College stelt concept-beleidsplan vast en vraagt inwoners te reageren


Geplaatst op: 10 maart 2011

De vorming van een vitale Groene Hartgemeente met een gezonde financiële positie en levendige kernen is een van de belangrijkste doelen die het college van burgemeester en wethouders de komende periode nastreeft. Dat blijkt uit het concept-beleidsplan dat 8 maart door het college is vastgesteld. In het concept-beleidsplan staat welke doelen het college tot 2014 wil bereiken en welke acties worden ondernomen om die doelen te realiseren. Het college wil graag horen wat gemeenteraad, inwoners en organisaties van het concept-beleidsplan vinden voordat er een definitieve versie van het beleidsplan wordt gemaakt.

Klik hier om het  concept te downloaden als PDF (3MB)

In het concept-beleidsplan staat in tien hoofdstukken puntsgewijs beschreven wat de visie van het college is op onderwerpen als veiligheid, verkeer, onderwijs, sociale zaken en ruimtelijke ordening. Per hoofdstuk geeft het college aan wat hij als belangrijke doelen ziet en welke acties worden ondernomen om die doelen te bereiken. Als kerntaak ziet het college het leefbaar houden van de gemeente door te zorgen voor een schone en veilige omgeving waar kwetsbaren worden beschermd. Het college wil nadrukkelijk samen met inwoners, ondernemers en organisaties de verantwoordelijkheid delen om te zorgen voor vitale kernen door de samenhang in de kernen te stimuleren en initiatieven te ondersteunen.

De Ronde Venen wordt getroffen door economische tegenwind, de gemeentelijke begroting sluit niet en de reserves nemen af. Het college geeft daarom de hoogste prioriteit aan het weer gezond maken van de financiën. Realiteitszin over de financiën betekent dat de gemeente niet meer alles op zich kan nemen. Het college wil daarom inwoners, ondernemers en organisaties nadrukkelijk gaan aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Het college vraagt van hen een actievere houding en een participerende of risicodragende rol op te pakken in de samenleving.

Het complete concept-beleidsplan is te vinden op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl of klik hier.

Denk mee over het concept-beleidsplan en reageer!
Woensdag 16 maart presenteert het college het concept-beleidsplan aan de gemeenteraad. Tijdens deze bijeenkomst worden raadsleden uitgenodigd hun eerste reactie te geven. Het college wil ook graag van inwoners horen wat zij van het concept vinden dat nu voorligt. Vinden zij het een goed plan of ontbreken er juist zaken? Zo ja, welke doelen en acties moeten dan in het plan opgenomen worden?
Om inwoners de mogelijkheid te geven te reageren op het concept-beleidsplan, belegt het college komende weken in alle kernen van de gemeente een avond die in het teken staat van het concept-beleidsplan. Tijdens de avonden geven de burgemeester en de wethouders een korte toelichting op het plan om vervolgens te horen wat inwoners ervan vinden. Inwoners worden daarom van harte uitgenodigd een van de avonden te bezoeken. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.45 uur. Ze vinden plaats op de volgende data en locaties:

22 maart Amstelhoek (Ons Streven)
23 maart Abcoude (Piet Mondriaangebouw)
25 maart De Hoef (Springbok)
29 maart Waverveen (Poldertrots)
30 maart Baambrugge (De Vijf Bogen)
5 april Mijdrecht (Gemeentehuis)
6 april Vinkeveen (De Boei)
7 april Wilnis (De Willisstee)

Naast het bezoeken van een bijeenkomst, kunnen inwoners ook reageren via de website van de gemeente, www.derondevenen.nl. Op de website is een forum geopend waar inwoners hun reactie op het concept-beleidsplan kunnen geven. Inwoners wordt verzocht hun reactie voor 15 april via de website in te dienen. Het schriftelijk indienen van een reactie kan ook:

Gemeente De Ronde Venen
Reactie concept-beleidsplan
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht.

Het college neemt alle ingediende reacties serieus. In een aparte Nota van Antwoord, die tegelijkertijd met het definitieve beleidsplan aan de gemeenteraad wordt aangeboden, zal staan welke reacties zijn binnengekomen, wat ermee gebeurt en waarom het wel of niet in het definitieve beleidsplan is opgenomen. Indieners van een reactie krijgen deze nota na vaststelling door het college in mei toegestuurd. De gemeenteraad zal het definitieve beleidsplan en de Nota van Antwoord behandelen in zijn vergadering van 30 juni.

Klik hier om het  concept te downloaden als PDF (3MB)

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College stelt concept-beleidsplan vast en vraagt inwoners te reageren

De vorming van een vitale Groene Hartgemeente met een gezonde financiële positie en levendige kernen is een van de belangrijkste doelen die het college van burgemeester en wethouders de komende periode nastreeft. Dat blijkt uit het concept-beleidsplan dat 8 maart door het college is vastgesteld. In het concept-beleidsplan staat welke … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: