001 - Bader

HOEFS online: Levensloop


Geplaatst op: 22 februari 2007
Als u tussen de 51  - 55 jaar jong bent en DGA krijgt u vandaag een advies waar u veel geld mee kunt verdienen. Een "nul inkomen" in 2007. Als u dit tijdens een verjaardag vertelt heeft u alle mede DGA's aan uw lippen.

De essentie

U heeft een bruto salaris van € 50.000 en woont in een huurwoning. U stort in 2006 in totaal € 50.000 in de levensloopregeling, hiermee is uw inkomen € 0. Bij een eigen woning werkt dit ook maar is het iets meer puzzelen.


De gevolgen
1.    Geen variabele premie voor de zorgverzekeringen
2.    Recht op zorgtoeslag
3.    Recht op huurtoeslag
4.    U leeft (even) van box 3 vermogen (besparing box 3)
5.    Lager inkomen voor bijvoorbeeld de studiefinanciering van uw kinderen (derhalve hogere rechten)
6.    Normale pensioenopbouw
7.    Als na 2 jaar de levensloop pot vol zit eventueel overboeken naar pensioenpot

Inleiding

Eerder met pensioen gaan is dadelijk nog gewoon mogelijk. De VUT wordt afgeschaft maar hiervoor in de plaats komt de levensloopregeling. U kunt maximaal 12% van uw loon sparen tot maximaal 2 keer uw bruto jaarloon (exact 210%). De regering rekent dat u 3 jaar eerder met pensioen kunt of vrij kunt nemen op basis van 70% van uw salaris.

Algemeen

De nieuwe levensloopregeling is voor de directeur groot aandeelhouder (DGA) een interessante regeling met aardige mogelijkheden. Als DGA mag u geen levensregeling in eigen beheer opbouwen en moet u de bedragen aan een bank of verzekeraar betalen, u moet dus wel geld beschikbaar hebben.

Loon en spaarpot

De DGA mag maximaal 12% van zijn loon reserveren voor de levensloopregeling. Op dit moment behoort de auto niet tot het loon voor de loonbelasting (artikel 11a Wet Loonbelasting 1964). Per 2006 wordt de auto tot het loon gerekend, dit impliceert dat de over de bijtelling op de auto van de werkgever ook een levensloop dotatie mag worden toegepast. Het maximum bedraagt 210% van het loon, door beleggingsresultaten of bijgeschreven rente kan het meer worden, dit is toegestaan.

Oudere DGA's (de 50+ regeling)

Voor DGA's (of werknemers) die tussen de 50 en 55 jaar jong zijn (op 1 januari 2005) zijn er nog meer mogelijkheden, zij mogen extra doteren. De beperking blijft wel 210% maar dit mag ook in enkele jaren worden opgebouwd. Eventueel kan de DGA zijn salaris voor 31 december 2005 verhogen (moet wel zakelijk zijn) en hierna in enkele jaren een groot deel van zijn salaris reserveren.  Een salarisverhoging kan het beste via een vergadering van aandeelhouders worden vastgelegd waarbij ook zakelijke redenen worden genoemd voor de verhoging. Gezien de extreme verhoging van de salarissen van beursgenoteerde bedrijven lijkt een salarisverhoging al snel zakelijk. De gebruikelijke loonregeling staat een marge voor zakelijkheid toe van 30%, dit geeft voor de adviseurs enige ruimte. Ook kan een nul inkomen constructie worden bedacht, zie hierboven. Of dit zinvol is hangt af van de feiten en omstandigheden.

Waarvoor levensloopregeling gebruiken

De werknemer of DGA kan sparen voor zorgverlof, een paar jaar vrij (Sabbatical), ouderschapsverlof, studieverlof of eerder met pensioen gaan. Een werkgever mag het sparen niet blokkeren het opnemen van het verlof echter wel, overleg is dan dus noodzakelijk.

De spaarpot

Het geld moet worden betaald aan een bank of verzekeraar. Dit kan op een spaarrekening, beleggingsrekening of binnen een verzekeringsproduct. Ik heb de voorkeur voor de spaar of beleggingsrekening en de verzekeraars zullen wel aansturen op een verzekeraar (dit levert meer provisie inkomen op).
Ik moet hier wel bij aantekenen dat soms een verzekering gunstig kan zijn, mits de verzekeraar dit u ook kan uitleggen en uw gehele privé situatie heeft doorgespit (wat is uw vermogen, waarde woning, bankrekeningen, lopende kapitaal- en levensverzekeringen, etc.)

Voordeel levensloopregeling

De dotatie aan de levensloopregeling werkt een beetje als een pensioendotatie. Dit wil eigenlijk zeggen dat de dotatie aftrekbaar is en de uitkering belast. Over de gespaarde bedragen hoeft u dus geen inkomstenbelasting te betalen, u spaart dus van uw bruto loon. Dit lijkt wel een beetje op de huidige spaarloonregeling. Een groot verschil met pensioenregelingen en spaarloon is dat de bijdragen niet aftrekbaar zijn voor de sociale verzekeringen (zoals WW, WAO etc). Het deelnemen aan de spaarloonregeling heeft dus voor werknemers geen invloed op de uitkeringen hieruit, dit is een voordeel. Voor DGA's maakt dit niet uit, ze betalen immers deze premies niet.

Als compensatie krijgt men gedurende de periode dat men geld opneemt een extra heffingskorting van € 180 per jaar. Als men 10 jaar heeft meegedaan en dan geld gaat opnemen krijgt men dus 10 x € 180 als voordeel. Het is niet de hele wereld maar dan toch !

Tip

Voor mensen die gebruik maken van de levensloopregeling bij ouderschapsverlof is er een extra voordeel, namelijk € 623 aan ouderschapsheffingskorting

Een overzicht
  
 
 Levensloop 
 Spaarloon 
 Pensioen 
 
 
 
 
Recht van de werknemer 
Ja 
Nee
 Nee (tenzij CAO)
Extra straf loonheffing
Nee 
25% 
Nee 
Maximum
 12% per jaar
613 euro 
2% (tenzij CAO) 
Box 3 heffing
Nee 
Nee 
Nee 
Geschikt voor
Verlof/pensioen 
Sparen 
Pensioen 
Premies sociale verzekeringen 
Ja 
 Nee
Nee 
Auto in grondslag
Ja
X
Nee
Korting sociale verzekeringen
Ja 
Nee 
Nee 
Extra Heffingskorting
Ja 
Nee 
Nee 
Sociale premies op uitkering
Nee 
Nee 
soms
   
U moet kiezen, alle regelingen tegelijk mag niet !

Enkele opmerkingen


1.    Levensloopregeling staat niet open voor zelfstandige ondernemers (zoals eenmanszaak of VOF).
2.    Werkgevers moeten met elke werknemer een overeenkomst sluiten (als ze meedoen tenminste).
3.    Werknemers hebben een recht om deel te nemen aan de regeling.
4.    Tussentijdse opnamen uit de spaarpot is soms mogelijk.
5.    Het gaat om 210% van het laatstverdiende inkomen dat elk jaar per 1 januari wordt vastgesteld.
6.    Bij verlaging van het salaris hoeft geen verrekening plaats te vinden.
7.    Werkgever mogen ook een bijdrage leveren aan de levensloopregeling van de werknemer, overleg dit !
8.    Bij overlijden gaat de uitkering aan de erfgenamen, geen noemswaardige problemen.

Conclusie

Er zijn veel mogelijkheden en weinig mensen begrijpen de regelingen en mogelijkheden echt helemaal. 
  • Spaarloon is weinig zinvol voor de DGA  
  • De levensloop regeling is voor mensen met een laag inkomen minder aantrekkelijk omdat er over het gespaarde bedrag sociale premies moet worden betaald. Een pensioenregeling is voor deze mensen beter.
  • Voor de DGA en mensen met een inkomen boven de € 40.000 is een levensloopregeling zinvol
  • Voor DGA's tussen de 51 en 55 is de levensloopregeling een feest.

Vindt u ook dat het tijd is om iets terug te zien van uw “investering” in de samenleving? Neem dan contact op met Hoefs Accountants & Adviseurs.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Hoefs Accountants & Adviseurs

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

HOEFS online: Levensloop

Als u tussen de 51  - 55 jaar jong bent en DGA krijgt u vandaag een advies waar u veel geld mee kunt verdienen. Een "nul inkomen" in 2007. Als u dit tijdens een verjaardag vertelt heeft u alle mede DGA's aan uw lippen. De essentieU heeft een bruto … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: