Subsidie voor boeren die koeien in de wei houden


Geplaatst op: 10 februari 2011

Op verzoek van de Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Krol van de provincie Utrecht toegezegd dat hij zich in gaat zetten om ‘koe-in-de-wei' onder het subsidiepakket van groenblauwe diensten te laten opnemen. Boeren kunnen dan voortaan subsidie aanvragen voor het behoud van koeien in de wei.

Denkend aan Holland, zie ik groene polderweiden met zwart-witte koeien... Helaas is dit een beeld dat al lang niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. De realiteit is dat koeien veelal jaarrond op stal staan, wat daardoor gepaard gaat met welzijnsproblemen. Van het melkvee dat het hele jaar binnen staat, heeft 70% hoefproblemen, die worden veroorzaakt door de onnatuurlijke ondergrond zoals betonroosters waarop de dieren lopen.
Op initiatief van de Partij voor de Dieren neemt de provincie Utrecht ‘koe-in-de-wei' op binnen de subsidieregeling voor groenblauwe diensten. Dit zijn diensten die betrekking hebben op natuur en landschap, cultuurhistorie, recreatie of waterbeheer. Overheden mogen grondeigenaren die dergelijke maatschappelijke diensten leveren een vergoeding geven. Het behoud van koeien in de wei levert een belangrijke bijdrage aan natuur en landschap en aan de cultuurhistorie van Nederland. Daarnaast is weidegang ook beter voor het welzijn van de koeien en levert het een bijdrage aan de recreatieve beleving van mensen.

De Partij voor de Dieren is verheugd over de toezegging van Gedeputeerde Krol om de mogelijkheden voor een subsidie voor weidegang te onderzoeken. De subsidie zal boeren stimuleren om de koeien naar buiten te laten. Een prachtig gezicht én een verbetering van het dierenwelzijn.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Subsidie voor boeren die koeien in de wei houden

Op verzoek van de Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Krol van de provincie Utrecht toegezegd dat hij zich in gaat zetten om ‘koe-in-de-wei' onder het subsidiepakket van groenblauwe diensten te laten opnemen. Boeren kunnen dan voortaan subsidie aanvragen voor het behoud van koeien in de wei. Denkend aan Holland, … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: