001 -Family

College stelt programmabegroting 2011 vast


Geplaatst op: 19 januari 2011

Het college van B en W van De Ronde Venen heeft dinsdag 18 januari de programmabegroting 2011 vastgesteld. De begroting is de eerste begroting van de nieuwe gemeente De Ronde Venen. De programmabegroting is het resultaat van het beleid van de twee voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen en bevat geen beleid van het nieuwe college.

De begroting kent een tekort van 1,8 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door tegenvallers aan de kosten- en opbrengstenkant, zoals een tekort van de voormalige gemeente Abcoude, per saldo minder financiën vanuit het Rijk voor de nieuwe gemeente dan de twee voormalige gemeenten gezamenlijk, en door de openstelling van Burgerzaken op zaterdagochtend en een pendelbusje drie maal per week vanuit Baambrugge en Abcoude. Daarnaast hebben de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen besloten dat de nieuwe gemeente voor het tarief van de onroerendezaakbelasting (OZB) uitgaat van het tarief zoals dat in de voormalige gemeente De Ronde Venen gold. Hierdoor ontvangt de gemeente minder belasting dan voorheen, maar daar staat tegenover dat de OZB voor de inwoners vrijwel gelijk blijft. Het tekort van 1,8 miljoen euro van dit jaar (2011) zal ten laste worden gebracht van de reserves. "We hebben er op deze wijze voor gekozen de lasten niet af te wentelen op onze inwoners en ondernemers", aldus wethouder Financiën, Pieter Palm.

Voor de rioolheffing en de reinigingrechten/afvalstoffenheffing blijven in 2011 nog de regelingen van kracht van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. In 2012 komt er, net als bij de OZB, één regeling voor de rioolheffing en de reinigingrechten/afvalstoffenheffing, die geldt voor alle bewoners en ondernemers van de nieuwe gemeente.

Een doorkijk naar de komende jaren laat zien dat de structurele tekorten op de begroting toenemen tot 3,4 miljoen in 2014. In het coalitieakkoord ‘Kernachtig Verbinden' is afgesproken al in 2012 een sluitende begroting te hebben. De coalitie is de volgende maatregelen overeengekomen: een bezuiniging op de eigen bedrijfsvoering van één miljoen euro, een bezuiniging op de door de gemeente verleende subsidies van vijf procent en het schrappen van het project cultuurhuis. Met deze maatregelen resteert nog een bezuinigingstaakstelling van twee miljoen euro per jaar. Wethouder Palm: "Het college wil deze bezuiniging in goed overleg met de raad, de organisatie en de samenleving invullen."
De programmabegroting 2011 wordt donderdag 3 februari 2011, al dan niet gewijzigd, vastgesteld door de gemeenteraad van De Ronde Venen. De vergadering begint om 19.30 uur.

De begroting 2011 ligt tot de begrotingsvergadering op donderdag 3 februari 2011 ter inzage. De begroting 2011 kan worden ingezien in het gemeentehuis van De Ronde Venen aan de Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht of in een van de plaatselijke openbare bibliotheken. Ook is de programmabegroting te raadplegen via de gemeentelijke website: www.derondevenen.nl. De begroting 2011 is voor € 19,25 te koop bij de balie Publiekszaken in het gemeentehuis.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College stelt programmabegroting 2011 vast

Het college van B en W van De Ronde Venen heeft dinsdag 18 januari de programmabegroting 2011 vastgesteld. De begroting is de eerste begroting van de nieuwe gemeente De Ronde Venen. De programmabegroting is het resultaat van het beleid van de twee voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen en … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: