001 -Family

Termijn voor aanvragen welzijnssubsidie gestart


Geplaatst op: 4 maart 2011

De gemeente heeft verenigingen, instellingen en andere Rondeveense organisaties in een brief uitgenodigd om hun verzoek voor de jaarlijkse welzijnssubsidie in te dienen. De aanvraag voor de Jaarlijkse subsidie over 2012 moet vóór 1 mei 2011 bij de gemeente binnen zijn.

Vaststaat dat het totale subsidiebedrag vanaf 2012 lager zal uitvallen. Dat houdt verband met de bezuinigingstaak waar de gemeente zich voor gesteld ziet. Ze vraagt de verenigingen in de bedrijfsvoering en activiteiten alvast rekening te houden met de mogelijke negatieve financiële gevolgen van de bezuinigingsoperatie.

Twee soorten subsidie
De gemeente subsidieert organisaties op grond van de Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen 2011 (ASV). Ze onderscheidt twee soorten subsidie, namelijk een Jaarlijkse subsidie en een Eenmalige subsidie.

Een Eenmalige subsidie is bestemd voor bijzondere, incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager. Deze vorm van welzijnssubsidie kan in het lopende kalenderjaar worden aangevraagd. De aangekondigde bezuinigingen voor 2012 en de volgende jaren hebben geen invloed op de Eenmalige subsidie over 2011.

De plannen hebben wel effect op de Jaarlijkse subsidie, waarbij het gaat het om activiteiten over meerdere jaren. Voor de Jaarlijkse subsidie moet de aanvraag op 1 mei van het jaar ervoor bij de gemeente binnen zijn.

Aanvraagformulier
Een organisatie die voor een Jaarlijkse of een Eenmalige subsidie in aanmerking wil komen, wordt geadviseerd eerst de ASV door te lezen. Daarin staat welke verenigingen en instellingen tot de doelgroep behoren en waar hun activiteit(en) aan moet(en) voldoen om voor een subsidie in aanmerking te komen.

Daarnaast staan in de ASV de verplichtingen waaraan organisaties moeten voldoen als een subsidie wordt verleend. Wie een subsidieaanvraag wil indienen, moet daarvoor het Aanvraagformulier Jaarlijkse subsidie c.q. Eenmalige subsidie gemeente De Ronde Venen gebruiken.

U kunt deze formulieren hier downloaden of opvragen bij de afdeling Samenleving 0297 29 16 16. Bij deze afdeling kunt u ook terecht voor meer informatie.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Termijn voor aanvragen welzijnssubsidie gestart

De gemeente heeft verenigingen, instellingen en andere Rondeveense organisaties in een brief uitgenodigd om hun verzoek voor de jaarlijkse welzijnssubsidie in te dienen. De aanvraag voor de Jaarlijkse subsidie over 2012 moet vóór 1 mei 2011 bij de gemeente binnen zijn. Vaststaat dat het totale subsidiebedrag vanaf 2012 lager zal … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: