001 -Family

College gaat akkoord met het Stappenplan Reconstructie Bachlaan Aalsmeer


Geplaatst op: 27 april 2011

De gemeente gaat op korte termijn, in samenwerking met de ondernemers en eigenaren van het glastuinbouwgebied rond de Bachlaan onderzoeken welke mogelijke reconstructie van het gebied tot de mogelijkheden behoort. Begin 2011 heeft de gemeente een zogenaamde Quick Scan uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid van de Reconstructie van Glastuinbouw aan de Bachlaan. Hieruit is gebleken dat voldoende aanknopingspunten aanwezig zijn om aan het begin van het komende jaar een zowel financieel als qua inhoud gedeeld plan aan de gemeenteraad aan te bieden. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: ‘Gemeente Aalsmeer is blij dat deze volgende stap is gezet. De revitalisering van dit gebied is goed voor Greenport Aalsmeer en voor de economie. Hierdoor komt er weer geschikte ruimte vrij om te ondernemen.'

In de Greenport Aalsmeer zijn een viertal gebieden aangewezen als te herstructureren: dit betreft de Iepenlaan (Uithoorn), Bestaand Rijsenhout (Haarlemmermeer), de Legmeerpolder (Amstelveen) en de Bachlaan te Aalsmeer. De Greenport Aalsmeer is een samenwerkingsverband van overheden en private partijen welke als doel heeft om de internationale concurrentiepositie van de sierteelt in en om Aalsmeer te behouden en te versterken. Voldoende aanbod van kwalitatief sterke glastuinbouw is van groot belang voor deze concurrentiepositie.

Indien de ondernemers en eigenaren van het gebied rond de Bachlaan in samenwerking met de gemeente in staat zijn om tot een financieel en qua inhoud sluitend plan kunnen komen, zal de Provincie Noord- Holland een deel van de financiering voor haar rekening kunnen nemen. De komende periode zullen de ondernemers en eigenaren van het gebied en de gemeente gesprekken met elkaar voeren over de gezamenlijke ambities t.a.v. het gebied.

Greenport Aalsmeer is één van de vijf Greenports in Nederland. Het is de grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling Aalsmeer. Zij zorgt voor 50.000 voltijd banen en kent een omzet van 3 miljard euro per jaar. Er wordt in de regio samengewerkt aan duurzaamheid, innovaties, internationale concurrentiepositie en imagoverbetering voor de hele sector.

In Greenport Aalsmeer werken aan een vitale toekomst voor de bloemen- en plantensector: de Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braasem en Uithoorn samen met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door FloraHolland, de Kamer van Koophandel Amsterdam, Blooming Breeders, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), LTO Noord-Glaskracht en NAK tuinbouw.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College gaat akkoord met het Stappenplan Reconstructie Bachlaan Aalsmeer

De gemeente gaat op korte termijn, in samenwerking met de ondernemers en eigenaren van het glastuinbouwgebied rond de Bachlaan onderzoeken welke mogelijke reconstructie van het gebied tot de mogelijkheden behoort. Begin 2011 heeft de gemeente een zogenaamde Quick Scan uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid van de Reconstructie van Glastuinbouw aan de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: