eenieder kan tot en met 29 mei 2011 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het MER behorend bij het besluit over de ontwerpvoorkeursvariant. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht, postbus 80300, 3508 TH Utrecht, t.a.v. mevrouw Rommes-Nonhebel, projectassistent West. U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen bij inge.rommes-nonhebel@provincie-utrecht.nl. oor meer informatie en het downloaden van documenten: zie www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging of www.devenen.nl/gebiedsprocesbovenlanden.

 

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Inloopspreekuur MER Bovenlanden in De Meijert

In De Meijert in Mijdrecht wordt door de provincie Utrecht op maandag 23 mei van 16.30 uur tot 20.30 uur een inloopspreekuur gehouden over het Milieueffectrapport (MER) voor het project de Wilnisse Bovenlanden. Belangstellenden kunnen hier hun vragen stellen en, indien gewenst, ook mondeling een zienswijze indienen. U kunt zich … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: