001- Uithoorn

Werkzaamheden faunapassages N201


Geplaatst op: 16 februari 2011

Voltooiing faunapassages N201 In de periode van half maart tot en met begin april voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit aan de N201 tussen Vinkeveen en Loenen (ter hoogte van hm 58,8 en hm 59,8). Doel van de werkzaamheden is het afbouwen van de twee faunapassages die zo’n drie jaar geleden zijn voorbereid tijdens het groot onderhoud aan de weg. Hieronder vindt u meer informatie over de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen en de consequenties voor het verkeer.

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden zullen de al aanwezige gedeelten van de faunapassages verlengd worden richting het water dat aan weerszijden van de N201 ligt. Allereerst aan de zijde van Vinkeveen naar Loenen; daarna aan de andere zijde. Tijdens de werkzaamheden zal onder andere een damwandconstructie worden aangebracht voor het verleggen van de watertransportleiding en de gasleiding.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 20:00 uur ’s avonds en 6:00 uur de volgende ochtend. Overdag en in het weekend vinden er geen of minimale werkzaamheden plaats. Zodra de exacte data van de werkzaamheden bekend zijn, zullen wij dit bekend maken.

Weinig hinder voor het verkeer
Omdat alleen in de avond en nacht wordt gewerkt, blijft de hinder voor het verkeer beperkt. Overdag kan het verkeer gewoon doorgang vinden. Er is dan wel een snelheidsbeperking ingesteld waarbij de maximumsnelheid verlaagd wordt naar 50 km/uur. ‘s Nachts wordt deze verlaagd naar 30 km/uur. Het verkeer wordt ‘s nachts met behulp van tijdelijke verkeerslichten om en om langs het werk geleid. Dit kan enige vertraging opleveren voor het doorgaande verkeer. Het fietspad zal gedurende de werkzaamheden open blijven.

Faunapassages
Provinciale wegen vormen vaak een barrière voor dieren om over te steken. Hierdoor wordt hun leefgebied kleiner en hun voortbestaan bedreigd. Met de aanleg van faunapassages en ecoducten proberen rijk, provincies en gemeenten de schadelijke invloed van meer en drukkere wegen tegen te gaan. De faunapassages en ecoducten zijn bedoeld om dieren een veilige oversteek te bieden tussen verschillende natuurgebieden. Ook de verkeersveiligheid neemt toe doordat er minder dieren plotseling de weg oversteken.

Vragen?
Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de provincie Utrecht: T (030) 258 38 88 (infonummer wegwerkzaamheden provinciale wegen Utrecht) E wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Provincie Utrecht

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Werkzaamheden faunapassages N201

Voltooiing faunapassages N201 In de periode van half maart tot en met begin april voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit aan de N201 tussen Vinkeveen en Loenen (ter hoogte van hm 58,8 en hm 59,8). Doel van de werkzaamheden is het afbouwen van de twee faunapassages die zo’n drie jaar … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: