001 -Family

Ondernemers provincie Utrecht pessimistisch over economie


Geplaatst op: 28 februari 2011

De positieve verwachtingen die ondernemers in de provincie Utrecht eind 2010 hadden zijn in het eerste kwartaal van 2011 aanzienlijk getemperd. Dit komt vooral door het aantal bedrijven dat een afname verwacht van de omzet. Het investeringsniveau en de export lijken zich in 2011 echter wel te stabiliseren.
Slechts 16% van de bedrijven in de provincie Utrecht verwacht in het eerste kwartaal meer omzet te behalen dan in het vierde kwartaal van 2010 (landelijk is dit 22%). 27% van de bedrijven verwacht echter minder omzet te behalen (landelijk 21%). Ten aanzien van de export blijkt dat 15% van de bedrijven in de provincie Utrecht meer omzet uit het buitenland verwacht, 12% verwacht een daIing.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van de KvK voor het eerste kwartaal van 2011, toegespitst op de provincie Utrecht. De KvK concludeert dat zowel omzet- als exportverwachting in de provincie Utrecht achterblijft bij het landelijk gemiddelde, een zorgelijke ontwikkeling.

Op basis van deze uitkomsten en met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen roept de KvK de politiek op om de economie nu echt prioriteit te geven. Het bedrijfsleven in de provincie (VNO-NCW Midden, MKB Midden en de KvK's) heeft daarvoor een 10-puntenakkoord opgesteld en gaat hierover na 2 maart in gesprek met de lijsttrekkers.

Ontwikkelingen per sector

Ondernemers in de groothandel zijn het meest positief over de omzetontwikkeling (32% verwacht een stijging). In de bouw verwacht slechts 10% een omzetstijging en 33% een daling. In de detailhandel verwacht 48% minder omzet maar dit heeft ook te maken met de altijd belangrijke decembermaand in het voorafgaande jaar.
61% van de Utrechtse ondernemers verwacht in 2011 hetzelfde te gaan investeren. In de bouw verwacht 27% minder te gaan investeren, de transportsector is veel positiever gestemd: daar verwacht 43% juist meer te zullen investeren.
De meeste bedrijven (65%) verwachten een stabiel personeelsbestand, 16% wil uitbreiden en 19% inkrimpen. De groei zit vooral in de sectoren transport en communicatie, de daling in de detailhandel, de autobranche, industrie en zakelijke dienstverlening.

De onderzoeksresultaten staan op www.kvk.nl/mn-coen

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Ondernemers provincie Utrecht pessimistisch over economie

De positieve verwachtingen die ondernemers in de provincie Utrecht eind 2010 hadden zijn in het eerste kwartaal van 2011 aanzienlijk getemperd. Dit komt vooral door het aantal bedrijven dat een afname verwacht van de omzet. Het investeringsniveau en de export lijken zich in 2011 echter wel te stabiliseren. Slechts 16% … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: