001 -Family

Daling criminaliteit zet door in De Ronde Venen en Abcoude


Geplaatst op: 18 januari 2011

Rijn & Venen - De totale criminaliteit binnen de acht gemeenten van het district Rijn & Venen (De Ronde Venen, Breukelen, Abcoude, Loenen, Woerden, Montfoort, Oudewater en Maarssen) is in 2010 gedaald met 5% ten opzichte van 2009. In 2010 is er 7.794 keer aangifte gedaan van een strafbaar feit. In 2009 was dit aantal 8.192. Het is het zevende achtereenvolgende jaar dat er een daling te zien is. In 2010 zijn 1.645 verdachten aangehouden. Dat is 40% minder dan in 2009 (2.756 aanhoudingen). Van de totaal aangiften zijn 954 zaken opgelost.

Klik hier voor de cijfers in detail voor De Ronde Venen en Abcoude.

Klik hier voor de cijfers van alle gemeenten in het district Rijn & Venen.

In 2002 werd in het district Rijn & Venen 10.646 keer aangiften gedaan van strafbare feiten. Dit betekent dat ten opzichte van 2002 de geregistreerde criminaliteit met 27% is gedaald.

Doelstelling
De politie heeft samen met het Openbaar Ministerie en de gemeenten een gezamenlijke doelstelling afgesproken, namelijk een verlaging van de criminaliteitscijfers met 40% eind 2011.

Prioriteiten 2010
In 2010 richtte het district Rijn & Venen zich conform de afgesproken doelstellingen op de thema's jeugdoverlast, delicten met een grote impact op slachtoffers (woninginbraken, overvallen, enz.) en ondermijning.

Woninginbraken
In 2010 is het aantal aangiften van woninginbraak met 8% gestegen ten opzichte van het vorige jaar. Het regionale beeld laat een stijging zien van 15%. Deze aangiften is een optelsom van voltooide woninginbraak alsmede een poging tot woninginbraak. Uit analyse blijkt dat het percentage pogingen woninginbraak in 2010 aanmerkelijk hoger is dan in 2009. Een aannemelijke verklaring voor deze stijging is dat het nemen van preventiemaatregelen loont. Wat opvallend is bij voltooide woninginbraak is dat de politie regelmatig gestolen goederen terugvindt. Het koppelen van deze goederen aan een aangifte wordt echter bemoeilijkt doordat registratienummers vaak ontbreken. Hierdoor kunnen goederen niet teruggeven worden aan de rechtmatige eigenaar en kan een inbraak niet opgelost worden. Het eerder melden van verdachte situaties kan ook bijdragen aan het verhogen van de pakkans van een woninginbreker en het oplossen van een inbraak.

Geweld
Geweldsmisdrijven zijn ten opzichte van 2009 gedaald met 19%. Met name bedreiging en mishandeling zijn gedaald met respectievelijk 30% en 20%. Het aantal overvallen is ook gedaald van 19 naar 14.

Veel voorkomende criminaliteit
Bijna de helft van het totaal aantal aangiften betreft diefstal van fiets, vernieling en diefstal af/uit auto. Deze delicten zijn in 2010 ten opzichte van 2009 gedaald met 14%.

Jeugdoverlast
Binnen het district Rijn & Venen is een inventarisatie volgens de Beke en Ferweda methode verricht naar de jeugdgroepen. Uitkomst is dat er 21 jeugdgroepen zijn , waarvan 3 crimineel en 18 hinderlijk. Er zijn geen jeugdgroepen in de categorie overlastgevend. Deze gegevens zijn afkomstig van een zorgvuldige inventarisatie die de gemeenten samen met de politie in 2010 hebben afgerond. De aanpak van hinderlijk en overlastgevend gedrag is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van gemeenten. De aanpak van criminele uitwassen is een primaire taak voor politie en OM. De verwachting is dat bij de eerstvolgende inventarisatie de criminele groepen een minder zware categorisering krijgen of zelfs helemaal niet meer in beeld komen.

Ondermijning
In 2010 zijn er 40 hennepkwekerijen ontmanteld, waarbij 34 verdachten werden aangehouden. In totaal zijn er 9.859 hennepplanten aangetroffen met een geschatte straatwaarde van bijna 900.000 euro. In 2010 is tussen de politie, gemeenten en Openbaar Ministerie een hennepconvenant gesloten. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd dat de verhuurder een procedure kan starten om de huurder uit zijn/haar woning te zetten.

Prioriteiten 2011
Voor het jaar 2011 gaat het district Rijn & Venen zich focussen op jeugdproblematiek, delicten met een grote impact (woninginbraken, overvallen) en ondermijning (georganiseerde hennepteelt en heling).

Criminaliteitscijfers 2010

Criminaliteitscijfers     

2009   

2010   

groei/afname

Woninginbraken

890

957

8%

Bedrijfsinbraken

421

319

-24%

Geweldsmisdrijven

724

590

-19%

Auto-inbraak

1.425

1.225

-14%

Fietsendiefstal

846

700

-17%

Vernielingen

1.379

1.231

-11%

Overige criminaliteit

2.506

2.770

11%

Totale criminaliteit

8.192

7.794

-5%

 

 

 

 

Productie

 

 

 

Aangiften

8.192

7.794

-5%

Aanhoudingen

2.756

1.645

-40%

NB:  De cijfers zijn voorlopig. Pas in het voorjaar van 2011 zullen op regionaal niveau de definitieve cijfers in een jaarverslag gepubliceerd en geanalyseerd worden.  

Klik hier voor de cijfers in detail voor De Ronde Venen en Abcoude.

Klik hier voor de cijfers van alle gemeenten in het district Rijn & Venen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Politie Regio Utrecht

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Daling criminaliteit zet door in De Ronde Venen en Abcoude

Rijn & Venen - De totale criminaliteit binnen de acht gemeenten van het district Rijn & Venen (De Ronde Venen, Breukelen, Abcoude, Loenen, Woerden, Montfoort, Oudewater en Maarssen) is in 2010 gedaald met 5% ten opzichte van 2009. In 2010 is er 7.794 keer aangifte gedaan van een strafbaar feit. … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: