Karwei

Lintjesregen De Ronde Venen: Acht inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Geplaatst op: 29 april 2011

Acht inwoners van De Ronde Venen hebben vrijdagmorgen 29 april uit handen van burgemeester Burgman een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Allen zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Janskerk in Mijdrecht benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.G. Liesveld (1940, woonachtig in Mijdrecht) is vanaf 1980 actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties en instellingen. Bij De Zonebloem, afdeling Mijdrecht, is hij daarnaast ook actief als activiteitencoördinator en bestuurslid én initiatiefnemer van en medeverantwoordelijk voor de voorbereiding en de organisatie van diverse vakantieweken. Ook is hij actief betrokken bij de organisatie van diverse ontspanningsdagen en activiteiten en functioneert hij als vertrouwenspersoon. Van 1990 tot heden is hij vrijwilliger bij de Stichting De Baat en bezoekt hij oudere en zieke mensen, ondersteunt hen en biedt een luisterend oor. Van 1998 tot heden is hij vrijwilliger bij de Stichting Thuis Sterven. Hij is daar medeverantwoordelijk voor diverse diensten, zowel overdag, 's avonds en 's nachts, en valt in voor de coördinator en ondersteunt hem bij het uitvoeren van diverse coördinatietaken.

Van 2004 tot heden is hij vrijwilliger bij Inloophuis 't Anker. Het inloophuis heeft als doel mensen met kanker en hun naasten op te vangen, voor contact en ontspanning. Hij is medeverantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Verwendag, voor het geven van diverse reiki-behandelingen en is actief als vertrouwenspersoon. Van 2005 tot heden is hij vrijwilliger t.b.v. het Centrum Phoenix (ontspanningscentrum) in Vleuten. Het centrum organiseert circa 4 à 5 inloopavonden voor mensen met diverse psychische en lichamelijke klachten. Betrokkene is actief als reikimeester, verantwoordelijk voor het geven van diverse reiki-behandelingen en is actief als vertrouwenspersoon.

Mevrouw M.A.G. Peeters-Van Bunningen (1943, Mijdrecht) is sinds 1966 eigenaar van de Speciaalzaak Mirande in Uithoorn. Per 22 maart 2011 beheert zij al 45 jaar op zeer sociale wijze haar speciaalzaak, zowel ten opzichte van haar personeel als haar clientèle. Haar lingeriezaak geniet bekendheid in geheel Nederland en daarbuiten. Speciale bekendheid geniet mevrouw Peeters door de zeer vakkundige en discrete wijze waarop zij dames, na een borstkankeroperatie, aan een passende prothese en eventueel lingerie en badkleding helpt. In deze tijd waarin één op de vier vrouwen met borstkanker wordt geconfronteerd, en velen zijn aangewezen op een hele of gedeeltelijke prothese, is vakkundige hulp van groot belang om vol zelfvertrouwen verder te kunnen. Juist op het gebied van borstprotheses is zij dé vrouw die leed bij velen heeft opgevangen door de weg te wijzen voor, maar vooral na een borstamputatie. Ook reist zij soms het land af om de protheses persoonlijk bij de klanten af te leveren. Tevens schenkt zij sinds 1990 elk seizoen de overtollige voorraad aan burgers in Polen.

Mevrouw A.B. Schmidt-Anderson (1942, Wilnis) is vanaf 1995 penningmeester en sinds 1999 voorzitter van het NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling De Ronde Venen. In die hoedanigheid maakte zij tevens deel uit van de Vrouwenraad en nam zij deel aan het WMO-overleg.
Verder vervult zij sinds 2004 een bestuursfunctie bij het Gewest, een overkoepelende organisatie van de afdelingen in Utrecht en Gelderland. Zij organiseert diverse lezingen en excursies.
Daarbij heeft zij vanuit de Stichting Welzijn Wajir gezorgd voor de bouw en inrichting van een slaapzaal voor circa 100 meisjes van een basissschool te Tarbaj (Noordoost-Kenia). Zij levert tevens een actieve bijdrage t.b.v. de verwezenlijking van diverse mondiale zaken, zoals participatie aan de millenniumdoelen en solidariteit met vrouwen in ontwikkelingslanden. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de samenwerking tussen het Terschellings Staatsbosbeheer en de Stichting Ons Schulgerland.

De heer E. van Selm (1940, Wilnis) was van 1992 tot 1996 lid van de Noteringscommissie van de Woerdense Kaasmarkt. De commissie zorgde voor een rechtvaardige prijsnotering van de verkochte boerenkaas op de kaasmarkt in Woerden. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan van de traditionele verkoop van de boerenkaas.
Van 1967 tot 1980 was hij lid, vice-voorzitter en voorzitter van het bestuur van de ARP-kiesvereniging Wilnis en speelde een belangrijke rol bij de vorming van de lokale afdeling van het CDA en de integratie van de plaatselijke afdelingen van de CHU, de ARP en de KVP.
Van 1970-1974 was hij bestuurslid van de kleuterschool in Wilnis en heeft hij zich actief ingezet voor de integratie van de kleuterschool met het basisonderwijs en heeft hij de daaruit voortvloeiende bestuurlijke veranderingen begeleid.
Van 1972-1975 was hij bestuurslid van de Gereformeerde Kerk in Wilnis. Hij hield zich in die periode bezig met de organisatie van het jeugd- en jongerenwerk. In de periode 1978-1998 heeft hij gedurende 13 jaar leden van de gemeente bezocht met het doel ondersteuning te verlenen op geestelijk en sociaal gebied.

Van 1977 tot 1996 was de heer Van Selm secretaris/penningmeester van het bestuur van de Rundverbeteringsorganisatie Noordwest-Utrecht/Vereniging van Veehouderij Belangen Noordwest-Utrecht. Hij speelde een belangrijke rol bij de vorming van een provinciale en later een regionale organisatie op het terrein van melkcontrole en kunstmatige inseminatie voor de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Noord Brabant.

Van 1980 tot 1989 was hij voorzitter van het bestuur van de afdeling Wilnis/Ronde Venen van het CDA. Hij was bij de gemeentelijke herindeling die leidde tot vorming van de voormalige gemeente De Ronde Venen, de voortrekker bij het samenvoegen van de drie CDA afdelingen en vormde hierbij de bindende factor. Ook is hij voorzitter van de campagnecommissie van het CDA en was hij betrokken bij de samenvoeging per januari 2011 van de afdelingen De Ronde Venen en Abcoude van het CDA.

Van 1995 tot heden is hij ondersteuner van diverse hulpbehoevenden in zijn woonomgeving. Deze hulp bestaat onder meer uit het rijden van mensen van en naar zieken- en verzorgingshuizen.

Van 1999 tot heden is hij initiatiefnemer en deelnemer aan het project Vrijwillige Weidevogelbescherming in De Ronde Venen. Het betreft het plaatsen van nestbeschermers en het gezamenlijk met natuurliefhebbers in kaart brengen van de nesten in de weilanden.

Van 2001 tot 2007 was hij secretaris van het Interkerkelijk Overleg Ronde Venen en de stimulator van de samenwerking tussen de diverse kerken in De Ronde Venen op het gebied van maatschappelijke en sociale betrokkenheid.
Van 2002-2009 was hij algemeen bestuurslid en ouderling van de Taakgroep 65+/lid van de kerkenraad van de Ontmoetingskerk PKN-Gemeente Wilnis. Hij was tevens coördinator van de taakgroep voor ouderenbezoek en mantelzorg.

Van 2004-2008 was hij medeoprichter en deelnemer aan het Interreligieus Platform van de gemeente De Ronde Venen en stimulator van de samenwerking tussen alle religies in De Ronde Venen, in het bijzonder wat betreft de communicatie tussen de christelijke en de moslimgemeenschap.
Van 2010 tot heden is de heer Van Selm vrijwilliger t.b.v. "Meer Bewegen voor Ouderen" van de Stichting Spel en Sport 55 plus in De Ronde Venen. Hij verzorgt de publiciteit in de weekbladen voor de stichting, brengt flyers rond en bezoekt ouderen.

De heer P. Slingerland (1942, De Hoef) zet zich vanaf 1979 tot heden in voor Stichting De Buurtbus De Hoef. De buurtbus De Hoef is een vereniging die ruim dertig jaar geleden is opgericht met als doel de kern De Hoef bewoonbaar te houden voor mensen zonder eigen vervoer. In het buurtschap is een flink aantal mensen aangewezen op openbaar vervoer. In samenwerking met de toenmalige vervoermaatschappij Centraal Nederland nam een aantal mensen het initiatief om deze buurtbus van de grond te krijgen. Sinds die tijd heeft de buurtbus zich ontwikkeld tot een volwassen lijn 526 die vanaf Uithoorn via De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Nieuwe te Aa naar Breukelen rijdt. Maandelijks vervoert de bus 1.500-2.000 passagiers. De bus biedt vervoer aan mensen die slecht ter been zijn en door de buurtbus niet in een isolement terechtkomen. Juist in deze tijd een activiteit die de gemeenschap graag omarmt.
Sinds de oprichting is de heer Slingerland voorzitter en heeft hij een werkzaam aandeel gehad in de ontwikkeling van de buurtbus. Hij is de drijvende kracht in deze vrijwilligersorganisatie. Hij onderhoudt de contacten met de vervoersmaatschappijen, doet de boekhouding, regelt de kaartverkoop, doet de PR, is chauffeur, leidt vergaderingen van het bestuur, organiseert de uitjes die de chauffeursploeg jaarlijks krijgt aangeboden, regelt de omleidingen van de route etc.

Na 31 jaar actief te zijn in het buurtbuswerk doet hij nog heel veel meer dingen voor zijn buurtschap.

De heer A.J.P.M. van der Velden (1947, Abcoude) was van 1972 tot 1978 oprichter van de jongerensociëteit Mahadma en oprichter van de Rechtswinkel in Abcoude. Van 1979 tot heden was hij oprichter en is hij voorzitter van en vrijwilliger bij de Jeu de Boulesclub Abcoude. Hij is promotor en organisator van diverse toernooien, waaronder het jaarlijkse feestweektoernooi. Van 1979 tot 1995 was hij voorzitter van de Ronde Tafel Vechtstreek
Van 2005 tot heden is hij medeoprichter en voorzitter van het Theaterprogramma Ab-Art. Sinds de oprichting van Ab-Art in 2005 is hij de drijvende kracht achter dit Theaterprogramma. Eerst als secretaris, maar spoedig als voorzitter en programmeur werd hij de belangrijkste uitvoerende begeleider van de op zijn initiatief in 2006 gestarte theaterserie.

Voorts was hij: Mede-organisator van het boek "Dat vergeet je nooit meer/Else Film. Een boek, uitgegeven (1985) door de Stichting Abcoude en Baambrugge in Oorlogstijd; Mede oprichter (2000-2010) van de Atelierroute Abcoude-Baambrugge; Initiatiefnemer van het boek "In het voetspoor van Mondriaan en Olie" (2005 gids voor wandel- en fietstochten langs het Gein) en Initiatiefnemer en voorzitter (2010) van Toonbeeld 2010 (3 daags cultureel festival)

De heer C.H.W. Versteegh (1942, Vinkeveen) werd in 1962 lid van de Schaakvereniging "Denk en Zet" en al kort daarna nam hij de functie van secretaris op zich. Dit is hij gebleven tot 2007. In die lange periode zorgde hij onder andere voor de contacten met de leden, schaakbond, gemeente, etc..

Van 1993 tot heden is hij vice-voorzitter van de Vereniging Leefbare Venen en zet hij zich in voor het natuurbehoud in de Noorderpolder in de gemeente De Ronde Venen, deels op persoonlijke titel en deels als raadslid.
Vanaf 2002 tot 2010 heeft hij namens het CDA deel uitgemaakt van de gemeenteraad van De Ronde Venen. Ook is hij voorzitter geweest van de adviesraad van het CDA.

De heer W. Zwaard (1937, Abcoude) is van 1975 tot heden vrijwilliger bij en van 1999 tot 2008 voorzitter van de Abcouder Harmonie. Sinds 1999 maakt hij de programmaboekjes voor de concerten. In 1990 en 2000 was hij lid van de jubileumcommissie voor respectievelijk het 90- en 100-jarig bestaan van de harmonie. Hij is de oprichter en voorzitter van het Fred de Breijfonds voor ondersteuning van de Abcouder Harmonie m.b.t. inventaris, uniformen en muziekinstrumenten. In 2000 is hij benoemd tot erelid van de harmonie.

Van 1979 tot heden is hij medeoprichter en actief lid van de plaatselijke Lionsclub Abcoude-Baambrugge. Hij is PR-commissaris en verzorger van de publiciteit van de jaarlijkse snert-actie.

Van 1980 tot heden is hij vrijwilliger bij de Stichting Feestelijkheden Abcoude. Hij verzorgt de omslag van het jaarlijkse programmaboekje. Hij ontwierp de vlag van de stichting, maakt ontwerpen van schilden die in de feestweek worden opgehangen en hij illustreert werkstukken t.b.v. de kinderspelen.
Van 1982 tot heden is hij ontwerper van het campagnemateriaal voor de plaatselijke CDA-afdeling.
Van 1985 tot heden is hij vrijwilliger bij de Stichting Herdenking Bevrijding Stad Utrecht. Voor de jaarlijkse herdenking is hij de maker en ontwerper van de huisstijl voor briefpapier, logo's, badges, flyers, posters, etc. Hij levert een belangrijke bijdrage aan de organisatie en de PR-activiteiten.

Van 1999 tot 2009 was hij lid van de redactiecommissie van de Olympus Open Golfclub Amsterdam. Hij schreef humoristische columns, tekende honderden cartoons en illustraties en verzorgde tientallen geschreven portretten van clubleden.

In 2004 was hij de ontwikkelaar van de huisstijl van de Stichting Welzijn Abcoude.

Verder was hij onder meer 10 jaar bestuurslid van de Stichting Creatief Abcoude, van 1987 tot 1997 bestuurslid van de Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht, Commissielid van de Landelijke Schotse Genealogische Vereniging en actief voor de Historische Kring Abcoude-Baambrugge.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Lintjesregen De Ronde Venen: Acht inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Acht inwoners van De Ronde Venen hebben vrijdagmorgen 29 april uit handen van burgemeester Burgman een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Allen zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Janskerk in Mijdrecht benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer J.G. Liesveld (1940, woonachtig in Mijdrecht) is vanaf 1980 actief … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: