001 -Family

Jaarstukken en programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht


Geplaatst op: 30 mei 2007
Burgemeester en wethouders hebben besloten in te stemmen met de concept-jaarstukken 2006 en de concept-programmabegroting 2008 van de Veiligheidsregio Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de concept-jaarstukken 2006 en de concept-programmabegroting 2008 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Vaststelling van deze stukken zal in een latere fase plaatsvinden door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

Op 13 juni 2007 wordt de commissie Bestuur nog in de gelegenheid gesteld op genoemde documenten te reageren. Uit de concept-jaarstukken 2006 blijkt dat De Ronde Venen een teruggaaf krijgt van € 4.700,--

Bij het opstellen van de concept-programmabegroting 2008 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRU zich terdege gerealiseerd dat de kostenontwikkeling bij de VRU veel gemeenten zorgen baart en dat terughoudendheid vanuit financieel oogpunt gewenst is. Reden waarom het Dagelijks Bestuur van de VRU de voor 2008 voorgenomen verbeteringsslag op het gebied van de terreinen waarop de VRU werkzaam is, beperkt heeft tot het minimum.

De VRU is werkzaam op het gebied van de brandweer en de crisisbeheersing.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Jaarstukken en programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten in te stemmen met de concept-jaarstukken 2006 en de concept-programmabegroting 2008 van de Veiligheidsregio Utrecht De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de concept-jaarstukken 2006 en de concept-programmabegroting 2008 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Vaststelling van deze stukken zal in een latere fase plaatsvinden door het Algemeen … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: