Eenmalige subsidies voor amateurkunst 2011


Geplaatst op: 20 april 2011

Veel inwoners van de gemeente houden zich bezig met verschillende vormen van amateurkunst zoals toneel, dans, film en video, beeldende kunst, pop-, koor- en kamermuziek. Omdat De Ronde Venen de bijdragen van amateurkunstinstellingen aan het culturele leven in de gemeente wil ondersteunen en stimuleren, heeft de gemeente de ‘deelverordening eenmalige subsidies amateuristische kunstbeoefening' in het leven geroepen.

De regeling heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van amateurkunstverenigingen in brede zin. Hiervoor heeft de gemeente jaarlijks een bedrag van maximaal 10.000 euro beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat dit bedrag wordt aangewend voor éénmalige projecten van amateurkunstverenigingen uit De Ronde Venen die gericht zijn op kwaliteitsverbetering en/of samenwerking.

De projecten moeten ook in De Ronde Venen worden uitgevoerd. De aanschaf van materialen is van de regeling uitgesloten. Per project kan een bedrag verleend worden van maximaal 1.500 euro.

Wat moeten organisaties of instellingen voor amateurkunst doen om voor subsidie in aanmerking te komen?
Ten eerste moet de aanvraag voldoen aan de richtlijnen zoals beschreven in de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2011. Deze verordening is aan te vragen bij de afdeling Samenleving via telefoonnummer 0297 29 16 16. De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

•de naam van de aanvrager met vermelding van de naam van de contactpersoon bij wie informatie betreffende de aanvraag kan worden ingewonnen;
•een omschrijving van het project met de beoogde kwaliteitsverbetering;
•de hoogte van het bedrag waarop aanspraak wordt gemaakt;
•een begroting en een dekkingsplan;
•het bank- of gironummer.
De aanvraag moet uiterlijk 1 mei 2011 ingediend zijn bij de afdeling Samenleving van de gemeente, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Conform de subsidieverordening besluiten burgemeester en wethouders over uw subsidie aanvraag binnen dertien weken na 15 april 2011.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de afdeling Samenleving via telefoonnummer 0297 29 16 16.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Eenmalige subsidies voor amateurkunst 2011

Veel inwoners van de gemeente houden zich bezig met verschillende vormen van amateurkunst zoals toneel, dans, film en video, beeldende kunst, pop-, koor- en kamermuziek. Omdat De Ronde Venen de bijdragen van amateurkunstinstellingen aan het culturele leven in de gemeente wil ondersteunen en stimuleren, heeft de gemeente de ‘deelverordening eenmalige … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: