001 - Homan Zonnepanelen

Lijst 8 wil inzicht in bezuiniging welzijnssubsidies


Geplaatst op: 7 februari 2011

Afgelopen donderdagavond is tijdens de raadsvergadering de programmabegroting 2011-2014 behandeld. Een van de onderdelen hiervan was een raadsvoorstel over diverse bezuinigingen die het college voorstelt voor de komende jaren. Op basis van het coalitieaccoord "Kernachtig Verbinden" wil het college de komende periode gaan bezuinigen op alle subsidies die de gemeente verstrekt. Het college is voornemens 5% te gaan bezuinigen vanaf 2012. Een doorn in het oog van Lijst 8.

Kiki Hagen: "Lijst 8 vindt dat er eerst gekeken moet worden naar de haalbaarheid van de subsidie bezuinigingen in samenspraak met de subsidie ontvangers. Op deze manier krijgt de raad inzicht in de concrete effecten van deze bezuiniging. Subsidie ontvangers zijn met name instellingen die de sociale cohesie bevorderen binnen de gemeente. Denk aan de plaatselijke voetbal- en knutselclub. Het college wil een bedrag van 155.000 euro besparen, terwijl er nog niets bekend is over mogelijke effecten." Lijst 8 vind een bezuiniging van 155.000 in deze niet inzichtelijk en diende een amendement in om deze post uit het raadsvoorstel te halen.
Tijdens de discussie die hierop volgde werd duidelijk dat er verschillend over gedacht werd. Vrijwel alle coalitiepartjien vonden het een 'sympathiek' voorstel, terwijl D66 en RVB zich afvroegen hoe de 5% zich verhoudt tot de 1,5% die ze op de eigen organisatie willen gaan bezuinigen. Kiki Hagen: "Het moge duidelijk zijn dat er een sympathiek voorstel ligt, veel minder sympathiek vinden wij het echter dat de raad totaal geen inzicht heeft in de effecten van deze maatregel. We snappen dat er bezuinigd moet worden, maar willen dit gefundeerd benaderen. Samenspraak met de ontvangers van subsidie moet eerst plaatsvinden, je kunt niet zomaar bezuinigingen doorvoeren zonder dat je weet wat dit betekent voor de verschillende ontvangers." CU/SGP's interpretatie van het coalitieakkoord was 'gelijke monniken gelijke kappen' met betrekking tot deze maatregel. Tijdens beantwoording van wethouder Spil bleek met nadruk dat er géén sprake was van de kaasschaafmethode, maar dat per instellng gekeken wordt naar de subsidie. Hierop vroeg D66 zich af welke instellingen dan binnen de regeling vallen en hoe de opbouw van de 155.000 euro dan ingevuld werd.
Het amendement, mede ondertekend door RVB en SVAB, werd niet aangenomen, de coalitie stemde in met de begrotingspost.
In een reactie laat Lijst 8 weten het jammer te vinden dat het college deze bezuinigingen nu al vastlegt en niet eerst meer duidelijkheid wil. Kiki Hagen: "We betwijfelen of het voor de subsidieontvangers in te vullen is en willen erop wijzen dat niet redelijk is als we pas halverwege het jaar met de instellingen gaan overleggen."

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Lijst 8 wil inzicht in bezuiniging welzijnssubsidies

Afgelopen donderdagavond is tijdens de raadsvergadering de programmabegroting 2011-2014 behandeld. Een van de onderdelen hiervan was een raadsvoorstel over diverse bezuinigingen die het college voorstelt voor de komende jaren. Op basis van het coalitieaccoord "Kernachtig Verbinden" wil het college de komende periode gaan bezuinigen op alle subsidies die de gemeente … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: